Legutóbbi lapszámok

Értekezések

A méltányos verseny vagy a munkavállalók védelme? – A kiküldetési irányelv módosításával szembeni semmisségi eljárásban hozott ítéletekről

2021/2. lapszám, 1-11. o.

A kiküldetési irányelv[1] több mint húsz évig volt hatályban, mire az első módosítása[2] 2020. július 30-án hatályba lépett. A Magyar és a Lengyel Kormány semmisségi...

Mi lesz veled, Kjt.?

2021/2. lapszám, 12-19. o.

Dr. Horváth István a közelmúltban megjelent dolgozatában pontosan mutatja be azt az elsősorban a jogalkotó által generált folyamatot, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi...

Bizonytalan foglalkoztatás az állásbiztonság tükrében

2021/2. lapszám, 20-29. o.

A klasszikus munkaviszony mellett az utóbbi évtizedek globális tendenciái alapján újabb és újabb foglalkoztatási formák jelennek meg, amelyek jellemző vonása a bizonytalanság.[1] A bizonytalan foglalkoztatás...

Látlelet: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról és a szabályozás kérdőjeleiről*

2021/1. lapszám, 1-17. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Egy újabb jogviszony kodifikálásával 2021-ben tovább zsugorodik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya. A jogalkotó ezúttal a közegészségügyet „operálja...

A munka világa

Ne szólj szám…? – A közösségi médiában közölt vélemények a munkajogi bírói gyakorlatban

2021/2. lapszám, 30-37. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A sajtóban időről időre felröppennek olyan hírek, amelyek arról számolnak be, hogy egy a közösségi médiában tett szerencsétlen megnyilvánulás a posztoló állásába került. Csak hogy...

Véleménynyilvánítás kontra munkajogi kötelezettségek – esettanulmány a közösségi médiahasználaton keresztül¹

2021/2. lapszám, 38-45. o.

Az elmúlt időszak egyik nagy port kavart közéleti hírének bizonyult, hogy egy hazai híresség „kirúgatott” egy munkavállalót a munkahelyéről, mivel az neki nem tetsző, tartalmában...

Az erőszak és zaklatás elleni 2019. évi Egyezmény és Ajánlás újításai (2. rész)

2021/2. lapszám, 46-54. o.

Ez évi első lapszámunkban megjelent cikk folytatásaként a következőkben megvizsgálunk egy-egy kérdést a munka világában tapasztalható erőszak és zaklatás felszámolásáról szóló 2019. évi Egyezmény (a...

Elmélkedés, időnként álmélkodás a munkáltató kárfelelősségét érintő egyes bírói döntésekről

2021/1. lapszám, 18-23. o.

Az alábbiakban három, a Kúria által 2020-ban felülvizsgált, a munkáltató kárfelelősségével kapcsolatos jogesetet ismertetek. Közös ezekben, hogy ugyan nem vitásan a munkaviszony keretében elszenvedett balesetből...

A világjárvány hatása a határozott idejű munkaviszonyra – „esetlegesen a szerződések megszüntetésére kifejezetten szükség van”

2021/1. lapszám, 24-27. o.

A koronavírus-járvány (a továbbiakban: világjárvány) köztudomásúan szinte az élet minden területén érezteti hatását, ez alól a munkaviszonyt létrehozó megállapodások, így a határozott időre szóló munkaszerződések...

A fegyelmi felelősség egyes kérdései a Munka Törvénykönyvében

2021/1. lapszám, 28-34. o.

Mai munkajogi terminus technicusaink között kissé archaikusan hangzik a fegyelmi kifejezés. Az elméleti feladatok mellett gyakorló jogászként is tevékenykedő, munkajoggal foglalkozó kollégák tanúi lehetnek azonban...

Ítélkezési gyakorlat

A munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkajogviszony megszüntetéséről¹

2021/2. lapszám, 55-58. o.

A döntés: a Kúria Mfv.X.10.103/2020/5. számú határozata A munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkajogviszony az atipikusnak nevezett[2] munkajogviszonyok egyik formája, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a...

A csoportos létszámcsökkentés uniós jogi fogalma: a munkaviszony megszüntetésének időpontja és ennek jelentősége

2021/1. lapszám, 52-58. o.

A döntés: UQ kontra Marclean Technologies (C-300/19. sz. ügyben 2020. november 11-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága.[1] Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) munkajogi...

A Kúria joggyakorlatából

2021/1. lapszám, 59-63. o.

1. A munkavállaló díjazásra való jogosultsága, ha más munkakörbe tartozó feladatot lát el A döntés elvi tartalma: abban az esetben, ha a munkavállaló rendes munkaidejében más...

Az egymást követő határozott tartamú munkaviszonyok jogszerűségének megítélése

2020/4. lapszám, 48-51. o.

A döntés: Domingo Sánchez Ruiz, Berta Fernández Álvarez és társai kontra Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud) (C103/18. és C429/18. sz. egyesített ügyekben 2020....

Jogmagyarázat

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra vonatkozó új szabályokról

2021/2. lapszám, 59-63. o.

2021. március 1-jével lépett hatályba a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Fftv.[1]). Az új...

Foglalkoztatottak gyermekvállalását és gyermeknevelését segítő ellátások Magyarországon

2021/1. lapszám, 64-71. o.

A felnövő generációk határozzák meg egy ország versenyképességét és fenntartható növekedését, ezért a családpolitika, illetve a különböző gyermeknevelést segítő ellátások meghatározó jelentőséggel bírnak. Magyarországon az...

Jogélet

A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata – gondolatok Sipka Péter monográfiájáról

2021/2. lapszám, 64-66. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Sipka Péter A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata című monográfiája 2021-ben a HVG-ORAC Kiadó gondozásában jelent meg.[1] A szerző a művében arra vállalkozott, hogy a...

Recenzió Az egyenlő bánásmód szabályozásáról című tanulmánykötetről¹

2021/2. lapszám, 67-72. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Bevezetésként le kell szögeznem, hogy egy igen nehéz feladatra vállalkoztam. Egy olyan könyvet[2] fogok bemutatni a következőkben, amely szerkezetileg egy szerkesztett tanulmánykötet, sajátos, rendhagyó logikai...

Recenzió Kártyás Gábor Kiküldött munkavállalók az uniós és a magyar jogban című könyvéről

2021/2. lapszám, 73-75. o.

2020 őszén e lap hasábjain volt lehetőségem tudósítani Kártyás Gábor habilitációs védéséről. Szubjektív tudósításom azonban javarészt inkább magának az eseménynek – ti. habilitációs eljárás –...

Beszámoló a HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások című konferenciáról

2021/2. lapszám, 76-77. o.

2021. április 27-én a Munkajog folyóirat szerkesztőbizottsága és a HVG-ORAC Kiadó szervezésében online került megrendezésre a HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások című...

Beszámoló – Rácz Ildikó doktori védése

2021/2. lapszám, 78. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Ahogy korábbi lapszámunkban (2020. 3. szám, 78. o.) is beszámoltunk róla, 2020 nyarán sor került dr. Rácz Ildikó doktori értekezésének munkahelyi vitájára, a digitalizáció hatása...

Beszámoló – Szabó Imre Szilárd doktori védése

2021/2. lapszám, 78. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Korábban beszámoltunk róla, hogy 2020 nyarán került sor dr. Szabó Imre Szilárd doktori értekezésének munkahelyi vitájára (2020. 3. szám, 77–78. o.). Az eredményes vitát követően...