Munkajog
Főoldal > A munka világa > A foglalkoztatással összefüggő adatkezelés szabályozásának lehetőségei az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján (1. rész)

A foglalkoztatással összefüggő adatkezelés szabályozásának lehetőségei az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján (1. rész)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 rendeletét (általános adatvédelmi rendelet)[1] (a továbbiakban: Rendelet) 2018. május 25-étől kell alkalmazni. A Rendelet továbbfejleszti a 95/46/EK irányelv[2] rendelkezéseit, különböző változásokat eredményezve a foglalkoztatás során megvalósuló adatkezelések tekintetében is. A Rendelet megfelelő alkalmazása érdekében ezért szükséges, hogy a rendelkezéseihez koherensen illeszkedjen a magyar adatvédelmi szabályozás a foglalkoztatással összefüggő adatkezelések vonatkozásában is. A következőkben a Rendelet I–III. fejezeteinek egyes rendelkezéseihez kapcsolódóan példálózóan bemutatunk egy-egy kérdést, amelyek felmerülhetnek a foglalkoztatással összefüggő adatkezelések tárgyában, továbbá megvizsgálunk egyes szabályozási tárgyköröket, amelyek – figyelembe véve a hatályos magyar adatvédelmi szabályozást és gyakorlatot – az Irányelv szabályozásához képest kihívást jelenthetnek a Rendelet végrehajtásához kapcsolódó jogalkotás során.[3] A Rendelet további fejezeteit lapunk következő számában elemezzük.

 1. Felhatalmazás az adatkezelés foglalkoztatásspecifikus szabályozására
 2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi elvek továbbfejlesztése
 3. Jogalapok a foglalkoztatással összefüggő adatkezelés tekintetében
  3.1. Változások a hozzájárulás jogalapjának szabályozásában
  3.2. Dilemmák a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés jogalapja tekintetében
  3.3. Dilemmák a jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés jogalapja tekintetében
  3.4. Dilemmák a munkáltató jogos érdekén alapuló adatkezelés jogalapja tekintetében
  3.5. Változások a személyes adatok különleges kategóriái kezelésének jogalapjaiban
 4. Változások az érintett jogainak szabályozásában
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges.
Kérjük,
Még nem előfizetőnk? Fizessen elő folyóiratunkra!