Munkajog
Főoldal > Értekezések > Munkavállalói participáció, avagy a demokrácia megjelenése a munkahelyen¹

Munkavállalói participáció, avagy a demokrácia megjelenése a munkahelyen¹

A munkajog egyik kiemelt célja, hogy az erős hierarchián és a munkáltató utasítási jogán alapuló munkaviszony alanyai, nevezetesen a munkáltató és a munkavállaló, illetőleg a munkavállalók közössége közötti erőviszonyokat kiegyenlítse, és a munkavállalói kollektívát a munkáltató túlhatalmával szemben védelemben részesítse. A demokratikus elvek megjelenítése a munkahelyen e védelem egyik fontos eszköze, és számtalan formában jelenhet meg, mind az individuális, mind a kollektív munkajog területén. Utóbbi vonatkozásában kiemelt jelentőséggel bír a munkavállalói részvétel, amely történeti előzményei ellenére továbbra is sokat vitatott intézmény, elsősorban az egységes fogalmi keret hiánya, és ebből fakadóan az intézményhez társítandó jogosultságok pontos körének bizonytalansága miatt, amely problémák a hazai üzemi tanácsi modell kapcsán kifejezetten megmutatkoznak. A jelen tanulmány ezért kísérletet tesz a munkavállalói részvétel kapcsán használatos definíciók bemutatására annak reményében, hogy e fogalmak elhatárolása a jövőben megfelelő kiindulási alapot nyújthat a hazai munkavállalói participáció esetleges újragondolásához.

  1. Bevezető gondolatok
  2. Demokrácia a munkahelyen
  3. Ipari demokrácia és gazdasági demokrácia
  4. A munkavállalói részvétel (participáció)
  5. A munkavállalói participáció megjelenési formája – Üzemi alkotmányjog, üzemi tanács és együttdöntési jog
  6. Konklúzió
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!