Legutóbbi lapszámok

Értekezések

A menekültek és menedékesek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének lényegi elemei Magyarországon – az ukrán válság fényében

2022/2. lapszám, 1-13. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Cikkünkben – történeti kitekintéssel – bemutatjuk a menekültek és menedékesek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének lényegi elemeit. Ennek az ad szomorú aktualitást, hogy 2022. február 24-e...

A főnök szeme mindent lát? Gondolatok a munkavállalók webkamerás ellenőrzéséről

2022/2. lapszám, 14-19. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A pandémia kitörése óta – főleg külföldi sajtóban – gyakran lehet arról olvasni, hogy a munkáltatók különféle szoftverek segítségével virtuális irodákat alakítanak ki, amelyeknek része...

A kollektív autonómia alapjogi összefüggései

2022/1. lapszám, 1-12. o.

A magyar és a nemzetközi munkajogi szakirodalomban a kollektív szerződések vizsgálata kapcsán központi fogalom a kollektív autonómia. A kollektív autonómia a legtöbb európai szabályozás alkotmányos...

A munkavállaló javára való eltérés megítélésének egyes szempontjai

2022/1. lapszám, 13-19. o.

Európában uralkodónak mondható[1] és a hazai munkajogban is hagyományosan érvényesül a kedvezőbbség elve,[2] mely szerint a felek megállapodása a munkaviszonyra vonatkozó szabályoktól – főszabály szerint...

A munka világa

A jogvédelem irányában – Irányelvtervezet a platformmunka körülményeinek javításáról (2. rész)

2022/2. lapszám, 20-26. o.

Az Európai Bizottság 2021 decemberében hozta napvilágra a Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a platformalapú munkavégzés munkakörülményeinek javításáról[1] (a továbbiakban: Javaslat) című...

„Home office” napjainkban – Az otthoni munkavégzés jelensége, széles körű elterjedésének munkajogi vetületű problémái

2022/2. lapszám, 27-37. o.

Míg néhány évtizeddel ezelőtt szinte elképzelhetetlen volt, hogy az emberek otthonról végezzék munkájukat, addig napjainkban ez a munkavégzés egyik bevett, egyszersmind egyre nagyobb népszerűségnek örvendő...

A munkahelyi stressz mint pszichoszociális kockázat kezelése

2022/2. lapszám, 38-44. o.

A stressz szó hallatán alapvetően valamilyen negatív körülmény, kiváltó ok jut az eszünkbe, amely hosszabb távon akár egészségügyi problémához – így például szívrohamhoz, gyomorfekélyhez –...

A munkahelyi pszichoterror Magyarországon – egy kérdőíves kutatás tanulságai

2022/2. lapszám, 45-53. o.

A tanulmány középpontjában a munka világának egyik központi problémája, a munkahelyi pszichoterror jelensége áll. A köztudatban egyre inkább elterjedő fogalom jogi szabályozására ugyanakkor még várnia...

A kármegosztás esetei a munkáltatói kárfelelősség körében

2022/1. lapszám, 27-33. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A magyar munkajogi felelősségi rendszert 1992-ben úgy alkották meg, hogy az tekintettel legyen arra, hogy a munkaviszony alanyai eltérő pozícióban és igényérvényesítési helyzetben vannak. E...

A jogvédelem irányában – Irányelvtervezet a platformmunka körülményeinek javításáról (1. rész)

2022/1. lapszám, 34-42. o.

Először meghallva egy kifejezést, akár töprenghetünk is tartalmának pontos meghatározásakor, különösen, ha a szó többjelentésű. Ilyen a platform is. Műszaki tekintetben például sima felületet vagy...

A nyugdíjasok foglalkoztatásának egyes munkajogi és társadalombiztosítási kérdései

2022/1. lapszám, 43-48. o.

Cikkünkben bemutatjuk, hogy a saját jogú nyugdíjasok foglalkoztatásának, önfoglalkoztatásának milyen lehetőségei merülnek fel és ezeknek milyen releváns társadalombiztosítási és – érintőlegesen – adózási vonzata van....

A védőoltásra kötelezés feltételei a munkajogviszonyban

2021/4. lapszám, 17-25. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A koronavírus megjelenésével egyidősek a kérdések: milyen lehetősége, jogosultsága van a munkáltatónak a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzésére, követelheti-e a fertőzéstől mentes állapot, illetve a védettség...

Ítélkezési gyakorlat

„No like, no cry!?” – Az Emberi Jogok Európai Bírósága Melike v. Törökország ügyben hozott ítéletének elemzése és a magyar munkajogi szabályokkal történő összehasonlítása

2022/2. lapszám, 55-60. o.

Tanulmányomban az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság) Melike v. Törökország ügyben hozott ítéletét mutatom be,[1] amelyben a Bíróság az Emberi Jogok Európai Egyezményének...

Friss jogesetek a kollektív munkajog területéről

2022/2. lapszám, 61-67. o.

A 2022. évben számos olyan jogeset kavarta fel a kollektív munkajogi szabályozással és gyakorlattal kapcsolatos „állóvizet”, amelyek közül három, a versenyszféra területén született bírósági döntés...

A Kúria joggyakorlatából

2022/1. lapszám, 49-54. o.

1. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeként járó kártérítés összegének számításánál figyelembe kell venni, ha a munkáltató sikeresen bizonyítja azt, hogy a károsult munkavállaló a munkaviszonya...

A Kúria joggyakorlatából

2021/4. lapszám, 65-67. o.

1. A tanulmányi szerződést a fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan...

Jogmagyarázat

Az atipikus foglalkoztatási formák bírói gyakorlata – Kúriai joggyakorlat-elemző csoport jelentése a hagyományostól eltérő munkajogviszonyok vizsgálatáról¹

2022/2. lapszám, 69-72. o.

Az atipikus munkajogviszonyok a munkajogi irodalomban, kutatásokban hosszú ideje kiemelt jelentőséggel vannak jelen, az e körbe sorolt jogviszonyok a jogalkalmazási gyakorlatban is szerteágazó kérdéseket vetnek...

Adatkezelési megfontolások a munkáltató által előírt Covid-védőoltással kapcsolatban¹

2022/1. lapszám, 55-59. o.

A munkahelyek koronavírus elleni védelme tárgyában született, és azóta hatályát veszett 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) számos gyakorlati és talán még...

Jogélet

Erika Kovács: Ein europäisches Grundrecht auf Kündigungsschutz (Art 30 GRC)*

2022/2. lapszám, 73-74. o.

Ez év tavaszán jelent meg az egyik legjelentősebb osztrák jogi könyvkiadónál Kovács Erika nagymonográfiája, amely az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikkét („az indokolatlan elbocsátással...

A véleménynyilvánítással járó kockázatok és kérdések munkajogi szemszögből – Könyvismertető*

2022/2. lapszám, 75-78. o.

A 21. században a technológia térnyerése miatt az emberek jelentősen könnyebben közölhetik a gondolataikat akár nagyobb számú tömegekkel, csoportokkal, illetve közösségekkel. Természetes jelenség, hogy egy-egy...

Tudományos munkajogi tárlatvezetés – Könyvismertető

2022/2. lapszám, 79-81. o.

Nagy örömmel vettem a kezembe Petrovics Zoltán A biztonság árnyékában – a munkajogviszony munkáltató általi megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései és magyarországi története című könyvét, mely...

Többet kellene segítenünk!

2022/2. lapszám, 82-83. o.

A legtöbben nagy, magasztos célokért váltunk jogásszá, mégis ritkán érezzük a mindennapi munkánk során, hogy jogi tanácsainkkal az emberek életét jobbá, könnyebbé tehetjük, illetve azt,...

XVII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny

2022/2. lapszám, 84. o.

Kétéves „kényszerpihenő” után 2022. április 29-én a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán került megrendezésre a XVII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszédverseny, a hazai munkajogi...

Merre tovább? alternatív vitarendezés a kollektív munkajogban – A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) második (2019–2021) működési ciklusa és perspektívái*

2022/1. lapszám, 61-67. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Ahogyan az e lap olvasói előtt már minden bizonnyal ismeretes,[1] a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat) célja a kollektív munkaügyi érdekvitában...