Munkajog
Főoldal > Ítélkezési gyakorlat > „No like, no cry!?” – Az Emberi Jogok Európai Bírósága Melike v. Törökország ügyben hozott ítéletének elemzése és a magyar munkajogi szabályokkal történő összehasonlítása

„No like, no cry!?” – Az Emberi Jogok Európai Bírósága Melike v. Törökország ügyben hozott ítéletének elemzése és a magyar munkajogi szabályokkal történő összehasonlítása

Tanulmányomban az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság) Melike v. Törökország ügyben hozott ítéletét mutatom be,[1] amelyben a Bíróság az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: Egyezmény) 10. cikkében rögzített szabad véleménynyilvánításhoz való jog munkaviszonnyal kapcsolatos kereteit értelmezve kimondta, hogy a „Tetszik” megnyomása a közösségi oldalakon történő véleménynyilvánítás egyik formája.[2] Elemzésemben az alapügy tényállásának ismertetését követően a Bíróság ítéletére és annak indokaira térek ki, ezután abban a kérdésben foglalok állást, hogy a Bíróság ítéletében foglaltak és a hatályos magyar jogrend összehangban állnak-e. E körben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) munkaidőn kívül történő véleménynyilvánításra vonatkozó rendelkezéseit és a releváns hazai bírósági gyakorlatot vizsgálom.[3]

 1. Az alapügy történeti tényállása
 2. A Bíróság döntése és annak indokai
  2.1. A lájkolás a véleménynyilvánítás egyik formája
  2.2. A vélemény potenciális hatása az egyedi ügy tekintetében, tényszerűen vizsgálandó
  2.2.1. A „Tetszik” gomb megnyomása és a megosztás eltérő súllyal bír
  2.2.2. A munkavállaló munkaköre és a véleménye által kiváltott reakciók egyaránt vizsgálandók
  2.3. A munkaviszony azonnali hatályú felmondása aránytalan szankció
 3. A döntés és a magyar jogrend viszonya
  3.1. Az Mt. a Bíróság döntésével azonos érdekkiegyenlítő módszert követ
  3.2. A hazai bírósági gyakorlat megfelel a Bíróság döntésének és az alkotmányos sztenderdeknek
 4. Záró gondolatok
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!