Munkajog
Főoldal > Jogmagyarázat > A versenytilalmi megállapodás ellenértékének adójogi és társadalombiztosítási megítélése

A versenytilalmi megállapodás ellenértékének adójogi és társadalombiztosítási megítélése

Jelen cikk a versenytilalmi megállapodások ellenértékét nemcsak munkajogi, hanem adójogi és társadalombiztosítási kontextusból is vizsgálja, felhíva a figyelmet a lehetséges jogalkalmazási problémákra, továbbá az eltérő, sokszor jogbizonytalanságot okozó jogértelmezésekre. Számos jogintézménynél – így a versenytilalmi megállapodások esetében is – figyelemmel kell lenni a jog komplexitására, ennek megfelelően több jogág együttes értelmezésére és alkalmazására van szükség. A versenytilalmi megállapodás megkötésekor mérlegelés tárgyát képezheti, hogy rendszeresen vagy egy összegben történjen a kifizetés, erre a munkaviszony során vagy a munkaviszony megszüntetését követően kerüljön-e sor, mely körülmények befolyásolhatják az ellenérték közteherviselési kötelezettségét. Ezért célszerű a versenytilalmi megállapodás alapján kifizetett ellenérték összegének meghatározását, kifizetésének időpontját és az ezekhez kapcsolódó adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésének mikéntjét komplex módon áttekinteni.

 1. Az ellenérték megfelelősége
 2. Az ellenérték kifizetésének időpontja
 3. Az ellenérték adójogi és társadalombiztosítási megítélése
  3.1. Az Mt. alapján megkötött versenytilalmi megállapodások esete
  3.1.1. A munkaviszony fennállása alatt kifizetett ellenérték
  3.1.2. A munkaviszony megszüntetését követően kifizetett ellenérték
  3.2. A korábbi Mt. szerinti megállapodások esete
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!