Legutóbbi lapszámok

Értekezések

A munkajog mint versenytényező – az alkalmazandó munkajog meghatározása nemzetközi tényállásoknál, különös tekintettel a kiküldetésekre¹

2019/1. lapszám, 1-10. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munkajog a jogharmonizáció után is jelentős eltéréseket mutat az egyes tagállamokban, ezért nem mindegy, melyik tagállam joga irányadó egy munkaviszonyra. A tanulmányban áttekintem a

A munka értéke, avagy a szőlőmunkás egy dénárja¹

2019/1. lapszám, 11-21. o.

„Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok?” Máté 20,15   A szerző egy vélhetően sokak által ismert bibliai példázat kapcsán elemzi a munka díjazásának alapvető kérdéseit, melynek

Munkavállalói participáció, avagy a demokrácia megjelenése a munkahelyen¹

2019/1. lapszám, 22-30. o.

A munkajog egyik kiemelt célja, hogy az erős hierarchián és a munkáltató utasítási jogán alapuló munkaviszony alanyai, nevezetesen a munkáltató és a munkavállaló, illetőleg a

Kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2032. évi I. törvényhez Munkajogi sci-fi

2018/4. lapszám, 1-16. o.

Az ismert bonmot szerint nehéz jósolni, különösen, ha az a jövőre vonatkozik. Komolyabbra fordítva, érdemes idézni napjaink „sztártörténészét”. „A történelem arra tanít, hogy az, ami

A munka világa

Kétszeres járuléklevonás az elmaradt jövedelemből?

2019/1. lapszám, 31-33. o.

Nem tartozik a rutinszerű, mindennapos HR-munkához a kártérítés címén a munkavállaló javára elmaradt jövedelemként megítélt összeg kifizetése. A korábbi Munka Törvénykönyve alapján erre szinte kizárólag

A munkabeszüntetés speciális típusai a magyar munkajogban – a szolidaritási sztrájk és az általános sztrájk

2019/1. lapszám, 34-42. o.

Jelen cikkben áttekintjük és elemezzük a sztrájk két típusára (általános sztrájk, szolidaritási sztrájk) vonatkozó hazai szabályokat, és ráirányítjuk a figyelmet azokra a szabályozási hiányosságokra, amelyeknek

Recenzió Tercsák Tamás „A joggal való visszaélés – A joggal való visszaélés elmélete, bírói gyakorlata és munkajogi jelentősége”című könyvéről¹

2019/1. lapszám, 43-49. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Jelen recenzió a joggal való visszaélés jogelvét átfogóan feldolgozó monográfia ismertetésére épül. Tercsák Tamás, a monográfia szerzője a kijelölt témát magánjogi, konkrétabban nagyobb részben polgári

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatása a munka világára

2018/4. lapszám, 33-39. o.

Korunkban az információtechnológia fejlődésének üteme szinte robbanásszerű. A gyártók újabb és újabb „kütyükkel” árasztják el a piacot, amelyek figyelik alvás közben a légzésünket, ebéd közben

Ítélkezési gyakorlat

A kollektív szerződés módosítása szerződéskötési képesség hiányában

2019/1. lapszám, 50-56. o.

A döntés: a 6/2018. számú munkaügyi elvi határozat (EBH 2018.M.6.) Az alábbiakban ismertetett döntés (a Kúria 6/2018. számú munkaügyi elvi határozata)[1] alapvetően érinti a szakszervezetek kollektív

Munkahelyi vallássemlegesség kontra munkavállalói meggyőződés – valláson alapuló foglalkozási diszkrimináció az EUB két ítéletében¹

2019/1. lapszám, 57-63. o.

A döntések: Samira Achbita és Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding kontra G4S Secure Solutions NV (C-157/15. sz. ügyben 2017. március 14-én hozott

A Kúria joggyakorlatából

2019/1. lapszám, 64-65. o.

1. Kollektív Szerződés rendelkezésének, valamint vezérigazgatói körlevél megsemmisítése iránti perben meghozott döntés A munkáltatónak a működését, szervezetét meghatározó egyoldalú utasításával, szabályzatával szemben a szakszervezetnek nincs kereshetőségi

Nem illeti meg a véleménynyilvánítás szabadságából fakadó alapjogi védelem a munkavállaló által közzétett szakmai jellegű közlést, ha annak nincs közéleti kötődése

2018/4. lapszám, 47-51. o.

A döntés: Az Alkotmánybíróság 14/2017. (VI. 30.) AB határozat Az Alkotmánybíróság tavaly nyáron hozott határozatának legfontosabb alkotmányjogi jelentőségű kérdése az volt, hogy milyen feltételek mellett és

Jogmagyarázat

Munkajogi változások a 2019-es év elején

2019/1., lapszám, 66-69. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) több módosítása is hatályba lépett 2019. január 1-jén, közöttük a legnagyobb visszhangja a munkaidőt...

A munkáltató üzleti titka kontra a szakszervezet tájékoztatáshoz fűződő joga

2018/4. lapszám, 60-66. o.

A szakszervezetek nevében eljáró személyek titoktartási kötelezettsége a törvény erejénél fogva áll fenn, így a munkáltatónak elvileg nem szükséges külön megállapodást kötnie a szakszervezettel a...

Jogélet

Szakszervezetek és a „túlóratörvény” Avagy hol vannak „a szakszervezetek”?

2019/1. lapszám, 70-73. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) év végi módosításának[1] alapvetően két támadott pontja volt, egyik a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés, köznapi...

Új munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési szabályok 2019-től

2019/1. lapszám, 74. o.

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCIV. törvény érintette a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt és a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996....

Magyar Munkajogi Társaság

2019/1. lapszám, 75. o.
Ez a felhívás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Ami a XV. Magyar Munkajogi Konferencia pódiumvitájából kimaradt… Érvek és ellenérvek munkaügyi bírósági ítéletekről Moderátor: Dr. Berke Gyula – rektorhelyettes, Pécsi Tudományegyetem (tovább…)...

Visegrádi munkajogi konferencia – a tizenötödik, jubileumi évben

2018/4. lapszám, 75. o.

Az idei visegrádi munkajogi konferenciára szikrázó kék ég és sárga őszi lombok háttere előtt került sor. A résztvevők ezúttal is átfogó képet kaphattak a munkajog...

Hugo Sinzheimer Moot Court Competition – Felhívás

2018/4. lapszám, 76. o.
Ez a felhívás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A HS MCC a joghallgatók számára rendezett nemzetközi versenysorozat azért is számít különlegesnek, mivel a "moot court" típusú versenyek közül világszerte ez az első és...

Beszámoló a Győri Munkaügyi Konferenciáról

2018/3. lapszám, 68-69. o.

A 2017-es év második felében jött létre Magyarországon a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat). A Szolgálatnak két alapvető feladata van....