Munkajog
Főoldal > A munka világa > A munka és magánélet közötti egyensúly kialakításának alapvető követelményeiről a 2019/1158 irányelvre figyelemmel¹

A munka és magánélet közötti egyensúly kialakításának alapvető követelményeiről a 2019/1158 irányelvre figyelemmel¹

2019 júniusában az Európai Unió joga néhány olyan munka- és szociális jogi szabályozással bővült irányelvek, illetve egy rendelet képében, amelyek egyik oldalról már hosszabb ideje napirenden lévő alapvető jogvédelmi kérdésekről szólnak, másik oldalról pedig a 2017 novemberében elfogadott Szociális Jogok Európai Pillére fémjelezte átfogó szociálpolitikai reform­törekvések köré épülnek. E jogfejlődési folyamatba illeszkedik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1158 irányelve (2019. június 20.) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, amely a munka és magánélet egyensúlyának kialakításával összefüggésben rendelkezik számos, elsősorban a munkavállalók alapvető jogait érintő újdonságról, tovább fejlesztve a nemi alapú diszkrimináció tradicionális szabályozási és értelmezési elveit, illetőleg megújítva a 2010/18/EU tanácsi irányelvben szabályozott szülői szabadság jogintézményét. A következő néhány oldalon az új irányelv szabályozási és alapjogi hátterével, legfontosabb újdonságaival és ez utóbbiak magyar jogra gyakorolt – egyelőre feltételezett – hatásairól fogunk szólni.

  1. Bevezető helyett – a 2019/1158 irányelv szabályozási hátteréről
  2. Az új irányelvi szabályozás alapjogi összefüggései és helye a Pillér rendszerében
  3. Az új irányelvi szabályozás célja
  4. Az új irányelvi szabályozás tárgya
  5. Az új irányelvi szabályozás lehetséges hatásai a magyar jogra
  6. Összegzés
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!