Legutóbbi lapszámok

Értekezések

Az egyenlő bánásmód értelmezése a munkajogban

Az egyenlő bánásmód szabályozásáról (tanulmánykötet) 105-121.o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

1. Bevezetés Írásomban alapvetően a munkajog szemszögéből vizsgálom az egyenlő bánásmód szabályozásának témáját, ugyanakkor már most rögzítem, hogy olyan munkajogi alapállásból, amely azt vallja, hogy a...

Az akarati hiba miatti jognyilatkozat megtámadását érintő munkajogi szabályozás problémája¹

2020/4. lapszám, 1-3. o.

A tanulmány de lege ferenda a munkajogi jognyilatkozatok megtámadhatóságára irányadó rendelkezések hatályon kívül helyezésére, és a polgári jog szabályainak alkalmazására tesz javaslatot. Annak idején, 1987-ben az...

A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a létre nem jött individuális munkajogi megállapodások esetén¹

2020/4. lapszám, 4-13. o.

A munkajogi szakirodalomban és az ítélkezési gyakorlatban a nemlétező szerződések marginális jelentőségűnek tűnhetnek. Ugyanakkor, meglátásom szerint ez pusztán csak azért van így, mert a szerződés...

A munkaszerződés teljesítésének egyes kérdései

2020/3. lapszám, 1-12. o.

A szerződést kötő fél célja a kontraktusban kapott ígéret (szerződésszerű) teljesítése. Ezen elvárás jelentőségét az adja, hogy a társadalmi méretű munkamegosztás következtében és piacgazdasági körülmények...

A munka világa

Adalékok az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja szerinti munkaviszony-megszüntetéshez, a koronavírus-járvánnyal összefüggésben

2020/4. lapszám, 14-19. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Munkajog című folyóirat 2020. évi 3. lapszámában megjelent tanulmányában dr. Arató Balázs ügyvéd, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi...

A munkaidő megszervezésének alapintézménye – a munkarend

2020/4. lapszám, 20-26. o

A munkarend a munkaidő megszervezésének egyik alapvető jogintézménye. Ennek ellenére a gyakorlatban, sőt a jogirodalomban is – legalábbis a szerző véleménye szerint – sokszor találkozhatunk...

A magyar biztosítottak részvétele az európai uniós szintű betegmozgásokban – tervezett egészségügyi szolgáltatások igénybevétele

2020/4. lapszám, 27-36. o.

Az Európai Unió alapértékeként meghatározott személyek szabad mozgása jogot biztosít az uniós polgároknak, hogy részt vegyenek az európai uniós szintű betegmozgásokban a biztosításuk helye szerinti...

Whistleblowing: bejelentés vagy beárulás?

2020/4. lapszám, 37-44. o.

Cikkemben a whistleblowing a kérdéskörével foglalkozom, és arra a kérdésre keresem a választ, hogy Magyarországon milyen gyakorlati lehetőség van arra, hogy egy visszaélést bejelentő személy...

Az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja a koronavírus tükrében

2020/3. lapszám, 19-23. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Ebben a kérdésben lásd még Dr. Ferencz Jácint és Dr. Wellmann Barna Bence tanulmányát! A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 66....

A magyar biztosítottak részvétele az európai uniós szintű betegmozgásokban – nem tervezett egészségügyi szolgáltatások igénybevétele

2020/3. lapszám, 24-31. o.

Az Európai Unió alapértékeként meghatározott személyek szabad mozgása jogot biztosít az uniós polgároknak, hogy részt vegyenek az európai uniós szintű betegmozgásokban a biztosításuk helye szerinti...

Ítélkezési gyakorlat

Az egymást követő határozott tartamú munkaviszonyok jogszerűségének megítélése

2020/4. lapszám, 48-51. o.

A döntés: Domingo Sánchez Ruiz, Berta Fernández Álvarez és társai kontra Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud) (C103/18. és C429/18. sz. egyesített ügyekben 2020....

Jogesetek az üzemi tanácsok létrejöttéhez kapcsolódóan

2020/4. lapszám, 52-56. o.

Az elmúlt években is számos értelmezési vita bontakozott ki az üzemi tanács „létrejöttéhez” kapcsolódóan, melyeket az utóbbi három év bírósági gyakorlatán (egy-egy meghatározó jogeseten) keresztül...

A Kúria joggyakorlatából

2020/4. lapszám, 57-62. o.

1. Baleset következtében keletkezett egészségkárosodás miatti kártérítési igény Az I. rendű felperes alatt szerelés közben eldőlt a szerelőállvány, amely miatt a bal lábának többszörös törését szenvedte...

A homofób jellegű nyilatkozatok megítélése a foglalkoztatás és a munkavégzés terén

2020/4. lapszám, 45-47. o.

A döntés: NH kontra Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (C-507/18. sz. ügyben 2019. április 23-án hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága. Az...

Jogmagyarázat

A „működési bizonyítvány” kiadását és tartalmát érintő jogértelmezési kérdések

2020/4. lapszám, 63-67. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 81. § (1) bekezdése értelmében a „munkáltató a munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább...

Mit jelent(het) az igénybevétel? Avagy értelmezési dilemmák a munkavállalók igénybevételének megítélése során

2020/3. lapszám, 71-75. o.

Immár tizenhárom éve, hogy a munka- és pihenőidő munkajogi szabályozásában első alkalommal megjelent a munkavállalók igénybevételének fogalma, pontosabban a készenléti jellegű munkakörre vonatkozóan a „munkavállaló...

Jogélet

Szubjektív tudósítás Kártyás Gábor egyetemi adjunktus habilitációjáról

2020/4. lapszám, 68-69. o.

Gábort régóta ismerem. Évfolyamtársak voltunk az egyetemen, majd évekkel később örömmel láttuk viszont egymást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Munkajogi Tanszékén,...

Recenzió a „Jog és Vírus” című Glossa Iuridica különszám munka- és szociális jogi tárgyú cikksorozatáról

2020/4. lapszám, 70-71. o.

A közelmúltban megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (a továbbiakban: KRE ÁJK) folyóiratának, a GlossaIuridica VII. évfolyam Különszáma, amely a „Jog...

Hungler Sára – Gellérné Lukács Éva – Petrovics Zoltán – Dudás Katalin: Az Európai Unió szociális és munkajoga (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020)

2020/. lapszám, 72-73. o.

Ahogy a méhkirálynő irányt mutat a dolgozó méheknek, úgy törekszik az uniós jogalkotás arra, hogy a tagállamok területén munkát vállaló személyek munkavégzésével kapcsolatos alapvető kérdések...

Sára Hungler: The Dual Nature of Employee Involvement (A munkavállalói részvétel kettős természete) (L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2020)

2020/4. lapszám, 74. o.

Néhány éve meg kellett szüntetnem egy feleslegessé vált e-mail-címemet az egyik nagy, globális e-mail-szolgáltatónál. Az erre irányuló sok kattintgatás közben egyszer csak felugrott egy chatablak,...

Miniszteri elismerés

2020/4. lapszám, 75. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömünkre szolgál, hogy dr. Varga Judit igazságügyi miniszter az augusztus 20-i ünnepkörben lapunk Tanácsadó Testületének tagja, Prof. em. Dr. Prugberger Tamás részére, a Miskolci Egyetem...

Pro Iure Laboris Díj 2020

2020/4. lapszám, 75. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömmel adjuk hírül, hogy 2020. október 12-én a visegrádi XVII. Magyar Munkajogi Konferencián került átadásra a Pro Iure Laboris Díj, amelynek 2020. évi kitüntetettje Pál...