Legutóbbi lapszámok

Értekezések

Közszolgálat: komparatív előnyök – hátrányokkal? (2. rész)

2018/1. lapszám, 3-12. o.

Írásom második részében folytatom a „munkajogi Bermuda-háromszög” vizsgálatát. Hová tűntek el, vagy változtak ellentmondásosan szabályozottá a verseny- és nonprofit szféra, valamint a civil közszféra két

A versenytilalmi klauzula komparatív bemutatása a nemzetközi gyakorlatban

2018/1. lapszám, 13-20. o.

Jelen tanulmány célja, hogy elemző igényű áttekintést adjon néhány célirányosan kiválasztott szempont mentén a különböző országok (különös tekintettel, de nem kizárólag az Egyesült Királyság, Németország,

A munka világa

A munka törvénykönyvét érintő módosítások 2018 januárjától

2018/1. lapszám, 21-24. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a hatálybalépése óta már tíznél több kisebb módosításon esett át. Idén január 1-jétől két

A foglalkoztatással összefüggő adatkezelés szabályozásának lehetőségei az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján (1. rész)

2018/1. lapszám, 25-30. o.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a

Ítélkezési gyakorlat

A foglalkoztatási kötelezettség elmulasztása, avagy a kritikai kritika kritikája

2018/1. lapszám, 31-36. o.

Az alábbiakban ismertetett tényállás jogerős elbírálása megfelelt a korábban kialakult gyakorlatnak. Szakmai körökben széles visszhangra talált ugyanakkor a felülvizsgálati eljárásban hozott kúriai döntés, amely a

Alaptörvény-ellenes a közfoglalkoztatási jogviszony létesítésének feltételéül szabni a lakókörnyezet rendezettségét

2018/1. lapszám, 37-42. o.

A döntés: az Alkotmánybíróság 30/2017. (XI. 14.) AB határozata a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1.

Mikor lehet jogszerű a munkáltató ellenőrzése? – az Emberi Jogok Európai Bírósága Nagykamarája Bărbulescu kontra Románia ügyben hozott ítéletének iránymutatásai

2018/1. lapszám, 43-48. o.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája 2017. szeptember 5-én hozott ítéletében összegezte azokat a feltételeket, amelyek vizsgálata szükséges annak a megítéléséhez, hogy a munkáltató jogszerűen

Jogmagyarázat

A munkaügyi perek elbírálására vonatkozó speciális perrendi szabályok

2018/1. lapszám, 49-63. o.

A polgári perjogi törvényekben rögzített szabályok évente kétszáz-, háromszázezer polgári peres eljárás, illetve évi több mint egymillió nemperes eljárás elbírálásának törvényi kereteit biztosították és fogják biztosítani a jövőben...

Az egyenlő bánásmód megsértésével kapcsolatos munkaügyi ítélkezési gyakorlat

2018/1. lapszám, 64-68. o.

Az egyenlő bánásmód követelménye a munkajog egyik legfontosabb alapelve. Diszkrimináció nem csak a foglalkoztatási viszonyok területén merülhet fel, annak veszélye azonban a munkaviszonyban – annak...

Jogélet

Beszámoló a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete jubileumi konferenciájáról és közgyűléséről

2018/1. lapszám, 69-70. o.

2017. december 7-én került megrendezésre a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete jubileumi konferenciája és közgyűlése az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria támogatásával, amelynek a Kúria...

Beszámoló a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat országos szakmai konferenciájáról

2018/1. lapszám, 71-72. o.

2018. január 24-én került megrendezésre a Nemzetgazdasági Minisztérium Szemere utcai dísztermében a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat) országos szakmai konferenciája....

Az Európai Munkaügyi Bírák XXV. találkozója

2018/1. lapszám, 73. o.

2017. november 27. napja és 2017. november 29. között ke­rült megrendezésre Budapesten az Európai Munkaügyi Bírák XXV. találkozója. A jubileumi konferenciának az Országos Bí­rósági Hivatal...

A 2018. évi munkarend

2018/1. lapszám, 75. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 102. § (5) bekezdése szerint felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy az általános...

Lőrincz György: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2017.)

2018/1. lapszám, 76-77. o.

A magyar munkajogi tudományos és szakmai közélet jeles képviselőjének (a 2014. évi Pro Iure Laboris díj birtokosának) tollából a közelmúltban látott napvilágot „A munkaviszony megszűnése...

Pályázati felhívása Magyar Munkajogi Társaság Második Konferenciáján előadás tartására

2018/1. lapszám, 78. o.

A Magyar Munkajogi Társaság (MMT) immár második alkalommal ren­dezi meg Konferenciáját 2018. június 7-én, ezúttal a Pázmány Péter Kato­likus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. (tovább…)...