Munkajog
Főoldal > Jogélet > Recenzió Kártyás Gábor Kiküldött munkavállalók az uniós és a magyar jogban című könyvéről

Recenzió Kártyás Gábor Kiküldött munkavállalók az uniós és a magyar jogban című könyvéről

2020 őszén e lap hasábjain volt lehetőségem tudósítani Kártyás Gábor habilitációs védéséről. Szubjektív tudósításom azonban javarészt inkább magának az eseménynek – ti. habilitációs eljárás – az ismertetésére helyezte a hangsúlyt, egyrészt, mert ez volt a szerkesztői elvárás, másrészt, mivel az online tér és az ennek következtében számos elemében rendhagyó eljárás valóban egyedi jelleggel szolgált. A habilitációs dolgozat maga ugyanakkor megjelent önálló könyvkiadványként is Kiküldött munkavállalók az uniós és a magyar jogban címmel, így tálcán kínálta magát a lehetőség, hogy magát a könyvként megjelent habilitációs dolgozatot is ismertessük. Ebben nagy segítségemre volt Berke Gyula egyetemi docens, a téma kiváló ismerője és a recenzált mű lektora. Közös munkánk eredményeként született meg az alábbi recenzió.

A könyv 2020-ban jelent meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának gondozásában, a Jogtudományi Monográfiák részeként.

A szerző – több, a tárgykörben megjelent kisebb dolgozatát követően – monografikus igénnyel dolgozta fel a magyar munkajogi szóhasználatban hagyományosan kiküldetésnek nevezett jogintézményt, amelynek hátterében rendkívül bonyolult európai munkajogi – s egyúttal nemzetközi kollíziós munkajogi – probléma húzódik meg.

A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!