Munkajog
Főoldal > Ítélkezési gyakorlat > A Kúria joggyakorlatából

A Kúria joggyakorlatából

1. A tanulmányi szerződést a fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. A munkavállaló felmondása esetén a munkáltató a nyújtott támogatást visszakövetelheti.

Az irányadó tényállás szerint a peres felek a jogviszony fennállása alatt tanulmányi szerződést kötöttek egymással. A szerződés értelmében amennyiben a felperes közalkalmazotti jogviszonya – egészségi ok kivételével – a vállalt határ­idő előtt megszűnik, úgy köteles a kapott támogatás időarányos részének visszafizetésére.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 362/E. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és kormánytisztviselő közalkalmazotti és kormányzati szolgálati jogviszonya – az érintett hozzájárulásával – rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyá alakult át. Az osztályvezetői munkakörben foglalkoztatott felperes a jogviszonyváltáshoz – a szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok miatt – nem járult hozzá, így nyilatkozatára tekintettel közalkalmazotti jogviszonyát az alperes a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés e) pontja alapján felmentéssel megszüntette.

A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!