Legutóbbi lapszámok

Értekezések

A transznacionális szolidaritási sztrájk jogi lehetőségei a hazai és az uniós jog alapján

2018/3. lapszám, 1-7. o.

Az Európai Unión (a továbbiakban: EU) belül mára megvalósult a közös piac – a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása –,

Az Európai Bíróság és a gordiuszi csomó: az Uber applikáció vagy taxitársaság?

2018/3. lapszám, 8-12. o.

Az elmúlt évek munkajogi szakirodalmának slágertémája egyértelműen a megosztáson alapuló (sharing economy), másként haknigazdaság (gig economy) munkajogi viszonyainak tanulmányozása. Ezen belül kiemelt figyelmet kap az applikáción alapuló munkavégzés (work

A whistleblowerek védelme – különös tekintettel az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai uniós irányelvjavaslatra

2018/3. lapszám, 13-20. o.

Jelen tanulmányban a whistleblowerek védelme kerül bemutatásra hazai, valamint európai uniós vonatkozásban, alapvetően munkajogi kontextusban. Mind európai[1], mind nemzetközi[2] szinten egyre inkább előtérbe kerül a hatékony védelem biztosításának szükségessége a whistleblowerek számára.[3] Az

A behívásos munkavégzés szabályozása Európában

2018/2. lapszám, 1-5. o.

A tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy az európai országok miként szabályozzák, milyen garanciális, munkavállalókat védő szabályokkal korlátozzák a behívásos munkavégzést. Elsőként az egyre terjedő szabályozási szándék

A munka világa

Értékrend a munkaügyi ítélkezésben

2018/3. lapszám, 21-27. o.

Montesquieu szerint „...az ítéletek [...] sohase legyenek mások, mint pontos törvényszövegek”, mert „az ország bírói [...] csupán a törvény szavait kimondó szájak [...]”.[1] De miként ítéljen

A szabadság elszámolásának egyes kérdései

2018/3. lapszám, 28-32. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munkavállaló szabadságra naptári évenként jogosult, ám ha jogviszonya év közben megszűnik, számára az éves szabadságának csak arányos része jár. Emiatt a munkajogviszony megszűnésekor a

Digitalizáció a munkajogban – Elektronikus munkaügyi folyamatok a „most” generációja számára

2018/3. lapszám, 33-38. o.

A modern információtechnológiai eszközök elterjedése, a digitális folyamatok mára a munka világát is áthatják. A munkavégzés és annak formái sok tekintetben átalakultak. Az információtechnológiai fejlesztések

Applikációalapú munkavégzés a gyakorlatban

2018/3. lapszám, 39-43. o.

A digitalizáció elmúlt időkben való rohamos terjedése új lendületet adott mind a személyes, mind a munkahelyi kommunikációnak, a különböző közösségi alapú informatikai megoldások és közös projektek megvalósítását

Ítélkezési gyakorlat

Az Alkotmánybíróság 2018 első félévében hozott munkajogi tárgyú döntései

2018/3. lapszám, 44-49. o.

Most kezdődő sorozatunknak az a célja, hogy időről időre áttekintést adjunk az Alkotmánybíróság elmúlt hónapokban – jelen esetben a 2018 első félévében – közzétett munkajogi,

A Kúria joggyakorlatából

2018/3. lapszám, 49. o.

A munkáltató eljárása nem felel meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 6. §-ában foglalt követelményeknek, ha az általa utóbb kizárólag a

Az objektív és igazolt szakmai alapú kimentés megítélése vallási diszkrimináció esetén¹

2018/3. lapszám, 50-55. o.

A döntés: az Európai Unió Bírósága, a Vera Egenberger kontra Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV C-414/16. sz. ügyben előzetes döntéshozatal körében 2018. április 17-én

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazandó fogyatékosság kérdéséhez

2018/3. lapszám, 56-61. o.

A döntés: az Európai Unió Bírósága, a Carlos Enrique Ruiz Conejero kontra Ferroser Servicios Auxiliares SA és Ministerio Fiscal ügyben C-270/16. sz. előzetes döntéshozatal körében 2018. január 18-án

Jogmagyarázat

A munkáltató jóhírnévhez fűződő személyiségi jogának szakszervezet általi megsértése

2018/3. lapszám, 62-67. o.

A szakszervezetek tájékoztatási, véleményezési és konzultációs joga első pillantásra talán nem tűnik fajsúlyos jogosítványnak, de egy kiélezett helyzetben egy szimpla szakszervezeti plakát vagy blogbejegyzés is nehézfegyverként szolgálhat....

A szerződéses munkahely meghatározása – a „home office” és a távmunka

2018/2. lapszám, 56-59. o.

A szerződéses kötelességek teljesítésével kapcsolatban, különösképp, ha a szolgáltatás tárgya valamely tevékenység kifejtése, általában lényeges feltétel a teljesítési hely. Jellemzően sem a szolgáltatás nyújtója, sem...

Jogélet

Beszámoló a Győri Munkaügyi Konferenciáról

2018/3. lapszám, 68-69. o.

A 2017-es év második felében jött létre Magyarországon a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat). A Szolgálatnak két alapvető feladata van....

Beszámoló – Hugo Sinzheimer Moot Court Competition 2018

2018/3. lapszám, 70-71. o.

2018. június 14–16. között, harmadik alkalommal került megrendezésre a Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC). A joghallgatók számára rendezett nemzetközi versenysorozat azért is számít különlegesnek, mivel...

Tisztújítás a Magyar Munkajogi Társaságban

2018/3. lapszám, 72. o.

A Magyar Munkajogi Társaság (a továbbiakban: MMT, Társaság) 2018. május 16-án tartott közgyűlésén – figyelemmel a mandátumok négyéves tartamának közelgő lejártára – határozott a Társaság tisztségviselőiről....

„Kihívások és kísértések” Beszámoló a digitalizáció hatása a foglalkoztatásra és a munkaviszony jogi környezetére című konferenciáról

2018/2. lapszám, 66-69. o.

„Kihívások és kísértések” címmel rendezett konferenciát 2017. november 21-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a...

Kiss György egyetemi tanárt köszöntötték 65. születésnapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

2018/2. lapszám, 70-71. o.

Kiss György 1953. április 27. napján született Debrecenben. Általános és középiskolai tanulmányait is ugyanitt folytatta. Az érettségit követően 1971-ben nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem Állam-...

Szükség van-e magánnyugdíj típusú rendszerekre az öregkori biztonság elérése érdekében?¹

2018/2. lapszám, 72-73. o.

Dr. Farkas Zsuzsanna[2] a Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében címen a GlobeEdit Kiadó gondozásában 2018-ban megjelent monográfiájában arra vállalkozott, hogy bemutassa a nyugdíjbiztosítási ág kiegészítő pilléreit, azon...