Legutóbbi lapszámok

Értekezések

Kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2032. évi I. törvényhez Munkajogi sci-fi

2018/4. lapszám, 1-16. o.

Az ismert bonmot szerint nehéz jósolni, különösen, ha az a jövőre vonatkozik. Komolyabbra fordítva, érdemes idézni napjaink „sztártörténészét”. „A történelem arra tanít, hogy az, ami látszólag a következő

A munkáltatói normatív nyilatkozatok vizsgálata a szerződéses konszenzus fényében

2018/4. lapszám, 17-23. o.

A XXI. századi munkahelyek jogát nagymértékben a munkáltató belső szabályzatai, nyilatkozatai határozzák meg. Az Mt. kísérletet tett az egyoldalú jognyilatkozatok, a kötelezettségvállalás fogalmának beépítésével konkretizálni

A munkavállalóhoz hasonló jogállású személy státuszának jogkövetkezményei – A magyar javaslat és a német megoldás részletei

2018/4. lapszám, 24-31. o.

A munkavégzés rugalmasabbá válása következtében eddig nem ismert munkavégzési struktúrák jöttek létre, amelyek magukkal hozták a gazdaságilag függő, személyükben mégis független munkavégzői réteg kialakulását. A

A transznacionális szolidaritási sztrájk jogi lehetőségei a hazai és az uniós jog alapján

2018/3. lapszám, 1-7. o.

Az Európai Unión (a továbbiakban: EU) belül mára megvalósult a közös piac – a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása –,

A munka világa

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatása a munka világára

2018/4. lapszám, 33-39. o.

Korunkban az információtechnológia fejlődésének üteme szinte robbanásszerű. A gyártók újabb és újabb „kütyükkel” árasztják el a piacot, amelyek figyelik alvás közben a légzésünket, ebéd közben

Digitalizáció a munkajogban II. távmunka a gyakorlatban

2018/4. lapszám, 40-46. o.

Az infokommunikációs eszközök elterjedése, a digitális folyamatok mára a munka világát is áthatják; a munkavégzés, és annak formái sok tekintetben átalakultak. Az információtechnikai fejlődés számos

Értékrend a munkaügyi ítélkezésben

2018/3. lapszám, 21-27. o.

Montesquieu szerint „...az ítéletek [...] sohase legyenek mások, mint pontos törvényszövegek”, mert „az ország bírói [...] csupán a törvény szavait kimondó szájak [...]”.[1] De miként ítéljen

A szabadság elszámolásának egyes kérdései

2018/3. lapszám, 28-32. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munkavállaló szabadságra naptári évenként jogosult, ám ha jogviszonya év közben megszűnik, számára az éves szabadságának csak arányos része jár. Emiatt a munkajogviszony megszűnésekor a

Ítélkezési gyakorlat

Nem illeti meg a véleménynyilvánítás szabadságából fakadó alapjogi védelem a munkavállaló által közzétett szakmai jellegű közlést, ha annak nincs közéleti kötődése

2018/4. lapszám, 47-51. o.

A döntés: Az Alkotmánybíróság 14/2017. (VI. 30.) AB határozat Az Alkotmánybíróság tavaly nyáron hozott határozatának legfontosabb alkotmányjogi jelentőségű kérdése az volt, hogy milyen feltételek mellett és

A munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűségének kérdései a bírói gyakorlat tükrében

2018/4. lapszám, 52-58. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépése óta értékelhető bírói gyakorlat alakult ki a munkáltató kártérítési felelőssége terén, ezért a

A Kúria joggyakorlatából

2018/4. lapszám, 59. o.

1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 141. § (2) bekezdése szerinti rendszeres változás feltételeinek vizsgálatánál a havi munkaidő beosztást

Az Alkotmánybíróság 2018 első félévében hozott munkajogi tárgyú döntései

2018/3. lapszám, 44-49. o.

Most kezdődő sorozatunknak az a célja, hogy időről időre áttekintést adjunk az Alkotmánybíróság elmúlt hónapokban – jelen esetben a 2018 első félévében – közzétett munkajogi,

Jogmagyarázat

A munkáltató üzleti titka kontra a szakszervezet tájékoztatáshoz fűződő joga

2018/4. lapszám, 60-66. o.

A szakszervezetek nevében eljáró személyek titoktartási kötelezettsége a törvény erejénél fogva áll fenn, így a munkáltatónak elvileg nem szükséges külön megállapodást kötnie a szakszervezettel a...

Értelmezési kérdések az özvegyi nyugdíjak terén

2018/4. lapszám, 66-73. o.

Az állam minden társadalmi rendszerben fontos feladatának tekintette az emberekről való gondoskodást. Az állami szerepvállalás jelenleg is elengedhetetlen eleme a társadalombiztosítási rendszerek működésének. A mindenkori...

Jogélet

Visegrádi munkajogi konferencia – a tizenötödik, jubileumi évben

2018/4. lapszám, 75. o.

Az idei visegrádi munkajogi konferenciára szikrázó kék ég és sárga őszi lombok háttere előtt került sor. A résztvevők ezúttal is átfogó képet kaphattak a munkajog...

Hugo Sinzheimer Moot Court Competition – Felhívás

2018/4. lapszám, 76. o.
Ez a felhívás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A HS MCC a joghallgatók számára rendezett nemzetközi versenysorozat azért is számít különlegesnek, mivel a "moot court" típusú versenyek közül világszerte ez az első és...

Beszámoló a Győri Munkaügyi Konferenciáról

2018/3. lapszám, 68-69. o.

A 2017-es év második felében jött létre Magyarországon a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat). A Szolgálatnak két alapvető feladata van....

Beszámoló – Hugo Sinzheimer Moot Court Competition 2018

2018/3. lapszám, 70-71. o.

2018. június 14–16. között, harmadik alkalommal került megrendezésre a Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC). A joghallgatók számára rendezett nemzetközi versenysorozat azért is számít különlegesnek, mivel...

Tisztújítás a Magyar Munkajogi Társaságban

2018/3. lapszám, 72. o.

A Magyar Munkajogi Társaság (a továbbiakban: MMT, Társaság) 2018. május 16-án tartott közgyűlésén – figyelemmel a mandátumok négyéves tartamának közelgő lejártára – határozott a Társaság tisztségviselőiről....

„Kihívások és kísértések” Beszámoló a digitalizáció hatása a foglalkoztatásra és a munkaviszony jogi környezetére című konferenciáról

2018/2. lapszám, 66-69. o.

„Kihívások és kísértések” címmel rendezett konferenciát 2017. november 21-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a...