Munkajog
Főoldal > Ítélkezési gyakorlat > A foglalkoztatási kötelezettség elmulasztása, avagy a kritikai kritika kritikája

A foglalkoztatási kötelezettség elmulasztása, avagy a kritikai kritika kritikája

Az alábbiakban ismertetett tényállás jogerős elbírálása megfelelt a korábban kialakult gyakorlatnak. Szakmai körökben széles visszhangra talált ugyanakkor a felülvizsgálati eljárásban hozott kúriai döntés, amely a jogerős ítéletet megváltoztatta, azaz erős kritikával illette. Pál Lajos részletesen elemzi a Kúria döntését, véleménye szerint a Kúria 16/2017. számú munkaügyi elvi határozatában foglalt iránymutatás túllépi a még megengedett jogértelmezési kereteket[1], mondhatni a kritika kritikáját fogalmazza meg. Előrebocsátom, hogy lényegét tekintve egyetértek Pál Lajos végső megállapításával, ugyanakkor több olyan kérdésben, amely széles körben érinti a mindennapi gyakorlatot (elsősorban az állásidő értelmezését illetően), vitázok vele. Ilyen értelemben ez az írás egy (korábbi rezsim szerinti) klasszikusok által használt kifejezéssel élve: a kritikai kritika kritikája.

  1. A jogeset
  2. A jogerős bírói döntés
  3. A Kúria határozata
  4. A jogeset elbírálása során felmerülő releváns kérdések
  5. A munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége
  6. Az állásidő
  7. Rövid összegezés
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges.
Kérjük,
Még nem előfizetőnk? Fizessen elő folyóiratunkra!