Munkajog
Főoldal > Jogmagyarázat > A foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra vonatkozó új szabályokról

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra vonatkozó új szabályokról

2021. március 1-jével lépett hatályba a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Fftv.[1]). Az új törvény szabályait a hatályba lépést követően megkezdett hatósági ellenőrzés alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.[2] Ezzel az aktussal a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény és egyúttal maga a munkaügyi hatóság elnevezés is az állami felügyelet jogtörténeti szabályai közé sorolódott. A névváltozás ellenére a továbbra is a kormányhivatal illetékes osztályának kormánytisztviselője jár el az új foglalkoztatás-felügyeleti hatóság jogkörében.

Jelen cikkünkben azt kívánom bemutatni, hogy az új jogszabály milyen mértékben változtatta meg az új elnevezésű hatóság hatáskörét és intézkedéseit. A törvény elfogadását és hatályba lépését követő, hivatalos kommunikáció a bejelentés nélküli foglalkoztatás miatt alkalmazandó, újszerű szankciót hangsúlyozta.[3] A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása elnevezésű kormányzati dokumentum ugyanis előirányozta, hogy a „szankcionálás, a büntetési tételek emelése komoly ösztönző lehet a feketemunka csökkentésére. Úgy kell azonban a büntetési tételeket megszabni, hogy az ne legyen kontraproduktív, ne korlátozza érdemben a gazdaságot, illetve növelje a tisztességes munkáltatók versenyképességét.”[4]

Megjegyzendő, hogy a fentiekben hivatkozott foglalkoztatáspolitikai dokumentum előirányozta a be nem jelentett munkavállalás mérését is, mivel „ahhoz, hogy a fekete gazdaságot és a be nem jelentett munkavállalást visszaszoríthassuk, a jelenleginél pontosabb információkra van szükség.” Vélelmezhetően ennek érdekében 2021. április hónapban egy, a feketemunka hosszú távú szociális hatásait bemutató tanulmány megírására közbeszerzési kiírást tettek közzé,[5] amely ilyen módon nem megelőzte, hanem utólag igazolhatja a már elfogadott és 2021. március 1-jével hatályba lépett, új jogszabályi környezet megfelelőségét.

  1. Az állami felügyelet szabályozásának történetéből
  2. A foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés jogszabályi hát­tere
  3. A hatóság ellenőrzési hatásköre
  4. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által alkalmazható intézkedések és szankciók
  5. A be nem jelentett foglalkoztatás foglalkoztatás-felügyeleti szankciója és jogkövetkezményei
  6. A rendezett munkaügyi kapcsolatok
  7. Összegzés
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!