Legutóbbi lapszámok

Értekezések

Egyenlő(tlen) munkáért egyenlő(tlen) bér – az egyenlő munkáért egyenlő bér elvről másként¹

2019/2. lapszám, 1-8. o.

Jelen tanulmány az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elv aktuális és ellentmondásos kérdéseit dolgozza fel szabályozási, joggyakorlati és -elméleti nézőpontból. A feldolgozásban nagy hangsúlyt kap...

A gazdaságilag függő önfoglalkoztatás és a felmerült magyar munkajogi védelem¹

2019/2. lapszám, 9-15. o.

A munkavégzés rugalmasabbá válása következtében eddig nem ismert munkavégzési struktúrák jöttek létre, amelyek magukkal hozták a gazdaságilag függő, személyükben mégis független munkavégzői réteg kialakulását, melyet...

A munkajog mint versenytényező – az alkalmazandó munkajog meghatározása nemzetközi tényállásoknál, különös tekintettel a kiküldetésekre¹

2019/1. lapszám, 1-10. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munkajog a jogharmonizáció után is jelentős eltéréseket mutat az egyes tagállamokban, ezért nem mindegy, melyik tagállam joga irányadó egy munkaviszonyra. A tanulmányban áttekintem a...

A munka értéke, avagy a szőlőmunkás egy dénárja¹

2019/1. lapszám, 11-21. o.

„Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok?” Máté 20,15   A szerző egy vélhetően sokak által ismert bibliai példázat kapcsán elemzi a munka díjazásának alapvető kérdéseit, melynek...

A munka világa

A vezetői munkaszerződés lehetséges tartalma

2019/2. lapszám, 16-22. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállaló (a továbbiakban: vezető) jogállásának legmarkánsabb vonását az Mt....

A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos munkajogi igények érvényesítése a közigazgatási perben

2019/2. lapszám, 23-38. o.

A tanulmány a közszolgálati jogviszonyból származó igények közigazgatási perben történő elbírálására vonatkozó speciális perrendi szabályait ismerteti, kitekintéssel a bírósági joggyakorlat eddigi eredményeire, valamint a jogalkalmazási...

A magánélet védelméhez való jog újraszabályozásának hatása a munkaviszonyban a magánélet védelméről szóló törvény alapján (1. rész)

2019/2. lapszám, 39-45. o.

Jelentős előrelépésnek tekinthető a magyar szabályozásban a magánélet védelméről szóló 2018. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Mavétv.) hatálybalépése, amely külön törvényként rendelkezik a magánélethez való...

Az Európai Unió jogának és politikáinak hatása a szociális személyes szolgáltatásokra¹

2019/2. lapszám, 46-50. o.

Az Európai Unió hatásköre látszólag csak korlátozottan jelenik meg a szociális szolgáltatások terén. Az integráció gazdasági gyökerei, a jóléti politikák terén az elsődleges tagállami felelősség...

A digitalizáció és az „on-demand” gazdaság hatása a munkaerőpiacra – Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017-ben publikált tanulmánya alapján¹

2019/2. lapszám, 51-54. o.

Tanulmányom célja, hogy röviden bemutassa azokat az izgalmas kihívásokat, amelyek nemzetközi szinten már jelen vannak és Magyarországon is észlelhetőek, ezért azokkal mind a nemzetközi, mind...

Kétszeres járuléklevonás az elmaradt jövedelemből?

2019/1. lapszám, 31-33. o.

Nem tartozik a rutinszerű, mindennapos HR-munkához a kártérítés címén a munkavállaló javára elmaradt jövedelemként megítélt összeg kifizetése. A korábbi Munka Törvénykönyve alapján erre szinte kizárólag...

Ítélkezési gyakorlat

Egy ítélet margójára – eltérési lehetőségek a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében

2019/2. lapszám, 55-61. o.

A döntés: BH 2018.345. (Mfv.I.10.530/2017/6.) Vezető állású munkavállaló munkaszerződésének azon rendelkezése, miszerint a munkáltató a visszahívást nem köteles indokolni, azonnali hatályú felmondásként értékelendő visszahívásra nem vonatkozhat....

A ki nem vett szabadság pénzbeli megváltásának lehetősége a munkavállaló halálával megszűnt munkaviszony esetében¹

2019/2. lapszám, 62–66. o.

A döntés: Stadt Wuppertal kontra Maria Elisabeth Bauer és Volker Willmeroth als Inhaber der TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K. kontra Martina...

A Kúria joggyakorlatából

2019/2. lapszám, 67-68. o.

1. Joggal való visszaélés Minden jogi normának, alanyi jognak és jogintézménynek önálló társadalmi rendeltetése, célja van. Amennyiben a jog­alany ettől ellentétesen azt szem elől veszítve gyakorolta...

A kollektív szerződés módosítása szerződéskötési képesség hiányában

2019/1. lapszám, 50-56. o.

A döntés: a 6/2018. számú munkaügyi elvi határozat (EBH 2018.M.6.) Az alábbiakban ismertetett döntés (a Kúria 6/2018. számú munkaügyi elvi határozata)[1] alapvetően érinti a szakszervezetek kollektív...

Jogmagyarázat

Új adatvédelmi szabályok a munkaviszonnyal összefüggésben

2019/2. lapszám, 69-75. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Közel egy év telt azóta, hogy az általános adatvédelmi rendelet[1] (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) kötelezően alkalmazandó az Európai Unió tagállamai­ban, így hazánkban...

Munkajogi változások a 2019-es év elején

2019/1., lapszám, 66-69. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) több módosítása is hatályba lépett 2019. január 1-jén, közöttük a legnagyobb visszhangja a munkaidőt...

Jogélet

Quid juiris? Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete megalakulásának 20. évfordulójára (szerkesztette: Bankó Zoltán – Berke Gyula – Tálné Molnár Erika)

2019/2. lapszám, 76-77. o.

„Az Egyesület[1] megalapításának 20 éves jubileuma jó alkalom arra, hogy a munkajoggal foglalkozó jogászok sokszínű tábora, bírák, ügyvédek, egyetemi oktatók számba vegyék az elért eredményeket...

Beszámoló Dr. Nádas György habilitációs eljárásának nyilvános előadásairól

2019/2. lapszám, 78-79. o.

Dr. Nádas György a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense, a munkajog tárgy vezető oktatója. Doktori (PhD) fokozatot 2008-ban a „Felsőoktatásban dolgozók munkajogi helyzete”...

Beszámoló a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójának Munkajog és szociális jog tagozatáról

2019/2. lapszám, 80. o.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Jog- és Államtudományi Karán – kiemelkedően igényes szervezés és kitűnő minőségű kísérő programok mellett – került sor 2019. április...

Szakszervezetek és a „túlóratörvény” Avagy hol vannak „a szakszervezetek”?

2019/1. lapszám, 70-73. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) év végi módosításának[1] alapvetően két támadott pontja volt, egyik a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés, köznapi...

Új munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési szabályok 2019-től

2019/1. lapszám, 74. o.

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCIV. törvény érintette a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt és a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996....

Magyar Munkajogi Társaság

2019/1. lapszám, 75. o.
Ez a felhívás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Ami a XV. Magyar Munkajogi Konferencia pódiumvitájából kimaradt… Érvek és ellenérvek munkaügyi bírósági ítéletekről Moderátor: Dr. Berke Gyula – rektorhelyettes, Pécsi Tudományegyetem Résztvevők: Dr. Kulisity Mária – bíró, Fővárosi Törvényszék Dr. Lőrincz György – ügyvéd, a...