Munkajog
Főoldal > Ítélkezési gyakorlat > Az Alkotmánybíróság 2019-ben hozott munkajogi tárgyú döntései

Az Alkotmánybíróság 2019-ben hozott munkajogi tárgyú döntései

Cikkünkben folytatjuk korábban megkezdett sorozatunkat, és sorba vesszük azokat a munkajogi tárgyú döntéseket, amelyeket az Alkotmánybíróság az elmúlt évben hozott.

2019-ben három olyan ügyben hozott az Alkotmánybíróság érdemi határozatot, melynek alapjául munkaügyi jogvita szolgált (az érdemi határozatok száma ebben az évben egyébként 115 volt). Emellett 27 munkaügyi tárgyú ügyet az Alkotmánybíróság visszautasító végzéssel fejezett be, jellemzően azért, mert nem feleltek meg az alkotmányjogi panasz befogadási feltételeinek (a 2019-ben hozott visszautasító és megszüntető végzések száma összesen egyébként 298 volt). Érdekesség, hogy 2019-ben valamennyi befejezett munkajogi ügy alkotmányjogi panasz eljárás volt, tehát sem bírói kezdeményezés, sem utólagos normakontroll alapján indult ügy nem volt köztük. Az alábbiakban röviden ismertetjük a három érdemi határozatot, és áttekintjük a visszautasító végzéseket is. Ez utóbbiak esetében az ügyek tárgyára és a befogadás visszautasításának okára koncentrálunk.

 1. Határozatok
  1.1. 3294/2019. (XI. 18.) AB határozat (visszatartott illetmény megfizetése)
  1.2. 3358/2019. (XII. 16.) AB határozat (kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése)
  1.3. 3378/2019. (XII. 19.) AB határozat (szabadság pénzbeli megváltása)
 2. Végzések
  2.1. 3037/2019. (II. 13.) AB végzés (bíró elleni fegyelmi eljárás)
  2.2. 3045/2019. (III. 7.) AB végzés (hivatásos szolgálati viszony jogellenes megszüntetése)
  2.3. 3054/2019. (III. 14.) AB végzés (álláskereső nyilvántartásba vétele)
  2.4. 3059/2019. (III. 25.) AB végzés (közszolgálati jogviszony megszüntetése)
  2.5. 3079/2019. (IV. 10.) AB végzés (kormánytisztviselő felmentése)
  2.6. 3083/2019. (IV. 17.) AB végzés (közalkalmazott garantált illetménye)
  2.7. 3094/2019. (V. 7.) AB végzés (kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése)
  2.8. 3099/2019. (V. 17.) AB végzés (vezető állású munkavállaló szabadságmegváltása)
  2.9. 3141/2019. (VI. 13.) AB végzés (munkaviszony megszüntetésének jogellenessége)
  2.10. 3152/2019. (VI. 26.) AB végzés (szolgálati idő kedvezményes számítása)
  2.11. 3218/2019. (VII. 24.) AB végzés (a munkavállaló információs önrendelkezési joga)
  2.12. 3188/2019. (VII. 10.) AB végzés (köztisztviselők kormányhivatali átvétele)
  2.13. 3200/2019. (VII. 16.) AB végzés (bíró elleni fegyelmi eljárás)
  2.14. 3208/2019. (VII. 16.) AB végzés (munkáltató intézkedés megtagadása)
  2.15. 3282/2019. (XI. 5.) AB végzés (kirendelt rendőr túlmunkadíja)
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!