Munkajog
Főoldal > Jogélet > A Magyar Munkajogi Társaság II. Konferenciája

A Magyar Munkajogi Társaság II. Konferenciája

Társszervező és támogató:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar

Időpont: 2018. június 7.

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Szentkirályi utca 28.
II. emeleti Szent II. János Pál pápa terem (Díszterem)

A részvétel ingyenes, de kötelező a regisztráció 2018. június 5-ig a következő e-mail-címen: banhidi.monika@jak.ppke.hu

PROGRAM

9.00–9.10 Dékáni köszöntő, dr. Szabó István egyetemi tanár (PPKE, JÁK)

9.10–9.25 Az MMT elnökének megnyitója, dr. Kiss György egyetemi tanár

9.30–11.00 Szekcióülések

 

A MUNKAJOG RENDELTETÉSE ÉS FORRÁSAI

Díszterem

Szekcióvezető: Kártyás Gábor (PPKE, egyetemi adjunktus)

Halmos Szilvia (PPKE, megbízott oktató): Munkaerőhiány és munkajog

Jakab Nóra (ME, egyetemi docens) – Szekeres Bernadett (Kúria, főtanácsnok): A foglalkoztatási viszonyok védelmének kérdései

Berke Gyula (PTE, egyetemi docens): A kollektív szerződés érvényessége és hatályossága
a bírói gyakorlatban

 

KÖZSZFÉRA MUNKAJOGA

Kari tanácsterem

Szekcióvezető: Kiss György (NKE, egyetemi tanár)

Kenderes György (ME, egyetemi docens): Egységesség és differenciáltság a magyar közszolgálati jogi szabályozásban (átfedések és ellentmondások)

Horváth István (ELTE, egyetemi docens): Ingyenes hibaelhárítás. Költségvetési ráfordítást nem igénylő kodifikációs javaslatok a közszolgálat indokolt egységesítésére

Mélypataki Gábor (ME, egyetemi adjunktus): A sztrájkjog gyakorlása a közszolgálatban

 

AZ ATIPIKUS MUNKAVÉGZÉS JOGI KERETEI

Gyakorló, 3. emelet

Szekcióvezető: Navratyil Zoltán (PPKE, egyetemi docens)

Vallasek Magdolna (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, egyetemi adjunktus): Távmunka Romániában – szabályozási kísérletek és kudarcok

Bankó Zoltán (PTE, egyetemi docens): Távmunka-tapasztalatok Magyarországon
– A távmunka keretében történő foglalkoztatással kapcsolatos jogalkotási, foglalkoztatáspolitikai kérdések

Gyulavári Tamás (PPKE, egyetemi tanár): A behívásos munkavégzés a magyar munkajogban:
a behívás kihívásai

11.00–11.30 Kávészünet

11.30–13.00 Szekcióülések

 

EURÓPAI ÉS MAGYAR MUNKAJOG 1.

Díszterem

Szekcióvezető: Gyulavári Tamás (PPKE, egyetemi tanár)

Prugberger Tamás (ME, egyetemi tanár): A kiküldési irányelv és a magyar jogi szabályozás a germán és a frankofon-latin jogi rendezés tükrében

Gellérné Lukács Éva (ELTE, egyetemi adjunktus): Európai Munkaügyi Hatóság – mekkora lépés egy közös munkaerőpiac felé?

Kártyás Gábor (PPKE, egyetemi adjunktus): Kiküldött munkavállalók Magyarországon

 

SZEMÉLYISÉGI JOGOK VÉDELME ÉS A MUNKAJOGI ALAPELVEK

Kari tanácsterem

Szekcióvezető: Horváth István (ELTE, egyetemi docens)

Krajecz Laura (PPKE, megbízott oktató): A személyiségi jogok megsértésének jogkövetkezményei a munkaviszonyban, különös tekintettel a sérelemdíjra

Antalóczy Adrienn (ügyvéd): A munkáltató jóhírnévhez és üzleti titokhoz fűződő személyiségi jogának szakszervezet általi megsértése az ítélkezési gyakorlat és egy fiktív esettanulmány tükrében

Kiss Bettina Boglárka (KRE, doktorandusz): Hol húzódik a munkáltató jogos gazdasági érdekének határa?

 

DIGITALIZÁCIÓ 1.

Gyakorló, 3. emelet

Szekcióvezető: Lőrincz György (ügyvéd)

Czirók Andrea – Nyerges Éva (Magyar Telekom Zrt.): Digitalizáció a munkajogban – applikáció alapú munkavégzés a „most” generációja számára

Ferencz Jácint (SZE, egyetemi docens): Az okos szerződések (smart contracts) munkajogi alkalmazhatóságának előkérdései

Csáki Réka (ügyvéd): Digitalizáció a munkajogban, az applikáció alapú munkavégzés

13.00–14.15 Ebédszünet

14.15–16.00 Szekcióülések

 

EURÓPAI ÉS MAGYAR MUNKAJOG 2.

Díszterem

Szekcióvezető: Pál Lajos (ügyvéd)

Fodor T. Gábor (ügyvéd): De lege ferenda javaslatok a magyar munkaidős szabályozás uniós jogba ütközésének
megszüntetésére

Mészáros Katalin Éva (Humánia HRS Group Zrt., jogász): A pihenőidő szabályai az uniós és a magyar
munkajogban

Takács Gábor (PPKE, megbízott oktató): A munkavállaló fogalma az Európai Bíróság
gyakorlatában

 

DIGITALIZÁCIÓ 2.

Kari tanácsterem

Szekcióvezető: Dudás Katalin (ELTE, megbízott oktató)

Necz Dániel (ügyvédjelölt): Szellem a gépben, avagy az applikáció alapú
munkavégzés munkajogi és adatvédelmi aspektusai

Kun Attila (KRE, egyetemi docens): A munkavállalói érdekképviselet és a kollektív alku lehetőségei a „gig economy”-ban

Rácz Ildikó (ügyvéd): A munkavégzéssel kapcsolatos fogyasztói értékelések – diszkriminálhat-e egy algoritmus?

16.15-től Szociális program, Frank Zappa Cafe, Mikszáth tér (önköltséges)