Munkajog
Főoldal > Ítélkezési gyakorlat > Álképviselet a kollektív szerződés megkötése során¹

Álképviselet a kollektív szerződés megkötése során¹

A döntés: a Győri Ítélőtábla Mf.V.30.071/2021/12. számú határozata.

Az alábbiakban ismertetett döntésben a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla Mf.V.30.071/2021/12. számú határozatával – a felperes keresetének helyt adva – a kollektív szerződés felmondásának érvénytelenségét állapította meg az álképviseletre vonatkozó munkajogi szabályokra hivatkozással. A kollektív szerződések – illetve annak felmondásának – érvénytelenségét illetően meglehetősen kevés döntés áll az elméleti és a gyakorló jogászok rendelkezésére. A döntés jelentőségét növeli, hogy nemcsak a munkajogi, hanem a társasági jogi (ál)képviselet formáját illetően vannak értékes és elgondolkodtató megállapításai, amely miatt részletesebb elemzésre is érdemesre tartottuk.

 1. A döntés alapjául szolgáló tényállás
 2. Az első- és a másodfokú döntés
 3. Következtetések
  3.1. Az álképviselet szabályai és főbb dilemmái a munkajogban és a polgári jogban
  3.2. Az álképviselő által tett nyilatkozat dogmatikai meg­ítélése
  3.3 Az álképviselő által tett nyilatkozatok joghatása
  3.4. A jogosult jóváhagyására nyitva álló határidő problémája
  3.5. A jóváhagyás joghatása
 4. Záró gondolatok
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!