Bemutatkozó lapszám

Értekezések

Miért kell védeni? A munkajogviszony munkáltató általi megszüntetésével szembeni védelem egyes kérdéseiről

2017/1. lapszám, 4-11. o.

A tanulmány a munkajogviszony munkáltató általi megszüntetésével szembeni védelem egyes elméleti kérdéseit vizsgálja. Arra kíván választ találni, hogy melyek a munkáltató általi önkényes megszüntetéssel szembeni védelem elvi...

Közszolgálat: komparatív előnyök – hátrányokkal? (1. rész)

2017/1. lapszám, 12-21. o.

Éppen a munkajogi rendszerváltozás évében láttam Patrick Süskind német író Nagybőgő című monodrámáját. Egy esti koncertre történő készülődés során hangzott el egy máig megőrzött mondat a nagybőgőst...

A szövetkezeti tagi munkaviszony jogi kockázatai, különös tekintettel az alapvető munkavállalói jogokra[1]

2017/1. lapszám, 23-30. o.

Jelen[1] tanulmány a szövetkezetekről szóló törvény alapján kialakított sajátos foglalkoztatási formák néhány alapvető dilemmájáról és azok lehetséges új megközelítéséről szól. Az említett jogszabály több módon is...

A munka világa

Kiküldetés az EU-n belül – jogalkalmazási dilemmák a gyakorlatban

2017/1. lapszám, 32-38. o.

A cikk szerzői az Európai Unió valamely tagállama területén kiküldetésben lévő munkavállalók jogi védelmét biztosító szabályokat és ezek gyakorlati megvalósulását vizsgálják. A téma aktualitásául szolgál, hogy...

A Bring Your Own Device (BYOD)-policy jelensége – munkajogi nézőpontból

2017/1. lapszám, 40-44. o.

A digitalizálódó, technológiai fejlődéssel folyamatosan változó munka világában egyre nagyobb kihívást jelent – az elmélet és a gyakorlat számára is –, hogy a meglévő munkajogi kereteket hogyan...

Ítélkezési gyakorlat

A felszámolás alatt álló cég munkaviszony létesítésére irányuló jogának kizárása

2017/1. lapszám, 45-47. o.

A döntés: 13/2017. számú munkaügyi elvi határozat A felszámoló munkáltatójogkör-gyakorlásra való felhatalmazásából nem következik, hogy a felszámolás kezdő időpontját követően új munkaviszonyt létesítsen. Amennyiben a tevékenység indokolja, a törvényben...

A foglalkoztatási kötelesség elmulasztása

2017/1. lapszám, 49-56. o.

A döntés: a 16/2017. számú munkaügyi elvi határozat I. Amennyiben a munkavállaló a munkaszerződés szerinti munkakörben egészségi alkalmatlanság miatt nem foglalkoztatható, de nem keresőképtelen, és a munkáltató fenntartja a munkaviszonyt, az...

Jogmagyarázat

A joggal való visszaélés tilalmának ítélkezési gyakorlata

2017/1. lapszám, 58-61. o.

A Kúria 2016-ban felállított egyik joggyakorlat-elemző csoportja a 2011. január 1-jét követően indult és 2015. december 31-éig jogerősen befejezett peres ügyek alapján vizsgálta a joggal való visszaélés,...

A versenytilalmi megállapodás ellenértékének adójogi és társadalombiztosítási megítélése

2017/1. lapszám, 63-67. o.

Jelen cikk a versenytilalmi megállapodások ellenértékét nemcsak munkajogi, hanem adójogi és társadalombiztosítási kontextusból is vizsgálja, felhíva a figyelmet a lehetséges jogalkalmazási problémákra, továbbá az eltérő, sokszor jogbizonytalanságot okozó...

Jogélet

A Magyar Munkajogi Társaság

2017/1. lapszám, 68. o.

A politikai rendszerváltozás folyamatának utolsó évében, 1990-ben alakult meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Munkajogi Tanszékén a Magyar Munkajogi Társaság (a továbbiakban: MMT). A munkajog művelőinek szakmai szervezeteként....

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat

2017/1. lapszám, 70-71. o.

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat, illetve MTVSZ) elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a kollektív munkaügyi kapcsolatok működéséhez − és fejlődéséhez − hazánkban. Egyik...

Az ágazati párbeszéd bizottságok és az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság

2017/1. lapszám, 72-73. o.

A bipartit ágazati párbeszéd fókuszában a munkáltatók érdekképviseletei és a szakszervezetek közötti közvetlen párbeszéd és konzultáció áll, amely magában hordozza az ágazati megállapodások és ágazati kollektív szerződések...

LLRN 3 – Toronto, 2017. június 25-27.

2017/1. lapszám, 74. o.

A Labour Law Research Network (LLRN) a munkajogász kutatók egyik legnagyobb szervezete. Az LLRN azonban nem is igazán szervezet, hanem online szerveződő közösség. 2011-ben hozták létre...

Tudósításunk a XIV. Magyar Munkajogi Konferenciáról

2017/1. lapszám, 76. o.

A munkajogászoknak, HR-eseknek már harmadik nemzedéke jelent meg idén októberben a Visegrádon megrendezett munkaügyi konferencián, mióta először gyűlt össze a szakma a nagy háromnapos őszi rendezvényen. Amint dr....

A Pro iure laboris díj 2017. évi díjazottja, Lehoczkyné Kollonay Csilla

2017/1. lapszám, 77-78. o.

Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák! Az Önök körében közismert, hogy a Pro Iure Laboris Díjat olyan személyek kaphatják, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a magyar munkajog művelésében, elméleti és gyakorlati tevékenységükkel...

A nemzetközi munkajogi perbeszédverseny – Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC)

2017/1. lapszám, 79-80. o.

Idén júniusban ismét megrendezésre került a tavaly nyáron nagy sikerrel és szakmai elismeréssel debütáló Hugo Sinz­heimer Moot Court Competition, a HS MCC. E hiánypótló nemzetközi munkajogi − ún....

Kun Attila (szerk.): Az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyra (Patrocinium, Budapest, 2017)

2017/1. lapszám, 81-82. o.

Ambiciózus vállalkozásba fogott a Károli Gáspár Református Egyetem Munkajogi Tanszéke: tanulmánykötetben foglalták össze az élethosszig tartó tanulás koncepciójának hazai érvényesülését a foglalkoztatáspolitika rendszerében. A tanulmánykötet az Igazságügyi Minisztérium...