Legutóbbi lapszámok

Értekezések

Az „ellenőrzési kör” értelmezése a munkaügyi ítélkezés tükrében

Előzetes a 2020/1. lapszámból
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) egyik jelentős újítása, miszerint a munkáltató kártérítési felelősségének (egyik) kimentési lehetőségét a korábbi szabályozás...

Kényszer szülte útitársak vagy közeli rokonok? Az egyenlő bánásmód kötelezettsége és a joggal való visszaélés tilalma²

2019/4. lapszám, 1-14. o.

Munkajogi jogvitákban tapasztalható, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) bevezető rendelkezései között megtalálható két általános magatartási követelmény[3], a joggal...

A polgári jog egyes rendelkezéseinek alkalmazása a munkaviszonyban, különös tekintettel a kötbérre

2019/4. lapszám, 15-22. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépése lényegi változást hozott a polgári jogi rendelkezések munkaviszonyra történő alkalmazását illetően. A tanulmány...

Megújuló tájékoztatási kötelezettség a munkajogi viszonyokban és azokon túl¹

2019/3. lapszám, 1-8. o.

Jelen tanulmány az uniós munkajog egyik legrégebbi és leginkább jelentős szabályozójának átfogó reformjával és annak potenciális hatásaival foglalkozik. Konkrétabban, a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségéről szóló...

A munka világa

A fizetési felszólítás alkalmazásával kapcsolatos jogértelmezési kérdések

2019/4. lapszám, 23-29. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 285. § (2) bekezdése a munkáltatói igényérvényesítés sajátos, mondhatni könnyített, a bírói út mellőzésével...

Magyarország szociális biztonsági egyezményei, és az azokban alkalmazott főbb szabályozási elvek

2019/4. lapszám, 30-39. o.

Az elmúlt húsz évben Magyarország több mint húsz szociális biztonsági egyezményt kötött. Ezek részben újak, részben számos korábbi meghaladott egyezményt váltottak fel. Összességükben egy olyan...

A magánélet védelméhez való jog újraszabályozásának hatása a munkaviszonyban a magánélet védelméről szóló törvény alapján (2. rész)

2019/3. lapszám, 27-34. o.

Ez évi második lapszámunkban megjelent cikk folytatásaként a következőkben bemutatjuk a magánélet védelméről szóló 2018. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Mavétv.) szerint a magánélethez való...

A szakszervezetek tevékenysége a szolgáltatásnyújtás szabadságának tükrében

2019/3. lapszám, 35-39. o.

A szakszervezeteket megillető alapvető jogok és a munkáltatók alapvető szabadsága közötti vita feloldása általában abban az értelmezési keretben zajlik, amelyben az eldöntendő kérdés az, hogy...

A digitális platformokon keresztül nyújtott munka

2019/3. lapszám, 40-45. o.

Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az utóbbi időkben a munka világának egyik kiemelkedő újdonsága a digitális platformok felbukkanása, melyek a technológia fokozott használatának...

A munkahelyi pszichoterror munkajogi és munkavédelmi szempontjai¹

2019/3. lapszám, 46-53. o.

A munkahelyi pszichoterror a munka világából ismert egyik stresszt okozó tényező (más néven stresszor), mely a munkavállaló egészségi állapotára is komoly befolyással lehet. Lényegi fogalmi...

Ítélkezési gyakorlat

A tényleges napi munkaidő mérésére alkalmas nyilvántartási rendszer fenntartásának munkáltatói kötelezettsége¹

2019/4. lapszám, 40-45.

A döntés: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) kontra Deutsche Bank SAE (C-55/18. sz. ügyben 2019. május 14-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága Az...

Még egyszer a munkaidős szabályok uniós meg(nem)feleléséről – az Európai Unió Bíróságának a Syndicat des cadres de la sécurité intérieure ügyben hozott ítélete fényében

2019/4. lapszám, 46-48.

A döntés: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure és a Premier ministre, a Ministre de l’Intérieur a Ministre de l’Action et des Comptes Publics...

A Kúria joggyakorlatából

2019/4. lapszám, 49. o.

1. A figyelmeztető sztrájk jogellenessége A munkáltatónak figyelmeztető sztrájk esetében is olyan időben kell értesülnie a tervezett sztrájkról, hogy a vagyonának megóvására, az üzemelés megállásával keletkező...

Kúriai döntés a műszakpótlékra való jogosultság feltételeinek értelmezéséről, avagy a jogalkotói cél feltárásának nehézségei

2019/3. lapszám, 54-57. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A döntés: 11/2019. számú munkaügyi elvi határozat (Mfv.III.10.206/2018.) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) műszakpótlékra való jogosultságról rendelkező 141. §-a már...

Jogmagyarázat

A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a sérelemdíjra

2019/4. lapszám, 50-64. o.

A 2014. március 15. napján hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a munkajogi személyiségvédelem körében is meghatározó változást idézett...

„Circulus vitiosus”: a szakszervezetek képviseleti joga a munkaügyi perben az új polgári perrendtartás tükrében

2019/3. lapszám, 60-64. o.

Az új polgári perrendtartás hatálybalépésével, valamint az azzal összefüggő jogszabály-módosítások eredményeképpen a szakszervezetek perbeli képviseletére vonatkozó szabályozása olyanná vált, mint egy ördögi kör: az általános...

Jogélet

„30 éves a sztrájktörvény” című konferencia megnyitóbeszéde

2019/4. lapszám, 65. o.

Tisztelt Előadók! Tisztelt Hallgatóság! Kedves Vendégeink! A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nemzetközi és tudományos dékánhelyetteseként szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy elfogadták...

Beszámoló a „30 éves a sztrájktörvény” című konferenciáról

2019/4. lapszám, 66-67. o.

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a Magyar Munkajogi Társasággal (MMT) és a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező...

Dr. Lőrincz György köszöntése

2019/4. lapszám, 68. o.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Engem ért a megtiszteltetés, hogy mindnyájunk nevében tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszönthetem a 70 éves Lőrincz Györgyöt, aki 1949. szeptember 20....

Beszámoló Dr. Nádasné Rab Henriett habilitációs eljárásának nyilvános előadásairól

2019/4. lapszám, 70-71. o.

Dr. Nádasné dr. Rab Henriett a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense, a Környezetjogi és Munkajogi Tanszéken a munkajog és a szociális jog tárgykörébe...

Tájékoztató a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) első (2016–2019) és második (2019–2021) működési periódusáról

2019/3. lapszám, 65-69. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) immár mintegy három éve része a munkaügyi viták rendezésére szolgáló infrastruktúrának, illetve segíti szakmai tanácsaival a munkaügyi kapcsolatok...

A Hugo Sinzheimer Moot Court Competition 2019-es versenye

2019/3. lapszám, 70-71. o.

Hasselt, Belgium, 2019. június 13–15. Idén immár negyedik alkalommal került megrendezésre (2016: Amszterdam, Hollandia; 2017: Aarhus, Dánia; 2018: Cassino, Olaszország) a nemzetközi munkajogi jogesetmegoldó verseny, a...