Munkajog
Főoldal > A munka világa > Occam borotvája, avagy a „home office” mint a munkajog unikornisa

Occam borotvája, avagy a „home office” mint a munkajog unikornisa

A munkajogi jogirodalomban számos cikk, tanulmány a home office és a távmunka közötti különbséget boncolgatja, többségében arra az álláspontra helyezkedve, hogy a két jogintézmény nem azonos egymással.[1] A kommentárirodalom is arra az álláspontra helyezkedik, hogy „a home office-t, vagyis az otthonról végzett munkát nem lehet azonosítani a távmunkavégzéssel, dogmatikailag el kell különítenünk a kétfajta munkavégzési formát egymástól.”[2] Tegyük fel azonban a kérdést: ha egy adott munkáltatónál dolgozó X munkavállaló otthon a nappaliban dolgozik a laptopján home office-ban, vajon mi különbözteti meg őt Y munkavállalótól, aki szintén ugyanazon munkáltató alkalmazottja, szintén a nappaliban dolgozik a laptopján, csak éppen mindezt távmunkában teszi? Álláspontunk szerint a két munkavégzési tevékenység között nincs lényegi különbség, főként azon alapelv fényében, mely szerint a jogviszonyokat nem az elnevezésük, hanem a tényleges tartalmuk alapján kell elbírálni. Ezen álláspontunkat a jelenleg hatályos 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet[3] (a továbbiakban: rendelet) is megerősíti.

Jelen tanulmány tehát a következő kérdésekre keresi a választ: vajon tényleg elkülönül egymástól a távmunka és a home office? Az utóbbi egyáltalán létezik mint jogintézmény? Ezen kérdések megválaszolása során elsőként ismertetésre kerül a home office-szal, illetve annak a távmunkához képesti különbségével kapcsolatos – a munkajogászok többsége által képviselt – jogi érvrendszer. Ezt követően annak bemutatására kerül sor, hogy a rendelet milyen érdemi változtatásokat hozott a témát illetően.

 1. Az Mt. távmunkára vonatkozó rendelkezései és az ezekből levonható következtetések
 2. home office-szal kapcsolatos jogirodalmi álláspontok
  2.1. A munkavégzési hely meghatározásának egyoldalú átengedése mint a munkavállalóra kedvező eltérés
  2.2. A „rendszeres” jelleg és a számítástechnikai eszközzel történő munkavégzés
  2.3. A munkáltató utasításadási jogának korlátozottsága, a munkavállaló munkarendje és a munkaszerződés-módosítás kérdése
  2.4. A munkavédelmi felelősség kérdése
 3. A 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet tartalmi újításai
 4. Összegzés
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!