Munkajog
Főoldal > A munka világa > Kizárt dolog? – Avagy az illetékességi kikötés megengedhetőségéről a munkaügyi perekben, némi nemzetközi kitekintéssel

Kizárt dolog? – Avagy az illetékességi kikötés megengedhetőségéről a munkaügyi perekben, némi nemzetközi kitekintéssel

A 2018. január 1. napjától hatályos a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) jelentősen átformálta a munkaügyi perekre vonatkozó illetékességi szabályokat: a korábbi szabályozás alapján a munkáltató székhelye vagy a munkavégzéssel érintett telephelye szerint kizárólagosan illetékes bíróság helyett a munkaügyi perekben az általánosan illetékes vagy a felperes munkavállaló választása alapján vagylagosan illetékes bíróság jár el. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a Pp. alapján a felek élhetnek-e bírósági kikötéssel a munkaügyi perekben és a szabályozás megvalósítja-e a munkavállaló mint gyengébb fél védelmét? Jelen cikkben a Pp. szabályozási megoldását elemezzük a nemzetközi trendek, a korábbi szabályozás és a kialakuló bírói gyakorlat tükrében.

 1. Bevezetés
 2. Nemzetközi trendek
  2.1.  Németország
  2.2.  Ausztria
  2.3.  Svájc
  2.4.  Franciaország
  2.5.  A Brüsszel Ia Rendelet munkaügyi perekre vonatkozó joghatósági szabályai
  2.6.  Összefoglalás
 3. Út a régi Munka Törvénykönyvétől a Pp.-ig
  3.1.  Illetékesség a régi Pp. alapján – a kizárólagosság diadala
  3.2.  Új szelek a Pp. alapján – a kizárólagosság bukása
  3.3.  A bírói jogértelmezés válasza
  3.4.  Vissza az alapokhoz
 4. A Pp. szabályozási megoldásának értékelése
  4.1.  A szabályozás általános jellemvonásai
  4.2.  Az illetékesség kikötésének megengedhetősége
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!