Legutóbbi lapszámok

Értekezések

Az érvénytelenség jogkövetkezményeiről

2023/4. lapszám, 1-8. o.

Az érvénytelenség hosszú múltra visszatekintő jogi kategória, amely nemcsak a magánjogban, hanem a közjogban is megjelenik. Mindegyik jogág ezen keresztül fejezi ki azt, hogy valamely...

A valódi egyenlőség ára, avagy az egyenlő díjazás követelményének megerősítése a legújabb uniós szociálpolitikai jogalkotásban (1. rész)

2023/4. lapszám, 9-14. o.

Első ránézésre talán nem is egyértelmű az, hogy 2023-ban mit lehet érdemben hozzátenni az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvhez uniós jogi szinten....

Valódi szabadulás vagy csapda? – Elállás a munkaszerződéstől

2023/3. lapszám, 1-10. o.

Az elállást a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) sok évtized múltán tette újra a munkajog részévé, arról a jelenlegit megelőző...

A Munka törvénykönyve alkalmazhatóságának dilemmája a munkaerő kiválasztására irányuló eljárások során

2023/3. lapszám, 11-15. o.

Jelen tanulmányban arra keresem a választ, hogy vajon értékelhetők-e a megfelelő munkaerő kiválasztására irányuló eljárások során felmerülő adatkezelési cselekmények a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi...

A munka világa

Csatornák – A visszaélések bejelentésének szabályozása – eredmények és kérdőjelek

2023/4. lapszám, 15-21. o.

Belső bejelentési csatornaként aposztrofálja az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelv[1] azt a rendszert, melyet a közösségi jog alapján a munkaadók meghatározó...

Családpolitika a közszolgálati jogi szabályozás tükrében¹

2023/4. lapszám, 23-32. o.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) egyik célkitűzése a közszolgálat és a családi élet összeegyeztethetőségének elősegítése volt. Ebből fakadóan, tanulmányunkban...

A munkahelyi egészségkárosító kockázatok munkajogi konzekvenciái

2023/4. lapszám, 33-48. o.

Noha a probléma egyáltalán nem új keletű, a bírósági eljárások során máig tapasztalhatjuk, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkavállalók – a köznyelvben gyakran – ún....

A munkáltatói felelősségbiztosítás intézménye a munkáltatói kárfelelősség rendszerében

2023/3. lapszám, 23-30. o.

A munkáltatói kárfelelősség témájában számos tanulmány született, azonban a tudományos igényű feldolgozások száma a munkáltatói felelősségbiztosítás szempontjából csekély. Ugyanakkor a közelmúltban egyre gyakrabban jelennek meg...

Egy hangalak, több jelentés – A távmunka fogalmi keretei a munka- és közszolgálati jogban

2023/3. lapszám, 31-35. o.

A távmunka sokak által vizsgált fogalom, mely a munkajog legaktuálisabb témái közé tartozik. Jelentős kérdés, hogy a jogalkotó miért is változtatta meg ennek a jogintézménynek...

Home office túlélési esélyei a közigazgatásban, avagy a munka és család egyensúlya a kormány- és köztisztviselők esetében

2023/3. lapszám, 36-41. o.

Milyen lehetőségei vannak egy kisgyermekes tisztviselőnek a munka és család egyensúlyának megteremtéséhez? Mit kínál a közigazgatás és mire lenne szükségük a szülőknek? Elöregedő társadalom, gyermekvállalás,...

Egy munkavédelmi kutatás tanulságai

2023/3. lapszám, 42-48. o.

Tanulmányomban a munkabalesetek magas számának okát és ezzel összefüggésben a munkavédelmi szabályok betartásának gyakorlatát vizsgálom. A kutatás alapjául a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriumban végzett „Társadalmi...

A napi és heti pihenőidők kiadásának problémája

2023/2. lapszám, 17-20. o.

2020 májusában valamennyi munkajogászt meglepetéssel és némi értetlenséggel töltötte el az Alkotmánybíróság 12/2020. (VI. 22.) számú határozata, amely szerint a napi és heti pihenőidőt egymástól...

Ítélkezési gyakorlat

A végkielégítés mértéke és a jóerkölcs – Egy munkaügyi ítélet és ami mögötte van

2023/4. lapszám, 49-54. o.

Az alábbiakban ismertetem az elmúlt évek egyik legérdekesebb kúriai döntését a jóerkölcs fogalmának munkajogi értelmezésével kapcsolatban, amely tartalmát és pertárgyértékét tekintve is egyedülálló a hazai...

Értelmezési gyakorlatok – Az ügyvezetői munkaszerződés tartalmi alakításának szabadságáról a Kúria két határozatának tükrében

2023/3. lapszám, 49-55. o.

A korábbi törvényi szabályozással ellentétben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a to­vábbiakban: Mt.) 209. §-a a munkáltató és a munkavállaló részére széles...

A Kúria joggyakorlatából

2023/3. lapszám, 56-61. o.

1. Az egyenlő bánásmód megsértésének megállapítása és a munkaviszony helyreállítása A felperes egyetemi tanársegéd munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél. A munkáltatónál a munkavállalók által meghirdetett sztrájkban...

Még elégséges szolgáltatás a gyakorlatban – az elmúlt tizenhárom év „legnagyobb” személyszállítási sztrájkjának tanulságai

2023/2. lapszám, 65-70. o.

Több mint tizenkét évnek kellett eltelnie a sztrájktörvény átfogó módosítása után ahhoz, hogy a szabályozás talán legproblematikusabb, legalábbis a jogirodalomban legélesebben kritizált pontjára (a még...

Jogmagyarázat

Az új pedagógus-életpálya

2023/4. lapszám, 55-63. o.

2020-ban szétvált egymástól a köznevelés és a szakképzés; a szakképző intézményben dolgozó közismereti tanárok és oktatók munkaviszonyba kerültek. A köznevelés területén pedig 2024. január 1-jétől...

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény főbb rendelkezései

2023/4. lapszám, 65-74. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Cikkemben azt mutatom be, hogy a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) miként...

Jogélet

Bokor-Szőcs Izabella PhD-értekezésének nyilvános vitája

2023/4. lapszám, 81. o.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában 2023. október 2. napján zajlott le Bokor-Szőcs Izabella (Kolozsvár) PhD-értekezésének nyilvános vitája. A dolgozat műhelyvitájára 2022-ben...

Prof. Dr. Gyulavári Tamás, a Labour Law Research Network elnöke

2023/4. lapszám, 82 o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömünkre szolgál, hogy hírül adjuk: Prof. Dr. Gyulavári Tamást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkajogi Tanszékének vezetőjét, a Munkajog folyóirat szerkesztőbizottságának tagját választották a Labour...

Prof. Dr. Kun Attila kutatói és oktatói munkásságának elismerése

2023/4. lapszám, 82 o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömmel adunk hírt arról, hogy Prof. Dr. Kun Attila, a Károli Gáspár Református Egyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Munkajog folyóirat...

Dr. Pál Lajos, a Károli Gáspár Református Egyetem címzetes egyetemi docense

2023/4. lapszám, 82 o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömünkre szolgál hírt adni arról, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa Dr. Pál Lajos ügyvéd, a KRE Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, a Munkajog...

Tisztújítás a Magyar Munkajogi Társaságban

2023/4. lapszám, 83. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Hírül adjuk, hogy 2023. június 1-jén megújult a Magyar Munkajogi Társaság (MMT) ügyvezető szerve, a hét tagból álló elnökség. A közgyűlés a Magyar Munkajogi Társaság...

Konferencia „20 év EU-tagság – Munkajog és szociális jog Közép- és Kelet-Európában” témában

2023/4. lapszám, 83. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2024. június 6–7. között kerül megrendezésre a prágai Károly Egyetemen a „20 év EU-tagság – Munkajog és szociális jog Közép- és Kelet-Európában” című nagyszabású nemzetközi...