Munkajog
Főoldal > Jogélet > Beszámoló Dr. Nádas György habilitációs eljárásának nyilvános előadásairól

Beszámoló Dr. Nádas György habilitációs eljárásának nyilvános előadásairól

Dr. Nádas György a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense, a munkajog tárgy vezető oktatója. Doktori (PhD) fokozatot 2008-ban a „Felsőoktatásban dolgozók munkajogi helyzete” című disszertációja alapján szerzett. Kutatásaiban kiemelt szerepet szánt a munkajogi kárfelelősség és a jogkövetkezmények munkajogi rendszere vizsgálatának. A habilitációs eljárás során is ilyen tárgyú előadásokkal jelentkezett. Tantermi előadása „A munkaszerződés teljesítése, jogok és kötelezettségek” címet viselte, s az előadás a jogászképzés előadási tematikájába is beépült.

A jelölt magyar nyelvű tudományos előadásának címe és az angol nyelvű összefoglaló témája: „Felelősségi alakzatok a munkajogban és kapcsolatuk a polgári joggal (Forms of Liability in Labour Law and Their Connection to Civil Law).” Az előadás a munkajogi és a polgári jogi kötelmek különbségeinek elemzésén keresztül vizsgálta a jogkövetkezmények rendszerét. Megállapításai közül kiemelésre érdemes gondolatok voltak a következők. A polgári jogi alapok ellenére a munkajog felelősségi rendszere rendkívül összetett, ami alapvetően abból ered, hogy a jogviszony két szereplőjére eltérő felelősségi szabályokat határoz meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt). A kérdést tovább árnyalja a fegyelmi felelősség, mely kizárólag a munkaviszonyra jellemző, a munkajog közjogias jellegét alátámasztó felelősségi alakzat. A fegyelmi felelősségre vonás több sajátosságot is mutat a szubjektív felelősségen és a szubjektív megközelítésen túlmenően is. Az egyik, hogy kizárólag a munkavállaló oldalán megjelenő tényállásról van szó, a másik, hogy reparációs célt a fegyelmi felelősségre vonás kapcsán nem fogalmaz meg a jogalkotó. A fegyelmi felelősségre vonás célja elsősorban a represszió, illetve a prevenció.

A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!