Legutóbbi lapszámok

Értekezések

Látlelet: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról és a szabályozás kérdőjeleiről*

2021/1. lapszám, 1-17. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Egy újabb jogviszony kodifikálásával 2021-ben tovább zsugorodik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya. A jogalkotó ezúttal a közegészségügyet „operálja...

Az egyenlő bánásmód értelmezése a munkajogban

Az egyenlő bánásmód szabályozásáról (tanulmánykötet) 105-121.o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

1. Bevezetés Írásomban alapvetően a munkajog szemszögéből vizsgálom az egyenlő bánásmód szabályozásának témáját, ugyanakkor már most rögzítem, hogy olyan munkajogi alapállásból, amely azt vallja, hogy a...

Az akarati hiba miatti jognyilatkozat megtámadását érintő munkajogi szabályozás problémája¹

2020/4. lapszám, 1-3. o.

A tanulmány de lege ferenda a munkajogi jognyilatkozatok megtámadhatóságára irányadó rendelkezések hatályon kívül helyezésére, és a polgári jog szabályainak alkalmazására tesz javaslatot. Annak idején, 1987-ben az...

A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a létre nem jött individuális munkajogi megállapodások esetén¹

2020/4. lapszám, 4-13. o.

A munkajogi szakirodalomban és az ítélkezési gyakorlatban a nemlétező szerződések marginális jelentőségűnek tűnhetnek. Ugyanakkor, meglátásom szerint ez pusztán csak azért van így, mert a szerződés...

A munka világa

Elmélkedés, időnként álmélkodás a munkáltató kárfelelősségét érintő egyes bírói döntésekről

2021/1. lapszám, 18-23. o.

Az alábbiakban három, a Kúria által 2020-ban felülvizsgált, a munkáltató kárfelelősségével kapcsolatos jogesetet ismertetek. Közös ezekben, hogy ugyan nem vitásan a munkaviszony keretében elszenvedett balesetből...

A világjárvány hatása a határozott idejű munkaviszonyra – „esetlegesen a szerződések megszüntetésére kifejezetten szükség van”

2021/1. lapszám, 24-27. o.

A koronavírus-járvány (a továbbiakban: világjárvány) köztudomásúan szinte az élet minden területén érezteti hatását, ez alól a munkaviszonyt létrehozó megállapodások, így a határozott időre szóló munkaszerződések...

A fegyelmi felelősség egyes kérdései a Munka Törvénykönyvében

2021/1. lapszám, 28-34. o.

Mai munkajogi terminus technicusaink között kissé archaikusan hangzik a fegyelmi kifejezés. Az elméleti feladatok mellett gyakorló jogászként is tevékenykedő, munkajoggal foglalkozó kollégák tanúi lehetnek azonban...

Gondolatok az Európai Parlament és a Tanács megfelelő minimálbérekre vonatkozó irányelvjavaslatának margójára

2021/1. lapszám, 35-42. o.

Cikkünkben az Európai Bizottság által előterjesztett, a megfelelő minimálbérekre vonatkozó irányelvjavaslat eddigi „életútját” kísérjük végig. Időrendben haladva az alábbi, főbb pontokra fűzzük fel írásunk logikai...

Az erőszak és zaklatás elleni 2019. évi Egyezmény és Ajánlás újításai (1. rész)

2021/1. lapszám, 43-51.

Új nemzetközi munkaügyi norma került megalkotásra 2019-ben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája száznyolcadik ülésszakán, az erőszak és zaklatás elleni Egyezmény és az azt kiegészítő...

Adalékok az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja szerinti munkaviszony-megszüntetéshez, a koronavírus-járvánnyal összefüggésben

2020/4. lapszám, 14-19. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Munkajog című folyóirat 2020. évi 3. lapszámában megjelent tanulmányában dr. Arató Balázs ügyvéd, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi...

Ítélkezési gyakorlat

A csoportos létszámcsökkentés uniós jogi fogalma: a munkaviszony megszüntetésének időpontja és ennek jelentősége

2021/1. lapszám, 52-58. o.

A döntés: UQ kontra Marclean Technologies (C-300/19. sz. ügyben 2020. november 11-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága.[1] Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) munkajogi...

A Kúria joggyakorlatából

2021/1. lapszám, 59-63. o.

1. A munkavállaló díjazásra való jogosultsága, ha más munkakörbe tartozó feladatot lát el A döntés elvi tartalma: abban az esetben, ha a munkavállaló rendes munkaidejében más...

Az egymást követő határozott tartamú munkaviszonyok jogszerűségének megítélése

2020/4. lapszám, 48-51. o.

A döntés: Domingo Sánchez Ruiz, Berta Fernández Álvarez és társai kontra Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud) (C103/18. és C429/18. sz. egyesített ügyekben 2020....

Jogesetek az üzemi tanácsok létrejöttéhez kapcsolódóan

2020/4. lapszám, 52-56. o.

Az elmúlt években is számos értelmezési vita bontakozott ki az üzemi tanács „létrejöttéhez” kapcsolódóan, melyeket az utóbbi három év bírósági gyakorlatán (egy-egy meghatározó jogeseten) keresztül...

Jogmagyarázat

Foglalkoztatottak gyermekvállalását és gyermeknevelését segítő ellátások Magyarországon

2021/1. lapszám, 64-71. o.

A felnövő generációk határozzák meg egy ország versenyképességét és fenntartható növekedését, ezért a családpolitika, illetve a különböző gyermeknevelést segítő ellátások meghatározó jelentőséggel bírnak. Magyarországon az...

A „működési bizonyítvány” kiadását és tartalmát érintő jogértelmezési kérdések

2020/4. lapszám, 63-67. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 81. § (1) bekezdése értelmében a „munkáltató a munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább...

Jogélet

Recenzió Kiss György (szerk.): Munkajog (Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020)

2021/1. lapszám, 72-73. o.

A hazai egyetemi képzés szerves részét képezi a munkajog oktatása. A minden jogi képzést folytató karon, továbbá számos más képzést szervező karon is jelen lévő...

Az új társadalombiztosítási jogi kódex – „Kommentár a társadalombiztosításról szóló törvényhez” (ajánló, recenzió) (Gergely Katalin – Kiss Zoltán: Kommentár a társadalombiztosításról szóló törvényhez. Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest, 2020)*

2021/1. lapszám, 74-75. o.

2021 januárjában jelent meg könyv, e-könyv és jogtár formátumban is a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:...

Recenzió: Hoffman István – Gellérné Lukács Éva, Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020)

2021/1. lapszám, 76-77. o.

Gellérné Lukács Éva egyetemi adjunktus és Hoffman István egyetemi tanár szerzőpáros Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba című kötete az Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Kiadó...

Kiváló Ügyvéd Munkáért díj

2021/1. lapszám, 78. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömmel adjuk hírül, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a 2020. évi Ügyvéd Nap alkalmából Kiváló Ügyvéd Munkáért díjat adományozott Dr. Pál Lajos ügyvéd (Pál...

Önálló Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán

2021/1. lapszám, 78. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömmel adjuk hírül, hogy 2021. február 1-jétől az egyetem Szenátusának döntése értelmében a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán is önálló tanszék,...

Szubjektív tudósítás Kártyás Gábor egyetemi adjunktus habilitációjáról

2020/4. lapszám, 68-69. o.

Gábort régóta ismerem. Évfolyamtársak voltunk az egyetemen, majd évekkel később örömmel láttuk viszont egymást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Munkajogi Tanszékén,...