Munkajog
Főoldal > Jogélet > Beszámoló – Szabó Imre Szilárd doktori védése

Beszámoló – Szabó Imre Szilárd doktori védése

Korábban beszámoltunk róla, hogy 2020 nyarán került sor dr. Szabó Imre Szilárd doktori értekezésének munkahelyi vitájára (2020. 3. szám, 77–78. o.). Az eredményes vitát követően 2021. április 8-án – online keretek között – több mint ötven egyetemi oktató, kutató és érdeklődő részvétele mellett A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban címet viselő disszertáció nyilvános védése is megtörtént, amelyen a bírálóbizottság summa cum laude minősítéssel fogadta el a jelölt értekezését. A szerző opponensei és a nyilvános védésen hozzászólók véleménye alapján az értekezés tudományos igényességgel dolgozza fel a kollektív munkajog egyik legérdekesebb, a hazai és a nemzetközi jogi szakirodalomban forrongónak számító kutatási témakörét. Dicséretes, hogy az értekezés a szakszervezet munkajogi jogállásának vizsgálati spektrumát interdiszciplináris jellegűvé tágította, s a jogtudományi kutatás mellett szociológiai metodikát is felhasznál. Az impozáns jogtudományi szakirodalmi bázison nyugvó és empirikus vizsgálaton is alapuló mű mind elméleti, mind pragmatikus szempontból hiánypótló, ezért érdemes lehet azt tágabb körben is megjelentetni.

A PhD-fokozat megszerzéséhez ezúton is gratulálunk!