Munkajog
Főoldal > Jogélet > Elhunyt Breznay Tibor

Elhunyt Breznay Tibor

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Breznay Tibor, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság nyugalmazott elnöke 2021. április 2-án, életének 91 évében elhunyt. A Munkajog szerkesztőbizott­sága és a munkajogászok közössége nevében részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, és mindenkinek, aki ismerte és szerette.

Dr. Breznay Tibor jogi diplomáját 1952-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően az államigazgatásban dolgozott, különböző minisztériumokban. 1961-től foglalkozott kifejezetten munkajoggal, nevezetesen először a Fővárosi Területi Egyeztetőbizottságnál, majd e szervezet jogutódjánál, a Területi Munkaügyi Döntőbizottságnál volt döntőbíró, majd 1969-től e testület elnöki tisztjét töltötte be. Az 1973-ban létrejött Fővárosi Munkaügyi Bíróságnak annak megalakulása óta egészen 1999-ben történt nyugdíjba vonulásáig elnöke volt. Dr. Breznay Tibor a munkaügyi jogviták területén a munkajogi jogalkalmazás elvi és gyakorlati fejlesztése érdekében több évtizedes szervezői és oktatói tevékenységet fejtett ki. Szervezője volt a munkaügyi döntőbizottságok tisztviselői részére folytatott oktatásnak, és szakreferense volt a vállalati jogtanácsosok munkajogi továbbképzésének. Egyetemi oktatóként tevékenykedett az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékén, valamint a Jogi Továbbképző Intézetben a posztgraduális munkajogi képzésben. Számos egyéb társadalmi tisztség vállalása mellett kiemelkedő a Magyar Jogász Egyletben mintegy két évtizeden át betöltött Munkajogi Szakosztályvezetői, Oktatási Bizottság elnöki tevékenysége, valamint az Egylet alelnöki tisztségének betöltése. A jogi szakvizsgabizottságban censorként, illetve vizsgabizottsági elnökként tevékenykedett. A Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének tiszteletbeli alelnöke. A VII. Magyar Munkajogi Konferencián a Kuratórium a „Pro Iure Laboris” díjat Dr. Breznay Tibornak adományozta. Szakirodalmi tevékenységét számos jegyzetanyag, szakmai kézikönyv mutatja. Dr. Breznay Tibor derűje, bölcsessége, a munkajog valamennyi művelője számára példát adó. Breznay Tibor a magyar munkajog elmúlt hatvanéves történetének megkerülhetetlen, túlzás nélkül mondható, ikonikus alakja volt. Emlékét megőrizzük!