Legutóbbi lapszámok

Értekezések

A behívásos munkavégzés szabályozása Európában

2018/2. lapszám, 1-5. o.

A tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy az európai országok miként szabályozzák, milyen garanciális, munkavállalókat védő szabályokkal korlátozzák a behívásos munkavégzést. Elsőként az egyre terjedő szabályozási szándék

Közszolgálat: komparatív előnyök – hátrányokkal? (2. rész)

2018/1. lapszám, 3-12. o.

Írásom második részében folytatom a „munkajogi Bermuda-háromszög” vizsgálatát. Hová tűntek el, vagy változtak ellentmondásosan szabályozottá a verseny- és nonprofit szféra, valamint a civil közszféra két

A munka világa

A munkáltatói felmondások bírói megítélése

2018/2. lapszám, 6-14. o.

A munkáltató felmondására vonatkozó jogi szabályozás megítélése elég szélsőséges keretek között mozog. A munkáltatók úgy vélik, hogy a szabályozás túl merev, szigorú és életszerűtlen, ezáltal gátolja

A foglalkoztatással összefüggő adatkezelés szabályozásának lehetőségei az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján (2. rész)

2018/2. lapszám, 15-21. o.

Ez évi első lapszámunkban megjelent cikk folytatásaként a következőkben bemutatjuk az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

A művészeti foglalkoztatás alapintézményei

2018/2. lapszám, 22-29. o.

A művészet köré húzott jogintézményi keret egyik legérdekesebb szegmense a foglalkoztatási szabályok sajátos rendszere. Ebből adódóan a tanulmány azokat a munkajogi előírásokat rendszerezi és elemzi,

A fogvatartottak szociális jogai

2018/2. lapszám, 31-38. o.

A fogvatartottak szociális ellátásainak kérdése a büntetés-végrehajtás kevésbé kutatott területeihez tartozik. Ennek egyik oka, hogy a vonatkozó joganyag rendkívül szerteágazó, annak áttekintéséhez nem csupán a

Ítélkezési gyakorlat

A várandós munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos európai bírósági eseti döntés

2018/2. lapszám, 39-44. o.

A döntés: az Európai Unió Bírósága (harmadik tanács), a Jessica Porras Guisado kontra Bankia SA és társai C103/16. sz. ügyben előzetes döntéshozatal körében hozott 2018. február 22-i ítélete. Cikkünk egy spanyol munkaügyi

A munkáltató ellenőrzési joga a munkavállaló munkahelyi számítógépén tárolt magánadatai fölött¹

2018/2. lapszám, 45-49. o.

A döntés: Libert v. France (Application no. 588/13), Emberi Jogok Európai Bírósága A közfelfogás szerint egyre elfogadottabb az a nézet, miszerint a munka az ember karakterének meghatározó eleme, a

A nyugellátás melletti munkavégzés lehetősége a közszférában

2018/2. lapszám, 51-55. o.

A döntés: Az Emberi Jogok Európai Bírósága Nagykamarája kimondta, hogy nem sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét (a továbbiakban: Egyezmény) a közszférában dolgozók nyugdíjának a

Jogmagyarázat

A szerződéses munkahely meghatározása – a „home office” és a távmunka

2018/2. lapszám, 56-59. o.

A szerződéses kötelességek teljesítésével kapcsolatban, különösképp, ha a szolgáltatás tárgya valamely tevékenység kifejtése, általában lényeges feltétel a teljesítési hely. Jellemzően sem a szolgáltatás nyújtója, sem...

Nincsen számodra hely – az átszervezéstől a felmondásig

2018/2. lapszám, 60-65. o.

Ügyvédként – a bíróságok tárgyalótermeit is járva – gyakorta tapasztalom: bár a munkáltató működésével összefüggésben az átszervezés és létszámleépítés a leggyakoribb felmondási ok, mindennek több kérdését...

Jogélet

„Kihívások és kísértések” Beszámoló a digitalizáció hatása a foglalkoztatásra és a munkaviszony jogi környezetére című konferenciáról

2018/2. lapszám, 66-69. o.

„Kihívások és kísértések” címmel rendezett konferenciát 2017. november 21-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a...

Kiss György egyetemi tanárt köszöntötték 65. születésnapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

2018/2. lapszám, 70-71. o.

Kiss György 1953. április 27. napján született Debrecenben. Általános és középiskolai tanulmányait is ugyanitt folytatta. Az érettségit követően 1971-ben nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem Állam-...

Szükség van-e magánnyugdíj típusú rendszerekre az öregkori biztonság elérése érdekében?¹

2018/2. lapszám, 72-73. o.

Dr. Farkas Zsuzsanna[2] a Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében címen a GlobeEdit Kiadó gondozásában 2018-ban megjelent monográfiájában arra vállalkozott, hogy bemutassa a nyugdíjbiztosítási ág kiegészítő pilléreit, azon...

A Magyar Munkajogi Társaság II. Konferenciája

2018/2. lapszám, 74-75. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Társszervező és támogató: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar Időpont: 2018. június 7. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Szentkirályi utca 28. II. emeleti Szent II....

Beszámoló a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete jubileumi konferenciájáról és közgyűléséről

2018/1. lapszám, 69-70. o.

2017. december 7-én került megrendezésre a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete jubileumi konferenciája és közgyűlése az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria támogatásával, amelynek a Kúria...

Beszámoló a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat országos szakmai konferenciájáról

2018/1. lapszám, 71-72. o.

2018. január 24-én került megrendezésre a Nemzetgazdasági Minisztérium Szemere utcai dísztermében a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat) országos szakmai konferenciája....