Munkajog
Főoldal > Jogélet > „Más kép? – Másképp az egyenlő bánásmód szabályozásáról” című Vitaklub beszámolója

„Más kép? – Másképp az egyenlő bánásmód szabályozásáról” című Vitaklub beszámolója

A Magyar Munkajogi Társaság Munkajogi Vitaklub néven évekkel ezelőtt útjára indított egy kezdeményezést, melynek lényege, hogy egy-egy szűkebb munkajogi kérdés esetében a fennálló ellentétes vélemények ütköztetésre és megvitatásra kerüljenek. A 2020. február 5-ei program a két évvel ezelőtti üléshez hasonló alapokon került megrendezésre. A korábbi esemény apropóját a vezető tisztségviselők kártérítési felelősségével kapcsolatos problémakör adta, míg az idei rendezvény témája az egyenlő bánásmód követelményének munkajogi szabályozása volt. Az előadás alapját Tercsák Tamás „Túlzott ambíciók – Megjegyzések az egyenlő bánásmód törvényi szabályozásához és munkajogi illeszkedéséhez” című dolgozata szolgáltatta.[1] Tovább emelve az esemény színvonalát, a korreferensek a polgári jogi és munkajogi szakterület nagyra becsült tagjai közül kerültek ki: úgymint Prof. Dr. Vékás Lajos (az MTA rendes tagja) Prof. Dr. habil Gyulavári Tamás (tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE-JÁK), Dr. Székely László, PhD (egyetemi docens, ELTE-ÁJK), Dr. Zaccaria Márton Leó, PhD (egyetemi adjunktus, DE-ÁJK). Pál Lajos levezető elnök rövid megnyitóját követően Tercsák Tamás a dolgozatban leírt megállapításait röviden összefoglalta. Erre a korreferensek és a felkért hozzászólók érdemi megjegyzéseikkel reagáltak. Ennek fényében jelen írás a dolgozat főbb megállapításait emeli ki, illetve a vitaülésen elhangzott véleményütköztetéseket foglalja össze.

  1. Az egyenlő bánásmód követelményének tartalmi és szerkezeti újításai
  2. Az európai uniós háttér kérdése
  3. A védett tulajdonságok problematikája
  4. Egy alkotmányos elv beemelése a magánjogba
  5. A szankciórendszer
  6. A munkajogi szabályozás célja és alapvetései
  7. Záró gondolatok
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!