Munkajog
Főoldal > Jogmagyarázat > A „működési bizonyítvány” kiadását és tartalmát érintő jogértelmezési kérdések

A „működési bizonyítvány” kiadását és tartalmát érintő jogértelmezési kérdések

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 81. § (1) bekezdése értelmében a „munkáltató a munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább egy évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) vagy legfeljebb az ezt követő egy éven belül a munkavállaló munkájáról írásban értékelést ad”. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Mt.)[1] részletesebben szabályozta ezt a jogintézményt, olyannyira, hogy (az „értékelés” helyett) a „működési bizonyítvány” kifejezéssel egyfajta elnevezéssel is ellátta. Az Mt. – a szabályozásnak az 1. alcímben részletezett egyszerűsítésén túl – a „működési bizonyítvány” elnevezést sem tartotta fenn. Mivel azonban a gyakorlatban ez a jogalkotó részéről mellőzött szóhasználat tovább él, a következőkben az Mt. 81. § (1) bekezdésében írt értékelés megnevezésére is használni fogom (az egyszerűség kedvéért már az idézőjel mellőzésével), felváltva a referencialevél vagy egyszerűen az értékelés szavakkal.

A működési bizonyítvány/referencialevél jelentősége feltehetőleg a külföldi munkavállalás terjedése miatt értékelődött fel az elmúlt években.[2] Ez a tendencia azzal is járt, hogy nem feltétlenül fogadták el a munkavállalók a rutinszerűen kiállított, javarészt semmitmondó értékeléseket, ami szükségképpen munkajogi vitákat is gerjesztett. A közelmúltban két olyan bírói döntés is született, amely a működési bizonyítvány kiadásával, pontosabban az ennek elmulasztásával kapcsolatos igényérvényesítést (lásd a 2. alcímet), illetve az értékelés tartalmát (lásd a 3. alcímet) érinti. Mielőtt ezeket ismertetem, indokolt a működési bizonyítvány jogi szabályozásának néhány jellegzetességéről említést tenni.

  1. A működési bizonyítvány jogi természete
  2. A működési bizonyítvány kiadásának a munkáltató részéről való megtagadása
    2.1. A működési bizonyítvány kiadásának kikényszeríthetősége munkaügyi jogvitában
    2.2. A működési bizonyítvány kiadása megtagadható-e azon az alapon, hogy a munkáltató nem rendelkezik az értékeléshez szükséges ismeretekkel?
  3. A működési bizonyítvány tartalma
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!