Munkajog
Főoldal > Jogélet > Beszámoló – Rácz Ildikó doktori védése

Beszámoló – Rácz Ildikó doktori védése

Ahogy korábbi lapszámunkban (2020. 3. szám, 78. o.) is beszámoltunk róla, 2020 nyarán sor került dr. Rácz Ildikó doktori értekezésének munkahelyi vitájára, a digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire című dolgozattal kapcsolatos egyes észrevételek és javaslatok megvitatására. A sikeres vitát követően 2021. február 25-én – online keretek között – a disszertáció nyilvános védése is megtörtént. Ennek eredményeként a bírálóbizottság summa cum laude minősítéssel fogadta el a jelölt értekezését. A bírálóbizottság megfogalmazása szerint az értekezés tartalmi és formai szempontból egyaránt magas színvonalat képvisel, logikusan és megfelelő szakirodalmi bázissal felvértezve tartalmaz érdemi tudományos eredményeket a munkajogtudomány számára, magyar és nemzetközi vonatkozásban egyaránt. A disszertáns nem pusztán számos szerző véleményét ismerteti és dolgozza fel az egyes részeknél, de ezeket jól hasznosítja saját következtetéseihez, jól használja fel saját álláspontja kialakításához; ahol szükséges, meggyőző érvekkel vitázva az egyes nézetekkel, megállapításokkal. A bizottság javasolta az értekezés kötetben történő megjelentetését, amelyre a várakozások és Rácz Ildikó tervei szerint is sor fog kerülni. A PhD-fokozat megszerzéséhez ezúton is gratulálunk!