Munkajog
Főoldal > Jogélet > Beszámoló Dr. Nádasné Rab Henriett habilitációs eljárásának nyilvános előadásairól

Beszámoló Dr. Nádasné Rab Henriett habilitációs eljárásának nyilvános előadásairól

Dr. Nádasné dr. Rab Henriett a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense, a Környezetjogi és Munkajogi Tanszéken a munkajog és a szociális jog tárgykörébe tartozó tantárgyak oktatója. Doktori fokozatát 2010-ben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Doktori Iskolájában szerezte „A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái” című értekezésével.

A doktori fokozat megszerzését követően Rab Henriett tudományos érdeklődése a klasszikus munkajog határterületének számító humánerőforrás-gazdálkodás irányába fordult. Ennek az érdeklődésének a kiteljesedése lett habilitációs kutatása is, amely „A munkajogi keretek emberi erőforrás szempontú megközelítése” címmel íródott. Téziseinek kiindulópontja az volt, hogy a munkajog mint jogi szabályozó, az emberi erőforrás mint gazdasági igény és a munkaerőpiaci politika egymással szorosan összefüggő folyamatokból indul ki, és álláspontja szerint a különbözőség kizárólag a megvalósítás útjában, az elérni kívánt célhoz vezető útban mutatkozik. További hipotézisként rögzítette, hogy a jogi szabályozás mint termék szorosabb összefüggést mutat a piaci elvárásokkal, ahogyan a piaci szereplők is magasabb jogkövetési hajlandósággal alkalmazzák a jogi előírásokat.

A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!