Legutóbbi lapszámok

Értekezések

Van? Volt? Lesz? – a munkaszerződés létezésének dogmatikai és gyakorlati problémái

2021/4. lapszám, 1-9. o.

A magyar bírói gyakorlatban időről időre felfedezhetők olyan ítéletek, amelyek kifejezetten a munkajogi szabályozást, illetőleg a munkajogviszonyt érintő jogdogmatikai kérdésekkel foglalkoznak. Az ilyen tartalmú bírósági...

A kollektív szerződés hatálya

2021/4. lapszám, 10-16. o.

A tanulmány a kollektív szerződések „hatályának” kérdéskörével foglalkozik. Hangsúlyozandó, hogy ez a „hatályosság” fogalom eltér a jogi normatan szerinti hatálytól, és a kollektív szerződések esetében...

A munkavállalóhoz hasonló személyként történő foglalkoztatás minősítése a külföldi megoldások, valamint az Mt. és Ptk. tükrében

2021/3. lapszám, 1-8. o.

A tanulmány az önfoglalkoztatókra, a munkavállalóhoz hasonló jogállású személyekre irányadó szabályozást a komparatisztika eszközével mutatja be, figyelemmel a különböző európai megoldásokra. A privatizáció és az...

A platformalapú munkavégzés jogi kihívásai – Szürke zóna a munkaviszony és az önfoglalkoztatás közt

2021/3. lapszám, 9-18. o.

Napjainkban már semmi sem függetleníthető a számítástechnika rohamos fejlődésétől, hiszen egyetlen okos eszköz az arra telepített számos applikációval tölti be a fényképezőgép, a határidőnapló, a...

A munka világa

A védőoltásra kötelezés feltételei a munkajogviszonyban

2021/4. lapszám, 17-25. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A koronavírus megjelenésével egyidősek a kérdések: milyen lehetősége, jogosultsága van a munkáltatónak a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzésére, követelheti-e a fertőzéstől mentes állapot, illetve a védettség...

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alkotmányjogi és munkajogi tárgyú kritikája

2021/4. lapszám, 26-33. o.

Az Alaptörvény veszélyhelyzeti rendelkezésein alapuló, immár közel két éve tartó intenzív rendeletalkotási hullám a munka világát sem hagyta érintetlenül.[1] A rendeleti jogalkotás legújabb eredménye a...

Occam borotvája, avagy a „home office” mint a munkajog unikornisa

2021/4. lapszám, 34-38. o.

A munkajogi jogirodalomban számos cikk, tanulmány a home office és a távmunka közötti különbséget boncolgatja, többségében arra az álláspontra helyezkedve, hogy a két jogintézmény nem...

Kitekintés a munkáltatói kárfelelősség osztrák szabályaira

2021/4. lapszám, 39-46. o.

A munkavállalót ért károsító körülményekért való felelősség rendszere egy összetett szabályrendszer, amelyben egyszerre vannak jelen munkajogi, munkavédelmi jogi, társadalombiztosítási jogi és felelősségbiztosítási szabályok. Ezeknek a...

„Csillagok háborúja” – A platform-munkavégzés értékelési mechanizmusának munkajogi aspektusairól

2021/4. lapszám, 47-53. o.

Azzal talán nem árulunk el nagy titkot, hogy a munkaerőpiacon folyamatos versengésnek lehetünk szemtanúi, már egészen korai időktől. Ez a megállapítás különösen igaz akkor, ha...

A Petry-eset tanulságai és a magyar munkavállalók véleményszabadsága a woke-kapitalizmusban¹

2021/4. lapszám, 54-57. o.

Köszönöm szépen a felkérést, rendkívül megtisztelő, hogy egy erős felindulásból elkövetett publicisztika[2] ilyen érdeklődést vált ki. Négy részre osztanám a mondandómat. Első körben az inkriminált...

Útravaló a bértámogatáshoz – avagy az aktív foglalkoztatáspolitika új zászlóshajójának jogalkalmazói tapasztalatai a világjárvány tükrében

2021/4. lapszám, 58-63.

Ahogy a cím is rögzíti, jelen tanulmányom célja, hogy a koronavírus-világjárvánnyal összefüggésben hozott jogszabályi rendelkezések és azok jogalkalmazói tapasztalatai alapján néhány olyan kérdésre hívja fel...

A teljesítményértékelés (és minősítés) jogi szabályozása a közigazgatás közszolgálati törvényeiben – mérés-értékelés és/vagy fejlesztés-támogatás?

2021/3. lapszám, 19-32. o.

Cikkemben a teljesítményértékelés szabályozásával foglalkozom. Vizsgálatomban elsősorban a közigazgatás teljesítményértékelési rendszereit hasonlítom össze. Ennek során két központi kérdésre keresem a választ; vajon a közszolgálati törvények...

Ítélkezési gyakorlat

A Kúria joggyakorlatából

2021/4. lapszám, 65-67. o.

1. A tanulmányi szerződést a fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan...

A munkaidő uniós jogi fogalma: a készenlét teljes tartama munkaidőkénti minősítésének dilemmája

2021/3. lapszám, 51-56. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A döntés: RJ kontra Stadt Offenbach am Main (C-580/19. sz. ügyben 2021. március 9-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága Mostanra megállapítható, hogy az Európai Unió...

Alkotmánybírósági döntés a munkaidőkeretről és a rendkívüli munkavégzésről

2021/3. lapszám, 57-60. o.

A döntés: az Alkotmánybíróság 18/2021. (V. 27.) AB határozata. A köztudatban „rabszolgatörvény” néven élő, a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról...

A Kúria joggyakorlatából 

2021/3. lapszám, 61-66. o.

1. Határozott időtartamra kötött munkaviszony esetén a munkaviszony a felek erre irányuló akaratnyilatkozata nélkül, objektív körülmények bekövetkezésével automatikusan megszűnik. A felperes határozott időtartamra 2016. november 2-án...

Jogmagyarázat

A munkahelyi alkohol-ellenőrzés egyes kérdései

2021/4. lapszám, 68-79. o.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményének biztosítása érdekében számos munkáltató végez rendszeresen munkahelyi alkohol-ellenőrzést. Az erre vonatkozó jogszabályi háttér és gyakorlat összetett, ezért...

A távmunkáról szóló kormányrendelet módosítása, avagy a home office kodifikálásnak pillanata

2021/3. lapszám, 67-71. o.

A közel másfél éve tartó koronavírus-világjárvány a gazdaság szereplőire és a munkajogra is jelentős hatással volt. Sőt, talán helyesebb volna csak az előbbit említeni, hiszen...

Jogélet

„Lezáratlan jelentés” – konferencia egy világjárvány munkaügyi és szociális (utó)hatásairól

2021/4. lapszám, 80-81. o.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a Friedrich Ebert Stiftunggal közösen szervezett konferenciát a koronavírus-járvány okozta válság munkaügyi...

Beszámoló dr. Sipkáné dr. Puskás Ágnes és dr. Balogh Áron Péter nyilvános doktori védéséről

2021/4. lapszám, 82-83. o.

2021. október 15-én sikerrel zajlott le dr. Sipkáné dr. Puskás Ágnes doktorjelölt, jogtanácsos egyetemi doktori (PhD) fokozat megszerzésére irányuló nyilvános doktori védése. Doktori disszertációjának címe...

Kiváló Kamarai Jogtanácsos díj

2021/4. lapszám, 83. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömmel adjuk hírül, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara 2021-ben Kiváló Kamarai Jogtanácsos kitüntető jelvényt adományozott Dr. Haskó Tündének, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt....

Utópia vagy iránytű? – átfogó monográfia a munkavállalói jogok érvényesülésében

2021/3. lapszám, 72-73. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Recenzió Zaccaria Márton Leó Idejétmúlt koncepció vagy garanciális minimum? Avagy a munkavállalói alapjogok érvénysülése az uniós és a magyar jogban című könyvéhez Napjaink munkajogának fejlődését egyre...

Beszámoló a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) online képzéséről

2021/3. lapszám, 74. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2021. május 31-én és június 1-jén, online formában került megrendezésre a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) tagjainak képzése. Az első nap házigazdája és moderátora Prof....

A Hugo Sinzheimer Moot Court Competition 2021-es versenye 

2021/3. lapszám, 75. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Az idei alkalommal a COVID-járvány miatt online módon került megrendezésre a nemzetközi munkajogi jogesetmegoldó és perbeszéd verseny, a Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC)....