Legutóbbi lapszámok

Koronavírus

A csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás után igényelhető támogatás

2020/2. lapszám, 44-50. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Kormány 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletével[1] módosított 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Rendelet)[2] értelmében a munkavállaló javára – a munkaadó és a...

Összefoglaló egyes munkajogi szabályok alkalmazásáról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt

Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Magyar Munkajogi Társaság Elnöksége és a Munkajog folyóirat szerkesztőbizottsága 2020. március 24-én összefoglalót tett közzé a veszélyhelyzet időtartama alatt alkalmazandó egyes munkajogi szabályokról, továbbá...

Ingyenes munkajogászi támogatás kollektív munkaügyi vitákhoz? A koronavírus-helyzetben is elérhető az MTVSZ!

Ez az interjú nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A következő interjút a HVG-ORAC Kiadó munkatársa készítette a következő szakértőkkel: Kun Attila tanszékvezető egyetemi tanár, KRE ÁJK; országos szakmai koordinátor, MTVSZ Szabó Imre Szilárd munkajogász; projekt kontroller,...

Értekezések

In memoriam munkaügyi bíróság (szubjektív emlékezés)¹

2020/2. lapszám, 1-4. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munkaügyi bíróságok negyvenhét év és három hónapon át működtek részben vagy egészben önálló bíróságként. Történetük akár egy tipikus szervezeti „sztoriként” is leírható, amelyben a...

A munkarend sajátos formáiról

2020/2. lapszám, 5-9. o.

A munkajogviszony jellegzetessége, hogy a felek kötelességeiket nem általában, hanem időben meghatározott feltételek szerint kell teljesítsék. A teljesítés feltételeit, azaz azt, hogy a munkavállaló mikor...

Az „ellenőrzési kör” értelmezése a munkaügyi ítélkezés tükrében

2020/1. lapszám, 1-11. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) egyik jelentős újítása, miszerint a munkáltató kártérítési felelősségének (egyik) kimentési lehetőségét a korábbi szabályozás...

A kiküldetési irányelv módosítása és magyar átvétele

2020/1. lapszám, 12-23. o.

2020. július 30-ától kell alkalmazni a szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött munkavállalókat érintő új uniós irányelv rendelkezéseit, amelynek átültetése céljából a magyar szabályozás is módosul. A kiküldetés...

A munka világa

A munkavállaló e-mail-címe – a munkáltató problémája? A munkahelyi elektronikus levelezés ellenőrzésének hatósági gyakorlata

2020/2. lapszám, 10-17. o.

Mintegy két évtizede mindennapos jelenség az, hogy a munkáltatói szervezetekben dolgozók elektronikus levelezést folytatnak mind a szervezeten belül, mind azon kívül. Nyilvánvaló, hogy a munkahelyen...

Ellentmondás a fiatalkorúak védelmét célzó alkalmazási tilalom munkajogi szabályozásának értelmezése körül

2020/2. lapszám, 18-19. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénybe (a továbbiakban: Mt.) utólag beiktatott 44/A. § alkalmazási tilalmat állít fel meghatározott személyekkel szemben. Ezen alkalmazási tilalom...

Az Európai Szakmai Kártya bevezetésének első hazai tapasztalatai

2020/2. lapszám, 20-27. o.

2016. január 18-a óta érhető el az Európai Unióban a más uniós tagállami munkavégzéshez[1] szükséges diplomaelismerési eljárás egyszerűsített új formája, az ún. Európai Szakmai Kártya...

A munkahelyi stressz szabályozása az Európai Unióban

2020/2. lapszám, 28-32. o.

A stressz az egyik leggyakrabban jelentett munkahelyi egészségi probléma Európában, amely más pszichoszociális kockázatokkal együtt az összes kieső munkanap több mint felében játszik szerepet. E...

A munka és magánélet közötti egyensúly kialakításának alapvető követelményeiről a 2019/1158 irányelvre figyelemmel¹

2020/1. lapszám, 24-30. o.

2019 júniusában az Európai Unió joga néhány olyan munka- és szociális jogi szabályozással bővült irányelvek, illetve egy rendelet képében, amelyek egyik oldalról már hosszabb ideje...

Munkaügyi szabályok változásai 2020-ban

2020/1. lapszám, 31-34. o.

Cikkünkben áttekintést adunk a 2020. január 1-jén hatályba lépett, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) és a munkaügyi ellenőrzésről szóló...

Ítélkezési gyakorlat

Részmunkaidős, szülő, nő: a több védett tulajdonságot is érintő közvetett diszkrimináció lehetősége a felmondásnál

2020/2. lapszám, 33-39. o.

A döntés: RE kontra Praxair MRC SAS (C-486/18. sz. ügyben 2019. május 8-án hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága.[1] Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB)...

A Kúria joggyakorlatából

2020/2. lapszám, 40-43. o.

1. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény (a továbbiakban:Sztrájktv.) nem tesz különbséget az egyeztető eljárások tartalma alapján a lehetséges felek között, a törvény 2....

A munkahelyi párkapcsolat megítélése egy kúriai döntés alapján

2020/1. lapszám, 57-60. o.

A Kúria az alább ismertetett ügyben fontos megállapítás tett: eszerint a munkavállaló párkapcsolatára vonatkozó adat védelméhez, illetve a magánélethez való joga a személyiségi jog része,...

Az Alkotmánybíróság 2019-ben hozott munkajogi tárgyú döntései

2020/1. lapszám, 61-67. o.

Cikkünkben folytatjuk korábban megkezdett sorozatunkat, és sorba vesszük azokat a munkajogi tárgyú döntéseket, amelyeket az Alkotmánybíróság az elmúlt évben hozott. 2019-ben három olyan ügyben hozott az...

Jogmagyarázat

A csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás után igényelhető támogatás

2020/2. lapszám, 44-50. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Kormány 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletével[1] módosított 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Rendelet)[2] értelmében a munkavállaló javára – a munkaadó és a...

A jóerkölcsbe ütköző megállapodás

2020/2. lapszám, 51-53. o.

A jóerkölcsbe ütközést mint semmisségi okot a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 27. § (1) bekezdésének önálló rendelkezése tartalmazza, ezért...

Jogélet

Ismertetés Kozma Anna – Lőrincz György – Pál Lajos: A munka törvénykönyvének magyarázata című könyvről (HVG-ORAC, Budapest, 2020)

2020/2. lapszám, 70-72. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2020-ban jelent meg a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó gondozásában a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) részletes, teljességre törekvő magyarázata (kommentárja),...

A munkajog forrásairól nemzetközi kontextusban és összehasonlításban² – Ismertetés és recenzió a The Sources of Labour Law (A munkajog forrásai) című kötetről (szerkesztette: Gyulavári Tamás és Emanuele Menegatti, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2020)³

2020/2. lapszám, 73-74. o.

Igencsak bátor és ambiciózus vállalkozásba fogott a Gyulavári Tamás és Emanuele Menegatti szerkesztőpáros, amikor is elhatároztak, hogy a munkajog forrásai tárgykörben készítenek nemzetközi összehasonlító igényű,...

Ferencz Jácint (szerk.): A munkaügyi kapcsolatok joga Magyarországon (Gondolat, Budapest, 2019)

2020/2. lapszám, 75-77. o.

Jelen recenzió célja A munkaügyi kapcsolatok joga Magyarországon című, nemrég megjelent könyv bemutatása, mely a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar...

Ferencz Jácint: Jogalkotás a munkaviszonyok szolgálatában – A munkajogi jogalkotás gazdasági és társadalmi kihívásai (UNIVERSITAS-GYŐR, 2019)

2020/2. lapszám, 78-80. o.

Mi a munkajog célja? Vajon a munkajog feladata továbbra is a munkahelyek biztonságának megteremtése, vagy a 21. század munkajogi szabályai a jövedelem stabilitását és a...

„Más kép? – Másképp az egyenlő bánásmód szabályozásáról” című Vitaklub beszámolója

2020/1. lapszám, 75-78. o.

A Magyar Munkajogi Társaság Munkajogi Vitaklub néven évekkel ezelőtt útjára indított egy kezdeményezést, melynek lényege, hogy egy-egy szűkebb munkajogi kérdés esetében a fennálló ellentétes vélemények...

A minimálbér és a garantált bérminimum 2020-tól

2020/1. lapszám, 78.o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2020. január 1-jén hatályba lépett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet. A rendelet alapján a) a...