Munkajog
Főoldal > Jogmagyarázat

A prémium mint diszkrecionális alapbéren felüli juttatás munkajogi szabályozása

A munkavállalók ösztönzésének közkedvelt eszközei a bónusz, prémium, jutalom vagy más hasonló elnevezésű és jellegű juttatások. Ezek a bérformák nemcsak az elnevezésüket, hanem a megjelenési formájukat, azaz a szabályozási módjukat tekintve is meglehetősen tarka képet festenek:

A munkaviszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási- és adóigazgatási kötelezettségek

Cikkünkben a munkaviszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási és adóigazgatási kötelezettségeket tárgyaljuk. Ennek keretében bemutatásra kerülnek a munkaviszony létrejöttéhez, fennállásához és megszűnéséhez kapcsolódó foglalkoztatói kötelezettségek. Továbbá kitérünk az említett kötelezettségek teljesítésének elmaradásához vagy nem szabályszerű teljesítéséhez kapcsolódó szankciókra. A foglalkoztató társadalombiztosítási teendői a munkaviszony létesítésével összefüggésben 1.1. A biztosított bejelentése az adóhatóság felé 1.2. A foglalkoztató nyilvántartási kötelezettsége 1.3. A TB-kiskönyv 1.4. Adóelőleg-nyilatkozat A munkaviszony fennállása során

Adatkezelési vonatkozások a Munka törvénykönyve módosítása kapcsán

Ismeretes, hogy 2023. január 1. napjától számos tekintetben módosult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.): bevezetésre került a szülői szabadság,[1] a gondozói munkaidő-kedvezmény,[2] a munkavállalók jogosultak rugalmasabb munkafeltételeket igényelni,[3] illetve bizonyos esetekben a munkáltató akkor is köteles indokolni a munkaviszony megszüntetését, ha az a jogszabály alapján nem lenne kötelező.[4] Talán kevésbé közismert azonban, hogy az Mt.

A védőoltás felvételére kötelezés a függő munka jogviszonyaiban¹

A 2020. évben megjelent koronavírus (COVID–19) következtében számos olyan munkajogot érintő változás következett be, ami sok esetben alapjaiban megváltoztathatta a felek között – akár már a járványhelyzet előtt – létrejött munkavégzésre irányuló jogviszony tartalmát. Korántsem túlzás kijelenteni, hogy a járvány hatásai, következményei között kiemelkedő szerepet tölt be e kérdés. Jelen tanulmány célja azoknak a munka világát alapvetően érintő jogszabályoknak, intézkedéseknek

„Rongálási felelősség”? Nyitott kérdések a megőrzési felelősség körében

A megőrzési felelősség a munkavállaló kártérítési felelősségének speciális alakzata, amely minden olyan munkakörben felmerülhet, amelyben a munkavállaló valamely tárgyat elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel vesz át. A megőrzési felelősség körébe eshetnek a munkaeszközök, a laptop, a telefon vagy a vállalati gépjármű is, amelyeket a munkavállaló – bizonyos feltételek mellett – átvesz a munkáltatótól. Ez a felelősségi alakzat fokozott szigort támaszt a

Az atipikus foglalkoztatási formák bírói gyakorlata – Kúriai joggyakorlat-elemző csoport jelentése a hagyományostól eltérő munkajogviszonyok vizsgálatáról¹

Az atipikus munkajogviszonyok a munkajogi irodalomban, kutatásokban hosszú ideje kiemelt jelentőséggel vannak jelen, az e körbe sorolt jogviszonyok a jogalkalmazási gyakorlatban is szerteágazó kérdéseket vetnek fel. Erre a körülményre tekintettel a Kúria Az atipikus foglalkoztatási formák bírói gyakorlata címmel vonta vizsgálat alá az atipikus munkajogviszonyok jogalkalmazási gyakorlatát.[2] A joggyakorlat-elemző csoport személyi összetétele A vizsgálat tárgyköre A részmunkaidős foglalkoztatás A határozott

Adatkezelési megfontolások a munkáltató által előírt Covid-védőoltással kapcsolatban¹

A munkahelyek koronavírus elleni védelme tárgyában született, és azóta hatályát veszett 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) számos gyakorlati és talán még több munkajogi kérdést vetett fel.[2] A pusztán munkajogi megközelítésen kívül azonban nem volt elhanyagolható a munkáltató által kötelezően elrendelt SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltással (a továbbiakban: védőoltás) kapcsolatos adatkezelési kérdések tárgyalása sem. A Korm. rendelet adatkezelésre

A munkahelyi alkohol-ellenőrzés egyes kérdései

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményének biztosítása érdekében számos munkáltató végez rendszeresen munkahelyi alkohol-ellenőrzést. Az erre vonatkozó jogszabályi háttér és gyakorlat összetett, ezért érdemes ennek főbb elemeit, egyes kérdéseit áttekinteni. Jogosultságok és kötelezettségek A munkáltatói szabályozást megelőző lépés A munkáltatói szabályozás helye és tartalma 2446

A távmunkáról szóló kormányrendelet módosítása, avagy a home office kodifikálásnak pillanata

A közel másfél éve tartó koronavírus-világjárvány a gazdaság szereplőire és a munkajogra is jelentős hatással volt. Sőt, talán helyesebb volna csak az előbbit említeni, hiszen a munkajogi jogalkotás az elmúlt másfél évben leginkább csak követte a gazdasági szereplők igényeit, mintsem előfutára lett volna azoknak. A járványügyi helyzet számos negatívuma mellett azonban most már a munkajog számára egy szerény pozitív hozadék is elkönyvelhető.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra vonatkozó új szabályokról

2021. március 1-jével lépett hatályba a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Fftv.[1]). Az új törvény szabályait a hatályba lépést követően megkezdett hatósági ellenőrzés alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.[2] Ezzel az aktussal a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény és egyúttal maga a munkaügyi hatóság elnevezés is az állami