Legutóbbi lapszámok

Értekezések

Ami szerződésszegés a polgári jogban, az munkaviszony a munkajogban?¹

2022/3. lapszám, 2022/3., 1-10. o.

A szerződésszegés esetei, esetleges jogkövetkezményei, illetőleg jogdogmatikai alapjai fontos kérdései a magánjogi szabályozásnak. Miután minden szerződő felet – függetlenül az adott szerződés konkrét tartalmától vagy...

A menekültek és menedékesek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének lényegi elemei Magyarországon – az ukrán válság fényében

2022/2. lapszám, 1-13. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Cikkünkben – történeti kitekintéssel – bemutatjuk a menekültek és menedékesek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének lényegi elemeit. Ennek az ad szomorú aktualitást, hogy 2022. február 24-e...

A főnök szeme mindent lát? Gondolatok a munkavállalók webkamerás ellenőrzéséről

2022/2. lapszám, 14-19. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A pandémia kitörése óta – főleg külföldi sajtóban – gyakran lehet arról olvasni, hogy a munkáltatók különféle szoftverek segítségével virtuális irodákat alakítanak ki, amelyeknek része...

A kollektív autonómia alapjogi összefüggései

2022/1. lapszám, 1-12. o.

A magyar és a nemzetközi munkajogi szakirodalomban a kollektív szerződések vizsgálata kapcsán központi fogalom a kollektív autonómia. A kollektív autonómia a legtöbb európai szabályozás alkotmányos...

A munka világa

A koronavírus hatása a foglalkozási megbetegedések és a munkabalesetek területén

2022/3. lapszám, 11-17. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A járvány az utóbbi években az életünk részévé vált, amelynek hatása a jog területén, így a munkajogban és a munkavédelemben is megmutatkozik. A munkáltatók részéről...

A jogharmonizáción túl – a munkaidő szabályozásának versenyképessé tétele

2022/3. lapszám, 18-23. o.

Hazai munkajogi jogalkotásunk – bár alapjaiban számos, a munkavállalói esélyegyenlőtlenséget kiegyenlíteni vagy legalábbis csökkenteni szándékozó szabályt tartalmaz – sok esetben lehetővé teszi a munkáltatói egyoldalú...

A tolmácsok titoktartási kötelezettsége

2022/3. lapszám, 24-28. o.

A titoktartási kötelezettség az egyik legfőbb etikai alapelv tolmács szakmában. Ezen túlmenően a munkavállaló számára előírt általános magatartási követelményként a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi...

A jogvédelem irányában – Irányelvtervezet a platformmunka körülményeinek javításáról (2. rész)

2022/2. lapszám, 20-26. o.

Az Európai Bizottság 2021 decemberében hozta napvilágra a Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a platformalapú munkavégzés munkakörülményeinek javításáról[1] (a továbbiakban: Javaslat) című...

„Home office” napjainkban – Az otthoni munkavégzés jelensége, széles körű elterjedésének munkajogi vetületű problémái

2022/2. lapszám, 27-37. o.

Míg néhány évtizeddel ezelőtt szinte elképzelhetetlen volt, hogy az emberek otthonról végezzék munkájukat, addig napjainkban ez a munkavégzés egyik bevett, egyszersmind egyre nagyobb népszerűségnek örvendő...

A munkahelyi stressz mint pszichoszociális kockázat kezelése

2022/2. lapszám, 38-44. o.

A stressz szó hallatán alapvetően valamilyen negatív körülmény, kiváltó ok jut az eszünkbe, amely hosszabb távon akár egészségügyi problémához – így például szívrohamhoz, gyomorfekélyhez –...

A munkahelyi pszichoterror Magyarországon – egy kérdőíves kutatás tanulságai

2022/2. lapszám, 45-53. o.

A tanulmány középpontjában a munka világának egyik központi problémája, a munkahelyi pszichoterror jelensége áll. A köztudatban egyre inkább elterjedő fogalom jogi szabályozására ugyanakkor még várnia...

A kármegosztás esetei a munkáltatói kárfelelősség körében

2022/1. lapszám, 27-33. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A magyar munkajogi felelősségi rendszert 1992-ben úgy alkották meg, hogy az tekintettel legyen arra, hogy a munkaviszony alanyai eltérő pozícióban és igényérvényesítési helyzetben vannak. E...

Ítélkezési gyakorlat

Az észszerű alkalmazkodás és az aránytalan teher – A Bíróság értelmezése a C-485/20. sz. ügy kapcsán

2022/3. lapszám, 29-32. o.

A döntés: XXXX kontra HR Rail SA (C-485/20. sz. ügyben 2022. február 10-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága. Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB)...

A 17/2022 (VIII. 1.) AB határozatról

2022/3. lapszám, 33-38. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A döntés: Az Alkotmánybíróság 17/2022. (VIII. 1.) AB határozata.[1] Az Alkotmánybíróság 17/2022. (VIII. 1.) számú, 2022. július 5. napi határozatával (a továbbiakban: határozat) megállapította a Kúria...

Egy minősített vezetővel szembeni érvénytelen felmondás esete

2022/3. lapszám, 39-43. o.

A döntés: a Kúria Mfv.VIII.10.023/2022/6. számú határozata. A bemutatásra kerülő esetben a Kúriáig kellett menni ahhoz, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a...

Álképviselet a kollektív szerződés megkötése során¹

2022/3. lapszám, 44-52. o.

A döntés: a Győri Ítélőtábla Mf.V.30.071/2021/12. számú határozata. Az alábbiakban ismertetett döntésben a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla Mf.V.30.071/2021/12. számú határozatával – a felperes keresetének helyt adva...

Jogmagyarázat

„Rongálási felelősség”? Nyitott kérdések a megőrzési felelősség körében

2022/3. lapszám, 63-72. o.

A megőrzési felelősség a munkavállaló kártérítési felelősségének speciális alakzata, amely minden olyan munkakörben felmerülhet, amelyben a munkavállaló valamely tárgyat elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel vesz át....

Az atipikus foglalkoztatási formák bírói gyakorlata – Kúriai joggyakorlat-elemző csoport jelentése a hagyományostól eltérő munkajogviszonyok vizsgálatáról¹

2022/2. lapszám, 69-72. o.

Az atipikus munkajogviszonyok a munkajogi irodalomban, kutatásokban hosszú ideje kiemelt jelentőséggel vannak jelen, az e körbe sorolt jogviszonyok a jogalkalmazási gyakorlatban is szerteágazó kérdéseket vetnek...

Jogélet

Recenzió: Szabó Imre Szilárd: A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban¹

2022/3. lapszám, 73-74. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A folyóirat 2020. évi 3. számában közölt tudósítást a szerző PhD-értekezésének műhelyvitájáról, majd a 2021. évi 2. számában a doktori védéséről. Az értekezés – átdolgozott...

Beszámoló a Hétköznapi munkajog – 10 éve lépett hatályba az Mt. című konferenciáról

2022/3. lapszám, 75-76. o.

2022. június 30-án a Munkajog folyóirat és a Magyar Munkajogi Társaság immáron harmadik alkalommal szervezte meg éves konferenciáját, amelynek nem titkolt célja a munkajoggal foglalkozó...

Beszámoló az Emlékünnepség Prof. Dr. Radnay József tiszteletére című konferenciáról

2022/3. lapszám, 77-78. o.

A néhai Prof. Dr. Radnay József születésének 95. évfordulója alkalmából 2022. július 7-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK) és...

A Hugo Sinzheimer Moot Court Competition nemzetközi munkajogi jogesetmegoldó és perbeszéd verseny 2022-es fordulójának beszámolója

2022/3. lapszám, 79-80. o.

Az idei, 2022. június 19. és 21. között zajló Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HSMCC) házigazdája a portugál főváros jogi egyeteme, az Universidade de Lisboa...

Erika Kovács: Ein europäisches Grundrecht auf Kündigungsschutz (Art 30 GRC)*

2022/2. lapszám, 73-74. o.

Ez év tavaszán jelent meg az egyik legjelentősebb osztrák jogi könyvkiadónál Kovács Erika nagymonográfiája, amely az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikkét („az indokolatlan elbocsátással...

A véleménynyilvánítással járó kockázatok és kérdések munkajogi szemszögből – Könyvismertető*

2022/2. lapszám, 75-78. o.

A 21. században a technológia térnyerése miatt az emberek jelentősen könnyebben közölhetik a gondolataikat akár nagyobb számú tömegekkel, csoportokkal, illetve közösségekkel. Természetes jelenség, hogy egy-egy...