Munkajog
Főoldal > Értekezések > A kiküldetési irányelv módosítása és magyar átvétele

A kiküldetési irányelv módosítása és magyar átvétele

2020. július 30-ától kell alkalmazni a szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött munkavállalókat érintő új uniós irányelv rendelkezéseit, amelynek átültetése céljából a magyar szabályozás is módosul. A kiküldetés szabályozása tekintetében a tagállamok számos kérdésben megosztottak, amelyet jól mutat az elfogadott irányelv több meglehetősen homályos, elnagyolt előírása. A tanulmány összefoglalja, a kiküldetés új uniós szabályai milyen előzmények után, milyen problémákra reagálva születtek meg és mennyiben remélhető ezektől előrelépés. A változással érintett jogintézmények hazai átültetésének elemzésére is sor kerül, rámutatva az uniós jogi megfelelés vagy a belső jog szempontjából aggályos szabályokra.

 1. Problémafelvetés
 2. A kiküldetés uniós jogi fogalma
  2.1. A fogalom pontatlan magyar átvétele
 3. A kiküldetések ideiglenessége
  3.1. A magyar átvétel: értelmezési problémák harmonizálva
 4. A kiküldött munkavállalóra alkalmazandó szabályok, a díjazás
  4.1. Többől a kevesebbe: az alkalmazandó díjazási szabályok az Mt. szerint
 5. Az alkalmazandó szabályok formája, a kollektív szerződések hatálya
  5.1. A magyar kollektív szerződések alkalmazhatósága – nem lényeges kérdés?
 6. Kiküldetés kölcsönzés keretében
  6.1. Kölcsönzés és kiküldetés Magyarországon
 7. Végrehajtási kérdések
  7.1. Új elemek a hazai végrehajtási szabályokban
 8. Összegzés
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!