Munkajog
Főoldal > Ítélkezési gyakorlat > Még egyszer a munkaidős szabályok uniós meg(nem)feleléséről – az Európai Unió Bíróságának a Syndicat des cadres de la sécurité intérieure ügyben hozott ítélete fényében

Még egyszer a munkaidős szabályok uniós meg(nem)feleléséről – az Európai Unió Bíróságának a Syndicat des cadres de la sécurité intérieure ügyben hozott ítélete fényében

A döntés: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure és a Premier ministre, a Ministre de l’Intérieur a Ministre de l’Action et des Comptes Publics (C-254/18. sz. ügyben 2019. április 11-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága

2016-ban a Magyar Munkajog E-folyóiratban részletes tanulmányt tettem közzé a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) munkaidős szabályainak a vonatkozó, a munkaidő szervezésének egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2003. november 4.) (a továbbiakban: 2003/88/EK irányelv) való meg nem feleléséről.[1] A tanulmány megállapította, hogy igen komoly, rendszerszintű problémák mutathatóak ki a magyar jog munkaidős szabályainak uniós megfelelőségével kapcsolatban. Egész jogintézmények, mint például a készenléti jellegű munkakör vagy az elszámolási időszak egészükben uniós jogba ütközőnek minősíthetőek, de komoly problémák vannak például a szabadságkiadás, a munkaidő fogalma, a pihenőidő vagy akár a munkaidőkeret szabályozásában is.

  1. Bevezetés
  2. A döntés alapjául szolgáló tényállás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
  3. Az Európai Unió Bíróság ítélete
  4. Az ítélet jelentősége a magyar jogi szabályozásra nézve
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!