Legutóbbi lapszámok

Értekezések

A polgári jog egyes rendelkezéseinek alkalmazása a munkaviszonyban, különös tekintettel a kötbérre

Előzetes a 2019/4. lapszámból
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépése lényegi változást hozott a polgári jogi rendelkezések munkaviszonyra történő alkalmazását illetően. A tanulmány...

Megújuló tájékoztatási kötelezettség a munkajogi viszonyokban és azokon túl¹

2019/3. lapszám, 1-8. o.

Jelen tanulmány az uniós munkajog egyik legrégebbi és leginkább jelentős szabályozójának átfogó reformjával és annak potenciális hatásaival foglalkozik. Konkrétabban, a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségéről szóló...

Rugalmasabb biztonság. A munkaerő-kölcsönzés hazai szabályai – elsődleges figyelemmel az Európai Unió meghatározó jogközelítési normáira

2019/3. lapszám, 9-15. o.

Az atipikus ritkán előfordulót, nem jellemzőt, a közfelfogásban hagyományosnak minősülőtől eltérőt jelent. Bár a digitális ipari forradalom átélőiként egyre „tarkább” foglalkoztatási formákat fedezhetünk fel –...

A fedezetelvonó munkaszerződés

2019/3. lapszám, 16-26. o.

A fedezetelvonásra reagáló belföldi magánjogi szabályok, illetve gyakorlatuk hatékonyságával kapcsolatos eszmecsere örökzöldnek nevezhető a jogtudomány berkein belül. E dolgozat a munkaszerződésekkel megvalósítható fedezetelvonás sajátosságaira összpontosít,...

A munka világa

A magánélet védelméhez való jog újraszabályozásának hatása a munkaviszonyban a magánélet védelméről szóló törvény alapján (2. rész)

2019/3. lapszám, 27-34. o.

Ez évi második lapszámunkban megjelent cikk folytatásaként a következőkben bemutatjuk a magánélet védelméről szóló 2018. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Mavétv.) szerint a magánélethez való...

A szakszervezetek tevékenysége a szolgáltatásnyújtás szabadságának tükrében

2019/3. lapszám, 35-39. o.

A szakszervezeteket megillető alapvető jogok és a munkáltatók alapvető szabadsága közötti vita feloldása általában abban az értelmezési keretben zajlik, amelyben az eldöntendő kérdés az, hogy...

A digitális platformokon keresztül nyújtott munka

2019/3. lapszám, 40-45. o.

Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az utóbbi időkben a munka világának egyik kiemelkedő újdonsága a digitális platformok felbukkanása, melyek a technológia fokozott használatának...

A munkahelyi pszichoterror munkajogi és munkavédelmi szempontjai¹

2019/3. lapszám, 46-53. o.

A munkahelyi pszichoterror a munka világából ismert egyik stresszt okozó tényező (más néven stresszor), mely a munkavállaló egészségi állapotára is komoly befolyással lehet. Lényegi fogalmi...

A vezetői munkaszerződés lehetséges tartalma

2019/2. lapszám, 16-22. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállaló (a továbbiakban: vezető) jogállásának legmarkánsabb vonását az Mt....

A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos munkajogi igények érvényesítése a közigazgatási perben

2019/2. lapszám, 23-38. o.

A tanulmány a közszolgálati jogviszonyból származó igények közigazgatási perben történő elbírálására vonatkozó speciális perrendi szabályait ismerteti, kitekintéssel a bírósági joggyakorlat eddigi eredményeire, valamint a jogalkalmazási...

Ítélkezési gyakorlat

Kúriai döntés a műszakpótlékra való jogosultság feltételeinek értelmezéséről, avagy a jogalkotói cél feltárásának nehézségei

2019/3. lapszám, 54-57. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A döntés: 11/2019. számú munkaügyi elvi határozat (Mfv.III.10.206/2018.) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) műszakpótlékra való jogosultságról rendelkező 141. §-a már...

A Kúria joggyakorlatából

2019/3. lapszám, 58-59. o.

1. A munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének hiánya keresőképtelenség esetén A döntés elvi tartalma: keresőképesség hiányában a munkáltatót foglalkoztatási kötelezettség nem terheli. Foglalkoztatási kötelezettség hiányában kizárt az állásidőre...

Egy ítélet margójára – eltérési lehetőségek a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében

2019/2. lapszám, 55-61. o.

A döntés: BH 2018.345. (Mfv.I.10.530/2017/6.) Vezető állású munkavállaló munkaszerződésének azon rendelkezése, miszerint a munkáltató a visszahívást nem köteles indokolni, azonnali hatályú felmondásként értékelendő visszahívásra nem vonatkozhat....

A ki nem vett szabadság pénzbeli megváltásának lehetősége a munkavállaló halálával megszűnt munkaviszony esetében¹

2019/2. lapszám, 62–66. o.

A döntés: Stadt Wuppertal kontra Maria Elisabeth Bauer és Volker Willmeroth als Inhaber der TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K. kontra Martina...

Jogmagyarázat

„Circulus vitiosus”: a szakszervezetek képviseleti joga a munkaügyi perben az új polgári perrendtartás tükrében

2019/3. lapszám, 60-64. o.

Az új polgári perrendtartás hatálybalépésével, valamint az azzal összefüggő jogszabály-módosítások eredményeképpen a szakszervezetek perbeli képviseletére vonatkozó szabályozása olyanná vált, mint egy ördögi kör: az általános...

Új adatvédelmi szabályok a munkaviszonnyal összefüggésben

2019/2. lapszám, 69-75. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Közel egy év telt azóta, hogy az általános adatvédelmi rendelet[1] (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) kötelezően alkalmazandó az Európai Unió tagállamai­ban, így hazánkban...

Jogélet

Tájékoztató a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) első (2016–2019) és második (2019–2021) működési periódusáról

2019/3. lapszám, 65-69. o.

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) immár mintegy három éve része a munkaügyi viták rendezésére szolgáló infrastruktúrának, illetve segíti szakmai tanácsaival a munkaügyi kapcsolatok...

A Hugo Sinzheimer Moot Court Competition 2019-es versenye

2019/3. lapszám, 70-71. o.

Hasselt, Belgium, 2019. június 13–15. Idén immár negyedik alkalommal került megrendezésre (2016: Amszterdam, Hollandia; 2017: Aarhus, Dánia; 2018: Cassino, Olaszország) a nemzetközi munkajogi jogesetmegoldó verseny, a...

Beszámoló a XVI. Országos Munkajogi Perbeszédversenyről

2019/3. lapszám, 72-73. o.

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan 2019-ben is megrendezésre került a hazai munkajogi képzés egyik legrangosabb eseménye, az Országos Munkajogi Perbeszédverseny. A 2019. április 26-án, a...

Kitüntetés

2019/3. lapszám, 73. o.

Örömünkre szolgál, hogy az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere lapunk Szerkesztőbizottsága tagjának, dr. Berke Gyulának, a Pécsi Tudományegyetem Állam-...

Gyászhír

2019/3. lapszám, 74. o.

Neumann László, szociológus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja 2019. július 23-án, életének hetvenedik évében elhunyt. A Munkajog szerkesztőbizottsága és a munkajogászok közössége nevében...

Meghívó – 30 éves a sztrájktörvény

2019/3. lapszám, 75-76. o.

MEGHÍVÓ A KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke, a Magyar Munkajogi Társaság (MMT) és a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) konferenciát szervez, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! A konferencia...