Munkajog
Főoldal > Ítélkezési gyakorlat > A Kúria joggyakorlatából

A Kúria joggyakorlatából

A munkáltató eljárása nem felel meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 6. §-ában foglalt követelményeknek, ha az általa utóbb kizárólag a saját döntésen alapuló jogszabály által elő nem írt képzettség megszerzéséhez kötött munkakört hosszabb ideje enélkül betöltő közalkalmazottnak (munkavállalónak) a képesítés megszerzésére nem biztosít türelmi időt. A képesítés hiányára alapított felmentés (felmondás) ebben az esetben nem okszerű [a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (2) bekezdés, Mt. 6. §].

http://lb.hu/hu/sajto/tajekoztato-felmondas-jogellenessegenek-jogkovetkezmenyei-targyaban-kuria-mi-tanacsa-altal-0

A munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetése esetén a jogerős ítélettel elbírált kárigényt meghaladó, a perben keresettel nem érintett időszakot követően esedékessé vált elmaradt jövedelemben jelentkező kártérítési igény a limit­összeg erejéig újabb munkaügyi perben elévülési időn belül érvényesíthető [Mt. 82. § (2) bekezdés, 286. § (1) bekezdés].

http://lb.hu/hu/sajto/tajekoztato-karterites-targyaban-kuria-mi-tanacsa-altal-targyalason-elbiralt-mfvi104962017

Az írásbeli figyelmeztetés a munkáltató ellenőrzési és utasítási jogából eredő olyan munkafegyelmet biztosító eszköz, amellyel felhívja a munkavállalója figyelmét az általa helytelenített magatartástól való tartózkodásra, illetve a szabályszegést a rosszallása kifejezésével szankcionálja. Ebből következően a munkáltató az írásbeli figyelmeztetés jogával kollektív szerződés, illetve munkaszerződés felhatalmazásának hiányában is élhet [Mt. 11. §, 52. § (1) bekezdés, 56. §].

http://lb.hu/hu/sajto/tajekoztato-irasbeli-figyelmeztetes-jogellenessegenek-jogkovetkezmenyei-targyaban-kuria-mi

A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges.
Kérjük,
Még nem előfizetőnk? Fizessen elő folyóiratunkra!