Munkajog
Főoldal > Értekezések > Tisztességes munkáért méltányos bérezés kontra versenyképesség – az európai minimálbér-irányelv jelentősége és várható hatásai

Tisztességes munkáért méltányos bérezés kontra versenyképesség – az európai minimálbér-irányelv jelentősége és várható hatásai

Egy hosszabb konzultációs és jogalkotási folyamat végén, 2022. szeptember 14-én az Európai Parlament elfogadta az Európai Unióban irányadó megfelelő minimálbérekről szóló irányelvi szabályozást, amely várhatóan hamarosan hatályba is lép, implementációs kötelezettséget róva e területen a tagállamokra, így Magyarországra is. Az irányelv illeszkedik abba a 2017–2018 óta tartó szociálpolitikai reformfolyamatba, amelyet a Szociális Jogok Európai Pillére katalizált, és amelynek középpontjában az Európai Unió szociális oldalának megerősítése és modernizálása áll. E folyamatnak pedig központi kérdése a munkavállalókat megillető alapvető jogok magasabb szintre emelése, kiterjesztése és olyan módon történő fejlesztése, hogy azok valódi és hatékony védelmet nyújthassanak napjaink komoly gazdasági, munkaerőpiaci és társadalmi kihívásaival szemben. Az új irányelv ennek megfelelően a korábban lerakott szociálpolitikai (munkajogi) alapokra építkezik, de a minimálbér-megállapítás és az azt védelmező munkajogi garanciák terén érdemi újdonságokat is bevezet. A témakör expanzív jellegére figyelemmel, elemzésünkben az irányelv szociálpolitikai jelentőségének áttekintésére, lényegesebb rendelkezéseinek bemutatására és a magyar munkajogra potenciálisan kifejtendő hatásának áttekintésére szorítkozunk.

  1. Bevezető gondolatok
  2. A megfelelő minimálbérek uniós szintű szabályozásának illeszkedése a kurrens uniós szociálpolitikai reformfolyamatba
  3. Az európai minimálbér-irányelv kulcsfontosságú rendelkezéseinek vázlatos elemzése
  4. Az irányelv rendelkezései a hatályos magyar jog fényében
  5. Várható-e változás Magyarországon a minimálbér összegszerűségében?
  6. Az irányelv lehetséges hatásai a munkaerőpiacra, lehetséges elvárások munkáltatói oldalról
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!