Munkajog
Főoldal > Ítélkezési gyakorlat > A munkahelyi párkapcsolat megítélése egy kúriai döntés alapján

A munkahelyi párkapcsolat megítélése egy kúriai döntés alapján

A Kúria az alább ismertetett ügyben fontos megállapítás tett: eszerint a munkavállaló párkapcsolatára vonatkozó adat védelméhez, illetve a magánélethez való joga a személyiségi jog része, így tőle erre nézve csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. Ezen joga legfeljebb akkor korlátozható, ha az a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a munkavállaló magánéleti körülményei miatt érdeksérelem érte.

Bár a döntés a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek (a továbbiakban: Mt.) az adatkezeléssel kapcsolatosan hatályba lépett módosítása (2019. április 26.) előtti tényállásra vonatkozott, mégis érdemes az ítéletet részletesebben elemezni, különös tekintettel arra, hogy a Kúria döntésében hivatkozott jogszabályhelyek módosítása az eset kapcsán levont jogi következtetéseket még inkább megalapozottá teszik.

  1. A döntés alapjául szolgáló tényállás
  2. Az első- és másodfokú döntések
  3. A Kúria döntése
  4. A releváns jogi kérdések
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!