Munkajog
Főoldal > Jogmagyarázat > A távmunkáról szóló kormányrendelet módosítása, avagy a home office kodifikálásnak pillanata

A távmunkáról szóló kormányrendelet módosítása, avagy a home office kodifikálásnak pillanata

A közel másfél éve tartó koronavírus-világjárvány a gazdaság szereplőire és a munkajogra is jelentős hatással volt. Sőt, talán helyesebb volna csak az előbbit említeni, hiszen a munkajogi jogalkotás az elmúlt másfél évben leginkább csak követte a gazdasági szereplők igényeit, mintsem előfutára lett volna azoknak. A járványügyi helyzet számos negatívuma mellett azonban most már a munkajog számára egy szerény pozitív hozadék is elkönyvelhető. A jogalkotó ugyanis a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) legújabb módosításával részben kodifikálta a home office munkavégzést. Ennek során az eddig csak nem rendszeres távmunkaként idézett otthoni munkavégzés mellett a kormányrendelet a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) távmunkára irányadó szabályait is módosította a veszélyhelyzet idejére. Bár a kormányrendelet érintette a távmunkával kapcsolatos adózási kérdéseket is, a terjedelmi korlátokra tekintettel jelen írásomban csak a szűk értelemben vett munkajogi tárgyú rendelkezésekkel foglalkozom. E téren bemutatom a kormányrendelet korábbi rendelkezéseit és az azzal kapcsolatos kritikámat, majd részletesen foglalkozom a legújabb módosítással. Ennek keretében kiemelt hangsúlyt fektetek a kormányrendeletből kiolvasható home office munkavégzés dilemmájára. Konklúzióként pedig összegzem a kormányrendelet módosításával kapcsolatos álláspontomat és hazai, valamint uniós szintű de lege ferenda javaslattal zárom az írásomat.

  1. Előzmények
  2. A hatályos kormányrendelet tartalmi újításai
  3. A kormányrendelet munkavédelemre vonatkozó szabályai
  4. Távmunka és a home office fogalmi tisztázása
  5. Záró gondolatok: a kormányrendelet szabályainak jövője és de lege ferenda javaslat
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!