Munkajog
Főoldal > Jogélet > Recenzió: Hoffman István – Gellérné Lukács Éva, Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020)

Recenzió: Hoffman István – Gellérné Lukács Éva, Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020)

Gellérné Lukács Éva egyetemi adjunktus és Hoffman István egyetemi tanár szerzőpáros Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba című kötete az Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Kiadó gondozásában jelent meg 2020-ban. A könyv alakban kiadott jegyzet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a társadalombiztosítási és munkaügyi igazgatási alapszakon oktatott, A társadalombiztosítás alapjai és a Szociális jog című tárgyak törzsanyagát képezi.

A szociális jogot, és ezen belül a társadalombiztosítási jogot, amely a jogtudomány egyik legösszetettebb területe, áthatják a mindenkori kormányok szociálpolitikai célkitűzései. Nemhiába írta Szigeti Péter, hogy a szociális jog érzékeny terület, mivel jogelméleti és politikai fogalmakkal tartalmi és terjedelmi kérdésköre nem eldönthető, ugyanis mindkét tudományág egymással ellentétes, ám meggyőző érvrendszert tud felsorakoztatni.[1]

A könyv szerzői arra vállalkoztak, hogy az egyetemi hallgatók számára érthető és objektív módon, olvasmányos formában összefoglalják a szociális jog, és azon belül a társadalombiztosítási jog egyetemes fejlődésének történetét, valamint annak jogtudományi szerepét a nemzetközi és a hazai jogrendszerben.

A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!