Munkajog
Főoldal > A munka világa > A magánélet védelméhez való jog újraszabályozásának hatása a munkaviszonyban a magánélet védelméről szóló törvény alapján (1. rész)

A magánélet védelméhez való jog újraszabályozásának hatása a munkaviszonyban a magánélet védelméről szóló törvény alapján (1. rész)

Jelentős előrelépésnek tekinthető a magyar szabályozásban a magánélet védelméről szóló 2018. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Mavétv.) hatálybalépése, amely külön törvényként rendelkezik a magánélethez való jogról és részletezi a jogi védelme feltételeit.[1] A törvény célja, hogy a magánélethez való jog a jogrendszerben hatékonyan kerüljön biztosításra, a jogvitákban érvényesíthető legyen annak fokozott védelme, a napjainkban e jogot érintő kihívásokra tekintettel, s hogy a magánszféra tiszteletben tartását előtérbe helyező szemlélet meghonosodjon a társadalmi és a gazdasági élet valamennyi területén.[2] Erre tekintettel a Mavétv. újszerűen összefoglalja a magánélet védelme tárgyában a magánélethez való jog megvalósulásához kapcsolódó általános követelményeket, e jog védelméhez kapcsolódó egyes speciális feltételeket, valamint e jog megsértésének jogkövetkezményeit.

A következőkben megvizsgáljuk, hogy a Mavétv. egyes rendelkezései hogyan értelmezhetőek a munkaviszonyban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szabályozásához kapcsolódóan. Bemutatjuk példálózóan, hogy a magánélethez való jog védelme tárgyában a törvény egyes szabályai mennyiben jelentenek változást a munkaviszony alanyai számára. Elemezzük továbbá, hogy azok hogyan hatnak ki a magánélet védelmének értelmezésére és ennek kapcsán a munkaviszonyban milyen dilemmák merülhetnek fel. A magánélethez való jog korlátozásának szabályait lapunk következő számában elemezzük.

 1. A magánélethez való jog nevesített szabályozása a Mavétv.-ben: alapjog vagy személyiségi jog?
 2. A magánélet védelme a Mavétv. és az Mt. viszonyában
 3. A magánélethez való jog tartalma a Mavétv. irányadó rendelkezései szerint
  3.1. A magánélet védelméhez való jog mint a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog része
  3.2. A magánélethez való jog megsértésének elhárítása
  3.3. A magánélet felfedése elleni védelem
  3.4. A magánélethez való jog alkotóelemei
 4. A magánélethez való jog egyes kiemelt területei a Mavétv.-ben
  4.1. A magánélet tiszteletben tartásához való jog
  4.2. A családi élet és az otthon tiszteletben tartásához való jog
  4.3. A kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jog
  4.4. Önálló személyiségi jogok vagy a védelem egyes jogtárgyai?
 5. A magánélethez való jog tartalma az Mt. szabályaira is tekintettel
  5.1. A magánélet felfedése a Mavétv., az Mt. és a GDPR rendelkezései alapján
  5.2 Dilemmák az interneten kizárólag magáncélból közölt személyes adat felhasználásakor
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!