Legutóbbi lapszámok

Értekezések

A kétnyelvű okiratok érvényességi problémái a munkajogban¹

2023/2. lapszám, 1-9. o.

A gazdasági szükségszerűségek okán a munkajogban is megjelentek a kétnyelvű okiratok. Ebben az esetben az okirat tipikusan két hasábból áll, mely ideális esetben azt a...

Nincs új a nap alatt – A kollektív igény­érvényesítés múltja, jelene és jövője¹

2023/2. lapszám, 10-16. o.

A tanulmány célja a kollektív munkajog és a kollektív igényérvényesítés fejlődésének és jelentőségének bemutatása, továbbá jövőbeli kihívásainak elemzése. A téma aktualitását és a kutatás motivációját...

A kiküldetésre vonatkozó szabályok egységesítésének kérdései a kétoldalú szociális biztonsági egyezményekben különös tekintettel a magyar gyakorlatra

2023/1. lapszám, 1-15. o.

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az Európai Unió (a továbbiakban: EU) tagállamainak kétoldalú szociális biztonsági egyezményeiben a kiküldetésre alkalmazott szabályozási megoldásait és kihívásait. Az EU...

A pedagógussztrájkok az ILO gyakorlatának tükrében

2023/1. lapszám, 16-23. o.

A sztrájk a munkavállalók közös gazdasági és szociális érdekeinek biztosítására szolgáló, időleges munkabeszüntetés, amelynek célja, hogy a munkavállalók kikényszeríthessék valamilyen követelésük teljesítését, illetve ellenállásukat fejezzék...

A munka világa

A napi és heti pihenőidők kiadásának problémája

2023/2. lapszám, 17-20. o.

2020 májusában valamennyi munkajogászt meglepetéssel és némi értetlenséggel töltötte el az Alkotmánybíróság 12/2020. (VI. 22.) számú határozata, amely szerint a napi és heti pihenőidőt egymástól...

Pihenés után is édes a pihenés? – Hozzászólás a napi és heti pihenőidő uniós jogi értelmezéséhez

2023/2. lapszám, 21-24. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Napjainkban a munkaidőszabályok a viták kereszttüzében állnak.[1] A foglalkoztatás rugalmassága és hatékonysága érdekében szót emelők gyakran látnak „vörös posztót” munkaidő-szabályozásban, amely az előre meghatározott mértékű...

A C-477/21. számú MÁV-START-ítélet EU-jogi kérdései

2023/2. lapszám, 25-30. o.

A magyar munkajogot megrázta a 2023. március 2-án hozott C-477/21. számú IH- és MÁV-START-ügyben született európai bírósági ítélet. Az ítélet a magyar munkajog alapvető, az...

A napi és heti pihenőidő fogalmi dilemmái az Európai Unió Bíróságának esetjogában – időszerű kérdések a C-477/21. számú ítélet alapján

2023/2. lapszám, 31-38. o.

Munkajogi szempontból nagy jelentőségű, több aspektusból is szakmai diskurzusra sarkalló ítéletet publikált 2023. március 2-án az Európai Unió Bírósága. A magyar érintettségű C-477/21. számú ítéletben[1]...

A vezetők feletti munkáltatóijogkör-gyakorlás

2023/2. lapszám, 39-48. o.

A munkáltatóijogkör-gyakorlás kérdésköre „lerágott csont” lenne vagy tartogat még érdekes kérdéseket? Úgy gondolom, hogy mindenképpen az utóbbi, különösen a vezető állású munkavállalók vonatkozásában, akik a...

A Munka törvénykönyve 2023. január 1-jével hatályba lépett jogharmonizációs módosításának elemzése

2023/1. lapszám, 49-55. o.

Jelen jogszabályelemzésünkben a címben megjelölt munkajogi jogalkotási novella elemzését az alábbi hét pontban végeztük el. A novella előkészítésének a körülményei A munkavállalói minimumjogok kérdései A...

Hogyan oldjunk meg egy munkajogi jogvitát?

2023/2. lapszám, 56-64. o.

Jelen tanulmány célja a munkajogi vitarendezési lehetőségek számbavétele. Mit tehet a munkáltató, illetve a munkavállaló, ha a munkaviszonnyal összefüggésben jogvita merül fel? Jelen tanulmány betekintést...

A munkáltató tájékoztatási kötelezettségének változó szabályozása

2023/1. lapszám, 24-32. o.

2023. január 1-jétől a munkáltatóknak rövidebb határidők mellett sokkal szélesebb körű tájékoztatást kell nyújtaniuk a munkavállalóknak az alapvető munkafeltételekről, köszönhetően az Országgyűlés által 2022. december...

Ítélkezési gyakorlat

Még elégséges szolgáltatás a gyakorlatban – az elmúlt tizenhárom év „legnagyobb” személyszállítási sztrájkjának tanulságai

2023/2. lapszám, 65-70. o.

Több mint tizenkét évnek kellett eltelnie a sztrájktörvény átfogó módosítása után ahhoz, hogy a szabályozás talán legproblematikusabb, legalábbis a jogirodalomban legélesebben kritizált pontjára (a még...

A pihenéshez való jog mint az igényérvényesítés alapja – a szabadság és a pihenőidő pénzbeli megváltása

2023/1. lapszám, 63-69. o.

A döntés: LB kontra TO (C-120/21. sz. ügyben 2022. szeptember 22-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága Az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB) munkaidőt és...

A Kúria joggyakorlatából

2023/1. lapszám, 70-75. o.

1. A foglalkoztatási kötelezettséget ellehetetlenítő elháríthatatlan külső ok fennállása a munkaviszony esetén mindaddig nem értelmezhető, ameddig van olyan munkaköri feladat, amelynek az ellátására a munkavállalónak...

A Kúria joggyakorlatából

2022/4. lapszám, 60-62. o.

Ha a munkáltató bizonyítja, hogy a kárt kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta, mentesül az ellenőrzési körébe eső munkabalesetért fennálló felelősség alól [a munka törvénykönyvről...

Jogmagyarázat

A munkaviszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási- és adóigazgatási kötelezettségek

2023/2. lapszám, 71-80. o.

Cikkünkben a munkaviszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási és adóigazgatási kötelezettségeket tárgyaljuk. Ennek keretében bemutatásra kerülnek a munkaviszony létrejöttéhez, fennállásához és megszűnéséhez kapcsolódó foglalkoztatói kötelezettségek. Továbbá kitérünk az...

Adatkezelési vonatkozások a Munka törvénykönyve módosítása kapcsán

2023/1. lapszám, 76-79. o.

Ismeretes, hogy 2023. január 1. napjától számos tekintetben módosult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.): bevezetésre került a szülői szabadság,[1]...

Jogélet

A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció Munkajogi Tagozatainak eredményei

2023/2. lapszám, 81. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2023. április 3–5. között került megrendezésre a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi...

XVIII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny

2023/2. lapszám, 82. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2023. május 5-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán került megrendezésre a XVIII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny, a hazai munkajogi képzés egyik...

In memoriam Kenderes György

2023/2. lapszám, 83-84. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A száraz tény, hogy Kenderes György 2022. december 22. napján elhunyt. Valójában itt hagyott minket Kenderes Gyuri, a nagylelkű ember, kiváló kolléga és remek jogász....

Kiss György a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

2023/1. lapszám, 80. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2023. február 9-én tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását Kiss György„A munkajog lehetőségei és határai” címmel. Minden akadémiai székfoglaló előadás különleges, ünnepi alkalom, jelen esetben talán...

Egy hiánypótló mű – Recenzió Rácz Ildikó A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire¹ című monográfiájáról

2022/4. lapszám, 74-75. o.

A munkavégzés „hagyományos” módjai időről időre megújulnak. Ennek a szinte robbanásszerű megújulásnak lehetünk tanúi a 21. században is, amely egyszerre indokolja a munkajogi szabályok megerősítését...

Gyászhír

2022/4. lapszám, 76. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2022. augusztus 30-án, életének nyolcvanhatodik évében elhunyt Prof. Dr. Harmathy Attila akadémikus, az Alkotmánybíróság volt tagja, a Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és korábbi dékánja,...