Legutóbbi lapszámok

Értekezések

A kiküldetésre vonatkozó szabályok egységesítésének kérdései a kétoldalú szociális biztonsági egyezményekben különös tekintettel a magyar gyakorlatra

2023/1. lapszám, 1-15. o.

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az Európai Unió (a továbbiakban: EU) tagállamainak kétoldalú szociális biztonsági egyezményeiben a kiküldetésre alkalmazott szabályozási megoldásait és kihívásait. Az EU...

A pedagógussztrájkok az ILO gyakorlatának tükrében

2023/1. lapszám, 16-23. o.

A sztrájk a munkavállalók közös gazdasági és szociális érdekeinek biztosítására szolgáló, időleges munkabeszüntetés, amelynek célja, hogy a munkavállalók kikényszeríthessék valamilyen követelésük teljesítését, illetve ellenállásukat fejezzék...

Tisztességes munkáért méltányos bérezés kontra versenyképesség – az európai minimálbér-irányelv jelentősége és várható hatásai

2022/4. lapszám, 1-8. o.

Egy hosszabb konzultációs és jogalkotási folyamat végén, 2022. szeptember 14-én az Európai Parlament elfogadta az Európai Unióban irányadó megfelelő minimálbérekről szóló irányelvi szabályozást, amely várhatóan...

A négynapos munkahét dilemmái munkajogi nézőpontból – avagy a piaci működés gazdaságossága összefér-e a munkajogi garanciarendszerrel?¹

2022/4. lapszám, 9-14. o.

A tanulmány keretében arra teszek kísérletet, hogy a munkajogi nézőpontokra figyelemmel bemutassam a „négynapos” munkahét kialakítása mögötti okokat, folyamatokat. A munkaerőpiacon megjelenő foglalkoztatási tendenciák számos...

A munka világa

A munkáltató tájékoztatási kötelezettségének változó szabályozása

2023/1. lapszám, 24-32. o.

2023. január 1-jétől a munkáltatóknak rövidebb határidők mellett sokkal szélesebb körű tájékoztatást kell nyújtaniuk a munkavállalóknak az alapvető munkafeltételekről, köszönhetően az Országgyűlés által 2022. december...

Kísérlet a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére az újfajta szabadságok tükrében

2023/1. lapszám, 33-39. o.

Az Országgyűlés 2022. december 7-én elfogadta a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és néhány más foglalkoztatási tárgyú jogszabály módosítását,[1] amelyek...

Munkatörvénykönyv-módosítás: új igényérvényesítési lehetőségek

2023/1. lapszám, 40-51. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv5.) egyebek mellett a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a...

A Szovjetunióban nincs szex – avagy gondolatok a „kiszámíthatatlan munkarend” irányelvi szabályainak átvételéről

2023/1. lapszám, 52-55. o.

1986 júniusában egy közös szovjet–amerikai televíziós műsorban Ljudmilla Nyikolajevna Ivanova, a Leningrád szálló recepciósa és a Szovjet Antifasiszta Nők Bizottságának tagja kijelentette, hogy „a Szovjetunióban...

Tanulmányi szerződésen innen és túl

2023/1. lapszám, 56-62. o.

A jövőbiztos munkahelyek záloga a tudatos, folyamatos fejlesztés. Ennek egyik klasszikus eszköze a tanulmányi szerződés kötése azokkal a munkavállalókkal, akikkel a munkáltató hosszabb távon tervez...

NeverEnding Story? – Avagy meddig tart a munkáltató kártérítési felelőssége jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén?

2022/4. lapszám, 16-22. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapjaiban változtatta meg a munkaviszony munkáltató által történő jogellenes megszüntetésének jogkövetkezmény-rendszerét. Amíg a korábbi...

A platformmunka elhelyezése a versengő jogviszonyok rendszerében

2022/4. lapszám, 23-32. o.

A platformmunka fogalma az elmúlt évben egyre ismertebbé vált a hazai munkajogászok előtt. Ez egyrészt köszönhető a koronavírus után is fennmaradt töretlen térnyerésének, másrészt annak,...

A kényszer-önfoglalkoztatás helyzete a KATA változásai kapcsán

2022/4. lapszám, 33-39. o.

2022 őszétől új szabályozást nyert a kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA). Ez az új szabályozás csökkentette a hatálya alá tartozók körét, amely különösen nehéz helyzetbe...

Ítélkezési gyakorlat

A pihenéshez való jog mint az igényérvényesítés alapja – a szabadság és a pihenőidő pénzbeli megváltása

2023/1. lapszám, 63-69. o.

A döntés: LB kontra TO (C-120/21. sz. ügyben 2022. szeptember 22-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága Az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB) munkaidőt és...

A Kúria joggyakorlatából

2023/1. lapszám, 70-75. o.

1. A foglalkoztatási kötelezettséget ellehetetlenítő elháríthatatlan külső ok fennállása a munkaviszony esetén mindaddig nem értelmezhető, ameddig van olyan munkaköri feladat, amelynek az ellátására a munkavállalónak...

A Kúria joggyakorlatából

2022/4. lapszám, 60-62. o.

Ha a munkáltató bizonyítja, hogy a kárt kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta, mentesül az ellenőrzési körébe eső munkabalesetért fennálló felelősség alól [a munka törvénykönyvről...

Az észszerű alkalmazkodás és az aránytalan teher – A Bíróság értelmezése a C-485/20. sz. ügy kapcsán

2022/3. lapszám, 29-32. o.

A döntés: XXXX kontra HR Rail SA (C-485/20. sz. ügyben 2022. február 10-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága. Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB)...

Jogmagyarázat

Adatkezelési vonatkozások a Munka törvénykönyve módosítása kapcsán

2023/1. lapszám, 76-79. o.

Ismeretes, hogy 2023. január 1. napjától számos tekintetben módosult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.): bevezetésre került a szülői szabadság,[1]...

A védőoltás felvételére kötelezés a függő munka jogviszonyaiban¹

2022/4. lapszám, 63-73. o.

A 2020. évben megjelent koronavírus (COVID–19) következtében számos olyan munkajogot érintő változás következett be, ami sok esetben alapjaiban megváltoztathatta a felek között – akár már...

Jogélet

Kiss György a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

2023/1. lapszám, 80. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2023. február 9-én tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását Kiss György„A munkajog lehetőségei és határai” címmel. Minden akadémiai székfoglaló előadás különleges, ünnepi alkalom, jelen esetben talán...

Egy hiánypótló mű – Recenzió Rácz Ildikó A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire¹ című monográfiájáról

2022/4. lapszám, 74-75. o.

A munkavégzés „hagyományos” módjai időről időre megújulnak. Ennek a szinte robbanásszerű megújulásnak lehetünk tanúi a 21. században is, amely egyszerre indokolja a munkajogi szabályok megerősítését...

Gyászhír

2022/4. lapszám, 76. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2022. augusztus 30-án, életének nyolcvanhatodik évében elhunyt Prof. Dr. Harmathy Attila akadémikus, az Alkotmánybíróság volt tagja, a Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és korábbi dékánja,...

Dr. Berke Gyula a Pro Iure Laboris díj 2022. évi díjazottja

2022/4. lapszám, 76. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Pro Iure Laboris Díjat olyan személyek kaphatják, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a magyar munkajog művelésében, elméleti és gyakorlati tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a magyar munkajog...

Recenzió: Szabó Imre Szilárd: A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban¹

2022/3. lapszám, 73-74. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A folyóirat 2020. évi 3. számában közölt tudósítást a szerző PhD-értekezésének műhelyvitájáról, majd a 2021. évi 2. számában a doktori védéséről. Az értekezés – átdolgozott...

Beszámoló a Hétköznapi munkajog – 10 éve lépett hatályba az Mt. című konferenciáról

2022/3. lapszám, 75-76. o.

2022. június 30-án a Munkajog folyóirat és a Magyar Munkajogi Társaság immáron harmadik alkalommal szervezte meg éves konferenciáját, amelynek nem titkolt célja a munkajoggal foglalkozó...