Legutóbbi lapszámok

Értekezések

Az akarati hiba miatti jognyilatkozat megtámadását érintő munkajogi szabályozás problémája¹

2020/4. lapszám, 1-3. o.

A tanulmány de lege ferenda a munkajogi jognyilatkozatok megtámadhatóságára irányadó rendelkezések hatályon kívül helyezésére, és a polgári jog szabályainak alkalmazására tesz javaslatot. Annak idején, 1987-ben az...

A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a létre nem jött individuális munkajogi megállapodások esetén¹

2020/4. lapszám, 4-13. o.

A munkajogi szakirodalomban és az ítélkezési gyakorlatban a nemlétező szerződések marginális jelentőségűnek tűnhetnek. Ugyanakkor, meglátásom szerint ez pusztán csak azért van így, mert a szerződés...

A munkaszerződés teljesítésének egyes kérdései

2020/3. lapszám, 1-12. o.

A szerződést kötő fél célja a kontraktusban kapott ígéret (szerződésszerű) teljesítése. Ezen elvárás jelentőségét az adja, hogy a társadalmi méretű munkamegosztás következtében és piacgazdasági körülmények...

A kedvezőbb eltérés elvének jogalkalmazási kérdései a szakképzési munkaviszony fényében

2020/3. lapszám, 13-18. o

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény fontos változást hoz a szakképzési munkaviszonyok tekintetében, ugyanis a kollektív szerződések hatályát e jogviszonyokra is kiterjeszti, azonban csak...

A munka világa

Adalékok az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja szerinti munkaviszony-megszüntetéshez, a koronavírus-járvánnyal összefüggésben

2020/4. lapszám, 14-19. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Munkajog című folyóirat 2020. évi 3. lapszámában megjelent tanulmányában dr. Arató Balázs ügyvéd, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi...

A munkaidő megszervezésének alapintézménye – a munkarend

2020/4. lapszám, 20-26. o

A munkarend a munkaidő megszervezésének egyik alapvető jogintézménye. Ennek ellenére a gyakorlatban, sőt a jogirodalomban is – legalábbis a szerző véleménye szerint – sokszor találkozhatunk...

A magyar biztosítottak részvétele az európai uniós szintű betegmozgásokban – tervezett egészségügyi szolgáltatások igénybevétele

2020/4. lapszám, 27-36. o.

Az Európai Unió alapértékeként meghatározott személyek szabad mozgása jogot biztosít az uniós polgároknak, hogy részt vegyenek az európai uniós szintű betegmozgásokban a biztosításuk helye szerinti...

Whistleblowing: bejelentés vagy beárulás?

2020/4. lapszám, 37-44. o.

Cikkemben a whistleblowing a kérdéskörével foglalkozom, és arra a kérdésre keresem a választ, hogy Magyarországon milyen gyakorlati lehetőség van arra, hogy egy visszaélést bejelentő személy...

Az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja a koronavírus tükrében

2020/3. lapszám, 19-23. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Ebben a kérdésben lásd még Dr. Ferencz Jácint és Dr. Wellmann Barna Bence tanulmányát! A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 66....

A magyar biztosítottak részvétele az európai uniós szintű betegmozgásokban – nem tervezett egészségügyi szolgáltatások igénybevétele

2020/3. lapszám, 24-31. o.

Az Európai Unió alapértékeként meghatározott személyek szabad mozgása jogot biztosít az uniós polgároknak, hogy részt vegyenek az európai uniós szintű betegmozgásokban a biztosításuk helye szerinti...

Ítélkezési gyakorlat

Az egymást követő határozott tartamú munkaviszonyok jogszerűségének megítélése

2020/4. lapszám, 48-51. o.

A döntés: Domingo Sánchez Ruiz, Berta Fernández Álvarez és társai kontra Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud) (C103/18. és C429/18. sz. egyesített ügyekben 2020....

Jogesetek az üzemi tanácsok létrejöttéhez kapcsolódóan

2020/4. lapszám, 52-56. o.

Az elmúlt években is számos értelmezési vita bontakozott ki az üzemi tanács „létrejöttéhez” kapcsolódóan, melyeket az utóbbi három év bírósági gyakorlatán (egy-egy meghatározó jogeseten) keresztül...

A Kúria joggyakorlatából

2020/4. lapszám, 57-62. o.

1. Baleset következtében keletkezett egészségkárosodás miatti kártérítési igény Az I. rendű felperes alatt szerelés közben eldőlt a szerelőállvány, amely miatt a bal lábának többszörös törését szenvedte...

A homofób jellegű nyilatkozatok megítélése a foglalkoztatás és a munkavégzés terén

2020/4. lapszám, 45-47. o.

A döntés: NH kontra Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (C-507/18. sz. ügyben 2019. április 23-án hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága. Az...

Jogmagyarázat

A „működési bizonyítvány” kiadását és tartalmát érintő jogértelmezési kérdések

2020/4. lapszám, 63-67. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 81. § (1) bekezdése értelmében a „munkáltató a munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább...

Mit jelent(het) az igénybevétel? Avagy értelmezési dilemmák a munkavállalók igénybevételének megítélése során

2020/3. lapszám, 71-75. o.

Immár tizenhárom éve, hogy a munka- és pihenőidő munkajogi szabályozásában első alkalommal megjelent a munkavállalók igénybevételének fogalma, pontosabban a készenléti jellegű munkakörre vonatkozóan a „munkavállaló...

Jogélet

Szubjektív tudósítás Kártyás Gábor egyetemi adjunktus habilitációjáról

2020/4. lapszám, 68-69. o.

Gábort régóta ismerem. Évfolyamtársak voltunk az egyetemen, majd évekkel később örömmel láttuk viszont egymást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Munkajogi Tanszékén,...

Recenzió a „Jog és Vírus” című Glossa Iuridica különszám munka- és szociális jogi tárgyú cikksorozatáról

2020/4. lapszám, 70-71. o.

A közelmúltban megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (a továbbiakban: KRE ÁJK) folyóiratának, a GlossaIuridica VII. évfolyam Különszáma, amely a „Jog...

Hungler Sára – Gellérné Lukács Éva – Petrovics Zoltán – Dudás Katalin: Az Európai Unió szociális és munkajoga (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020)

2020/. lapszám, 72-73. o.

Ahogy a méhkirálynő irányt mutat a dolgozó méheknek, úgy törekszik az uniós jogalkotás arra, hogy a tagállamok területén munkát vállaló személyek munkavégzésével kapcsolatos alapvető kérdések...

Sára Hungler: The Dual Nature of Employee Involvement (A munkavállalói részvétel kettős természete) (L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2020)

2020/4. lapszám, 74. o.

Néhány éve meg kellett szüntetnem egy feleslegessé vált e-mail-címemet az egyik nagy, globális e-mail-szolgáltatónál. Az erre irányuló sok kattintgatás közben egyszer csak felugrott egy chatablak,...

Miniszteri elismerés

2020/4. lapszám, 75. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömünkre szolgál, hogy dr. Varga Judit igazságügyi miniszter az augusztus 20-i ünnepkörben lapunk Tanácsadó Testületének tagja, Prof. em. Dr. Prugberger Tamás részére, a Miskolci Egyetem...

Pro Iure Laboris Díj 2020

2020/4. lapszám, 75. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömmel adjuk hírül, hogy 2020. október 12-én a visegrádi XVII. Magyar Munkajogi Konferencián került átadásra a Pro Iure Laboris Díj, amelynek 2020. évi kitüntetettje Pál...