Munkajog
Főoldal > A munka világa > Az erőszak és zaklatás elleni 2019. évi Egyezmény és Ajánlás újításai (1. rész)

Az erőszak és zaklatás elleni 2019. évi Egyezmény és Ajánlás újításai (1. rész)

Új nemzetközi munkaügyi norma került megalkotásra 2019-ben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája száznyolcadik ülésszakán, az erőszak és zaklatás elleni Egyezmény és az azt kiegészítő Ajánlás, amelyek a nemzetközi munkajogban hiánypótlóan szabályozzák az erőszak és a zaklatás tárgykörét a munka világában.[1]

Az Egyezmény, amely a nemzetközi munkaügyi normák között elsőként rendelkezik az erőszak és a zaklatás felszámolása kapcsán irányadó nemzetközi munkajogi követelményekről, 2021. június 25-én lép hatályba. Az Egyezmény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagállamai közül csak azokra nézve kötelező, amelyek megerősítő okiratait a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójánál nyilvántartásba vették.[2]

Az Egyezményhez Ajánlás is kapcsolódik, amely részletes iránymutatást ad a nemzeti szabályozás fejlesztéséhez, szakpolitikák és stratégiák kidolgozásához, és olyan témákat foglal össze, amelyek elősegítik az Egyezmény hatékony alkalmazását.[3] Az Ajánlás segíti az Egyezmény rendelkezéseinek értelmezését. Továbbá „puha” normaként alapul szolgálhat a nemzeti szabályozás megformálásához és a jó gyakorlatok elterjedéséhez, azon tagállamok számára is, amelyek nem ratifikálják az Egyezményt.

A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az Egyezmény főbb rendelkezéseit és azokhoz kapcsolódóan az Ajánlás egy-egy pontját, az erőszak és a zaklatás nemzetközi jogi szabályozásának főbb újításaira tekintettel. Ennek érdekében ismerteti az egyes rendelkezések tartalmát, figyelembe véve a megalkotásuk körülményeit is az előkészítő dokumentumok alapján. Részletez továbbá egy-egy témakört, amelyek az Egyezmény végrehajtása szempontjából alapvető jelentőségűek.

  1. Az Egyezmény megalkotásának célja
  2. Az erőszaktól és a zaklatástól mentes munka világához való jog
  3. A munka világában megvalósuló erőszak és a zaklatás fogalma
  4. Széles körű védelem biztosítása a munka világában megvalósuló erőszak és a zaklatás ellen
  5. Fokozott védelem biztosítása az erőszakkal és zaklatással aránytalanul érintett munkavállalók számára
  6. Az „inkluzív és integrált megközelítés” bevezetése a nemzeti jogban
  7. Védelmi és megelőző intézkedések az erőszak és a zaklatás kezelése céljából
  8. Tagállami intézkedések a végrehajtás és a jogorvoslat tárgyában
  9. Az Egyezmény végrehajtásának módjai
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!