Munkajog
Főoldal > Jogmagyarázat > A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a sérelemdíjra

A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a sérelemdíjra

A 2014. március 15. napján hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a munkajogi személyiségvédelem körében is meghatározó változást idézett elő: a jogalkotó a polgári jog és a munkajog kapcsolatát még szorosabbra fűzte. Figyelemmel arra, hogy a sérelemdíj vonatkozásában kialakult bírói gyakorlatról még öt év elteltével sem beszélhetünk, a Kúria ítélkezési gyakorlatából merítve áttekintem, hogy a munkajogban a személyiségi jogok megsértése mely területeken merült fel a leggyakrabban, és megvizsgálom azokat a bírósági döntéseket, amelyekben már sérelemdíj iránti igények találhatóak. A tanulmány célja továbbá választ adni arra a kérdésre, hogy a nem vagyoni kártérítés megítélése, illetve összegszerűsége vonatkozásban az évtizedeken át alkalmazott gyakorlat a későbbiekben mérvadónak tekinthető-e, ennek megválaszolásakor a polgári jogban iránymutatónak vehető bírósági döntéseket és elvi megállapításokat is figyelembe vettem.

 1. Bevezetés
 2. Problémafelvetés
 3. A jogalkotó szándékának felfedezése nyomában
 4. A sérelemdíj polgári jogi gyakorlatának összefoglalása
  4.1. A sérelemdíj megítélhetőségének feltételei
  4.2. A sérelemdíj összege
 5. A munkavállalók személyiségvédelmével kapcsolatos bírói gyakorlat
  5.1. Emberi méltósághoz való jog megsértése
  5.1.1. Kényszerítés védett korban
  5.1.2. Önkényes mentesítési idő
  5.2. Az élet, testi épség és az egészség megsértése
  5.2.1. A késedelmes fizetés egészségügyi hatásai
  5.2.2. A zöld lakat nyomában
  5.2.3. A végzetes ugrás
  5.2.4. A hiányzó festékesvödrök
  5.3. A személyes szabadság és a magánélet megsértése
  5.3.1. Bizalomvesztés után kísérő jár?
  5.3.2. Kit illet meg a teljes családban éléshez való jog?
  5.3.3. Az „önkéntes” telefonátadás
  5.4. Becsület és jóhírnév megsértése
  5.4.1. Elfogult a hírszerkesztő?
  5.4.2. Sikkaszt a szakács?
  5.4.3. A „patkány-eljárás”
  5.5. Következtetések
  5.5.1. A sérelemdíj jogalapja
  5.5.2. A sérelemdíj mértéke
 6. Összegzés
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!