Legutóbbi lapszámok

Értekezések

Tisztességes munkáért méltányos bérezés kontra versenyképesség – az európai minimálbér-irányelv jelentősége és várható hatásai

2022/4. lapszám, 1-8. o.

Egy hosszabb konzultációs és jogalkotási folyamat végén, 2022. szeptember 14-én az Európai Parlament elfogadta az Európai Unióban irányadó megfelelő minimálbérekről szóló irányelvi szabályozást, amely várhatóan...

A négynapos munkahét dilemmái munkajogi nézőpontból – avagy a piaci működés gazdaságossága összefér-e a munkajogi garanciarendszerrel?¹

2022/4. lapszám, 9-14. o.

A tanulmány keretében arra teszek kísérletet, hogy a munkajogi nézőpontokra figyelemmel bemutassam a „négynapos” munkahét kialakítása mögötti okokat, folyamatokat. A munkaerőpiacon megjelenő foglalkoztatási tendenciák számos...

Ami szerződésszegés a polgári jogban, az munkaviszony a munkajogban?¹

2022/3. lapszám, 2022/3., 1-10. o.

A szerződésszegés esetei, esetleges jogkövetkezményei, illetőleg jogdogmatikai alapjai fontos kérdései a magánjogi szabályozásnak. Miután minden szerződő felet – függetlenül az adott szerződés konkrét tartalmától vagy...

A menekültek és menedékesek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének lényegi elemei Magyarországon – az ukrán válság fényében

2022/2. lapszám, 1-13. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Cikkünkben – történeti kitekintéssel – bemutatjuk a menekültek és menedékesek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének lényegi elemeit. Ennek az ad szomorú aktualitást, hogy 2022. február 24-e...

A munka világa

NeverEnding Story? – Avagy meddig tart a munkáltató kártérítési felelőssége jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén?

2022/4. lapszám, 16-22. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapjaiban változtatta meg a munkaviszony munkáltató által történő jogellenes megszüntetésének jogkövetkezmény-rendszerét. Amíg a korábbi...

A platformmunka elhelyezése a versengő jogviszonyok rendszerében

2022/4. lapszám, 23-32. o.

A platformmunka fogalma az elmúlt évben egyre ismertebbé vált a hazai munkajogászok előtt. Ez egyrészt köszönhető a koronavírus után is fennmaradt töretlen térnyerésének, másrészt annak,...

A kényszer-önfoglalkoztatás helyzete a KATA változásai kapcsán

2022/4. lapszám, 33-39. o.

2022 őszétől új szabályozást nyert a kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA). Ez az új szabályozás csökkentette a hatálya alá tartozók körét, amely különösen nehéz helyzetbe...

Sztrájkok és beavatkozások

2022/4. lapszám, 40-49. o.

„Oké, nem olyan egyszerű a dolog. Mert ha a szemetet nem viszik el, az már másnap látszik, ha a gyerek hülye marad, az csak kicsit...

Adalékok a munkahelyi zaklatások kivizsgálásához

2022/4. lapszám, 50-59. o.

A munkahelyi zaklatás kérdésének aktuális és releváns mivoltát mi sem mutatja jobban, mintsem hogy csak az elmúlt időszakban több olyan cikk, tanulmány is megjelent a...

A koronavírus hatása a foglalkozási megbetegedések és a munkabalesetek területén

2022/3. lapszám, 11-17. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A járvány az utóbbi években az életünk részévé vált, amelynek hatása a jog területén, így a munkajogban és a munkavédelemben is megmutatkozik. A munkáltatók részéről...

A jogharmonizáción túl – a munkaidő szabályozásának versenyképessé tétele

2022/3. lapszám, 18-23. o.

Hazai munkajogi jogalkotásunk – bár alapjaiban számos, a munkavállalói esélyegyenlőtlenséget kiegyenlíteni vagy legalábbis csökkenteni szándékozó szabályt tartalmaz – sok esetben lehetővé teszi a munkáltatói egyoldalú...

A tolmácsok titoktartási kötelezettsége

2022/3. lapszám, 24-28. o.

A titoktartási kötelezettség az egyik legfőbb etikai alapelv tolmács szakmában. Ezen túlmenően a munkavállaló számára előírt általános magatartási követelményként a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi...

Ítélkezési gyakorlat

A Kúria joggyakorlatából

2022/4. lapszám, 60-62. o.

Ha a munkáltató bizonyítja, hogy a kárt kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta, mentesül az ellenőrzési körébe eső munkabalesetért fennálló felelősség alól [a munka törvénykönyvről...

Az észszerű alkalmazkodás és az aránytalan teher – A Bíróság értelmezése a C-485/20. sz. ügy kapcsán

2022/3. lapszám, 29-32. o.

A döntés: XXXX kontra HR Rail SA (C-485/20. sz. ügyben 2022. február 10-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága. Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB)...

A 17/2022 (VIII. 1.) AB határozatról

2022/3. lapszám, 33-38. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A döntés: Az Alkotmánybíróság 17/2022. (VIII. 1.) AB határozata.[1] Az Alkotmánybíróság 17/2022. (VIII. 1.) számú, 2022. július 5. napi határozatával (a továbbiakban: határozat) megállapította a Kúria...

Egy minősített vezetővel szembeni érvénytelen felmondás esete

2022/3. lapszám, 39-43. o.

A döntés: a Kúria Mfv.VIII.10.023/2022/6. számú határozata. A bemutatásra kerülő esetben a Kúriáig kellett menni ahhoz, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a...

Jogmagyarázat

A védőoltás felvételére kötelezés a függő munka jogviszonyaiban¹

2022/4. lapszám, 63-73. o.

A 2020. évben megjelent koronavírus (COVID–19) következtében számos olyan munkajogot érintő változás következett be, ami sok esetben alapjaiban megváltoztathatta a felek között – akár már...

„Rongálási felelősség”? Nyitott kérdések a megőrzési felelősség körében

2022/3. lapszám, 63-72. o.

A megőrzési felelősség a munkavállaló kártérítési felelősségének speciális alakzata, amely minden olyan munkakörben felmerülhet, amelyben a munkavállaló valamely tárgyat elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel vesz át....

Jogélet

Egy hiánypótló mű – Recenzió Rácz Ildikó A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire¹ című monográfiájáról

2022/4. lapszám, 74-75. o.

A munkavégzés „hagyományos” módjai időről időre megújulnak. Ennek a szinte robbanásszerű megújulásnak lehetünk tanúi a 21. században is, amely egyszerre indokolja a munkajogi szabályok megerősítését...

Gyászhír

2022/4. lapszám, 76. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2022. augusztus 30-án, életének nyolcvanhatodik évében elhunyt Prof. Dr. Harmathy Attila akadémikus, az Alkotmánybíróság volt tagja, a Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és korábbi dékánja,...

Dr. Berke Gyula a Pro Iure Laboris díj 2022. évi díjazottja

2022/4. lapszám, 76. o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Pro Iure Laboris Díjat olyan személyek kaphatják, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a magyar munkajog művelésében, elméleti és gyakorlati tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a magyar munkajog...

Recenzió: Szabó Imre Szilárd: A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban¹

2022/3. lapszám, 73-74. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A folyóirat 2020. évi 3. számában közölt tudósítást a szerző PhD-értekezésének műhelyvitájáról, majd a 2021. évi 2. számában a doktori védéséről. Az értekezés – átdolgozott...

Beszámoló a Hétköznapi munkajog – 10 éve lépett hatályba az Mt. című konferenciáról

2022/3. lapszám, 75-76. o.

2022. június 30-án a Munkajog folyóirat és a Magyar Munkajogi Társaság immáron harmadik alkalommal szervezte meg éves konferenciáját, amelynek nem titkolt célja a munkajoggal foglalkozó...

Beszámoló az Emlékünnepség Prof. Dr. Radnay József tiszteletére című konferenciáról

2022/3. lapszám, 77-78. o.

A néhai Prof. Dr. Radnay József születésének 95. évfordulója alkalmából 2022. július 7-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK) és...