Munkajog
Főoldal > A munka világa > A foglalkoztatással összefüggő adatkezelés szabályozásának lehetőségei az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján (2. rész)

A foglalkoztatással összefüggő adatkezelés szabályozásának lehetőségei az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján (2. rész)

Ez évi első lapszámunkban megjelent cikk folytatásaként a következőkben bemutatjuk az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet)[1] (a továbbiakban: Rendelet) IV–V. és VIII. fejezeteiben szabályozott egyes jogintézményeket, amelyek a hatályos magyar adatvédelmi jogi szabályozáshoz képest változást hoznak a foglalkoztatással összefüggő adatkezelések esetében is. Továbbá ismertetünk példálózóan egyes szabályozási tárgyköröket, amelyekben a speciális szabályok megalkotásának lehetősége a foglalkoztatási jogviszonyban különös jelentőséggel bírhat.

 1. Az adatkezelőre és az adatfeldolgozóra vonatkozó egyes új rendelkezések
  1.1. A közös adatkezelőkre vonatkozó követelmények
  1.2. Az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó egyes garanciák
 2. Az adatkezelések kockázatalapú értékelése
  2.1. Dilemmák az adatvédelmi tevékenységek nyilvántartása alóli kivételről
  2.2. Dilemmák az adatvédelmi hatásvizsgálatról a foglalkoztatási jogviszonyban
 3. A személyes adatok továbbításának szabályozása
 4. Az adatvédelmi szabályok végrehajtását ösztönző egyes új rendelkezések
  4.1. A panasztételhez való jog és a hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  4.2. A kártérítéshez való jog szabályozása
  4.3. A képviselet szabályozása
  4.4. A közigazgatási bírságokra vonatkozó rendelkezések
 5. A foglalkoztatás specifikus szabályozás jelentősége
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges.
Kérjük,
Még nem előfizetőnk? Fizessen elő folyóiratunkra!