Munkajog
Főoldal > A munka világa > A művészeti foglalkoztatás alapintézményei

A művészeti foglalkoztatás alapintézményei

A művészet köré húzott jogintézményi keret egyik legérdekesebb szegmense a foglalkoztatási szabályok sajátos rendszere. Ebből adódóan a tanulmány azokat a munkajogi előírásokat rendszerezi és elemzi, amelyek a művészeti élet speciális igényeihez igazodva az általánostól eltérő karakterrel rendelkeznek. E körben kiemelt figyelmet kapnak azok a szabályok, amelyek a művészeti foglalkoztatás alapintézményei, és egyben a hazai munkajog új konstrukciói.

 1. A művészeti szféra foglalkoztatási specifikumai
  1.1. A vállalkozási szerződés
  1.2. A megbízási szerződés
  1.3. A munkaszerződés
 2. A munkajogi dogmatika kérdőjele: a művészeti foglalkoztatás atipikus szerkezete
  2.1. Az atipikus munkajogviszony fogalma
  2.2. Művészeti munkavégzés mint atipikus foglalkoztatási forma
  2.2.1. Elvi (alkotmányjogi) alapok
  2.2.2. Önálló szabályozási szint
 3. A munkajogviszony tana az Emtv. tükrében
  3.1. A munkajogviszony alanyai
  3.1.1. A munkáltató
  3.1.2. A munkavállaló
  3.2. A munkajogviszony tárgya
  3.2.1. Az előadás
  3.2.2. A próba
  3.2.3. Az egyéb kiegészítő tevékenységek
 4. A művészi és művészeti munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó eltérő szabályok
  4.1. A művészeti koncepció
  4.1.1. Művészeti koncepció mint munkáltatói jogosultság
  4.1.2. Művészeti koncepció: a munkaviszony megszüntetésének sajátos esete
  4.1.3. Viszonyítási pont: a kötelező előadásszám
  4.1.4. A jogintézmény alapja: a művészeti koncepció megváltozása
  4.2. Az előadásszám
  4.2.1. A jogviszony időtartama
  4.2.2. A jogintézmény fogalma: alkalmazhatósági kör
  4.2.3. Kettős karakter
  4.2.4. Időbeli korlát
  4.2.5. A szankció kérdése
 5. Következtetések
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges.
Kérjük,
Még nem előfizetőnk? Fizessen elő folyóiratunkra!