Munkajog
Főoldal > Ítélkezési gyakorlat > Egy ítélet margójára – eltérési lehetőségek a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében

Egy ítélet margójára – eltérési lehetőségek a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében

A döntés: BH 2018.345. (Mfv.I.10.530/2017/6.)

Vezető állású munkavállaló munkaszerződésének azon rendelkezése, miszerint a munkáltató a visszahívást nem köteles indokolni, azonnali hatályú felmondásként értékelendő visszahívásra nem vonatkozhat. Ellenkező értelmezés esetén a visszahívás munkaviszonyt megszüntető intézkedésként történő értékelésekor nem lenne különbség a felmondási idő nélküli – indokolás nélkül kiadható – felmondás és az azonnali hatályú felmondás között. Az ilyen szerződéses kikötés a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bekezdésébe ütközik, mely rendelkezéstől az Mt. 85. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem megengedett a munkaszerződésben sem az eltérés. Ezért e szerződéses kikötés az Mt. 27. § (1) bekezdése alapján semmis (Mt. 210. §, 64. §, 85. §, 27. §).

 1. A bíróság által megállapított tényállás
 2. A felperes kereseti kérelmének és az alperes ellenkérelmének jogalapja
 3. Az első- és másodfokú ítélet
 4. A Kúria döntése és annak jogi indokai
 5. A releváns jogi kérdések
 6. Az ítélettel összefüggő jogértelmezési kérdések elemzése
  6.1. A vezető tisztségviselő kettős jogállása és a munkaviszony megszüntetése
  6.2. A vezető állású munkavállaló munkaszerződésének eltérési lehetőségei
  6.3. Következtetések
 7. Összegzés
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!