Legutóbbi lapszámok

Koronavírus

Összefoglaló egyes munkajogi szabályok alkalmazásáról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt

Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Széles körben érzékelhető, hogy a koronavírus terjedése miatt a munkáltatók és a munkavállalók többsége olyan, a korábbihoz képest új helyzetbe került/kerül, amelyben a munkajogi szabályok...

Ingyenes munkajogászi támogatás kollektív munkaügyi vitákhoz? A koronavírus-helyzetben is elérhető az MTVSZ!

Ez az interjú nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A következő interjút a HVG-ORAC Kiadó munkatársa készítette a következő szakértőkkel: Kun Attila tanszékvezető egyetemi tanár, KRE ÁJK; országos szakmai koordinátor, MTVSZ Szabó Imre Szilárd munkajogász; projekt kontroller,...

Értekezések

Az „ellenőrzési kör” értelmezése a munkaügyi ítélkezés tükrében

2020/1. lapszám, 1-11. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) egyik jelentős újítása, miszerint a munkáltató kártérítési felelősségének (egyik) kimentési lehetőségét a korábbi szabályozás...

A kiküldetési irányelv módosítása és magyar átvétele

2020/1. lapszám, 12-23. o.

2020. július 30-ától kell alkalmazni a szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött munkavállalókat érintő új uniós irányelv rendelkezéseit, amelynek átültetése céljából a magyar szabályozás is módosul. A kiküldetés...

Kényszer szülte útitársak vagy közeli rokonok? Az egyenlő bánásmód kötelezettsége és a joggal való visszaélés tilalma²

2019/4. lapszám, 1-14. o.

Munkajogi jogvitákban tapasztalható, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) bevezető rendelkezései között megtalálható két általános magatartási követelmény[3], a joggal...

A polgári jog egyes rendelkezéseinek alkalmazása a munkaviszonyban, különös tekintettel a kötbérre

2019/4. lapszám, 15-22. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépése lényegi változást hozott a polgári jogi rendelkezések munkaviszonyra történő alkalmazását illetően. A tanulmány...

A munka világa

A munka és magánélet közötti egyensúly kialakításának alapvető követelményeiről a 2019/1158 irányelvre figyelemmel¹

2020/1. lapszám, 24-30. o.

2019 júniusában az Európai Unió joga néhány olyan munka- és szociális jogi szabályozással bővült irányelvek, illetve egy rendelet képében, amelyek egyik oldalról már hosszabb ideje...

Munkaügyi szabályok változásai 2020-ban

2020/1. lapszám, 31-34. o.

Cikkünkben áttekintést adunk a 2020. január 1-jén hatályba lépett, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) és a munkaügyi ellenőrzésről szóló...

Az új Tbj. szellemisége és egyes konkrét szabályai

2020/1. lapszám, 34-41. o.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényt 2019. december 11-én fogadta el az Országgyűlés, és 2020. július 1-jén lép...

A közszolgálati jogviszony differenciálódása

2020/1. lapszám, 42-51. o.

Tanulmányomban a szűken értelmezett közszolgálat jogviszonyainak differenciálódását vizsgálom. Elsősorban arra keresem a választ, hogy e folyamatok miképpen alakítják át a civil közszolgálati jogviszonyok szerkezetét, alanyait....

Hatékony eszköz a bírósági eljárásokban – a távmeghallgatás

2020/1. lapszám, 52-56. o.

Sokszor tapasztalhatjuk a bírósági eljárások során, hogy a nagyobb földrajzi távolság bizonyos meghallgatandó személyek bíróság előtt való megjelenése kapcsán problémát okoz. Amennyiben egy tanúnak vagy...

A fizetési felszólítás alkalmazásával kapcsolatos jogértelmezési kérdések

2019/4. lapszám, 23-29. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 285. § (2) bekezdése a munkáltatói igényérvényesítés sajátos, mondhatni könnyített, a bírói út mellőzésével...

Ítélkezési gyakorlat

A munkahelyi párkapcsolat megítélése egy kúriai döntés alapján

2020/1. lapszám, 57-60. o.

A Kúria az alább ismertetett ügyben fontos megállapítás tett: eszerint a munkavállaló párkapcsolatára vonatkozó adat védelméhez, illetve a magánélethez való joga a személyiségi jog része,...

Az Alkotmánybíróság 2019-ben hozott munkajogi tárgyú döntései

2020/1. lapszám, 61-67. o.

Cikkünkben folytatjuk korábban megkezdett sorozatunkat, és sorba vesszük azokat a munkajogi tárgyú döntéseket, amelyeket az Alkotmánybíróság az elmúlt évben hozott. 2019-ben három olyan ügyben hozott az...

A Kúria joggyakorlatából

2020/1. lapszám, 68-70. o.

1. Jogszabályba ütköző jogviszony-megszüntetés esetén nem a semmisség, hanem a jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményét kell alkalmazni. A Kúria végzésének indokolásában megállapította, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012....

A tényleges napi munkaidő mérésére alkalmas nyilvántartási rendszer fenntartásának munkáltatói kötelezettsége¹

2019/4. lapszám, 40-45.

A döntés: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) kontra Deutsche Bank SAE (C-55/18. sz. ügyben 2019. május 14-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága Az...

Jogmagyarázat

Az egyenlőtlen munkaidő-beosztás és a munkabér elszámolása

2020/1. lapszám, 71-74. o.

A munkáltató főszabály szerint a munkavállaló napi munkaidejét az egyes munkanapokra egyenlően osztja be. A munkáltató működését azonban gyakran nem tudja időben egyenletesen tervezni, mert...

A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a sérelemdíjra

2019/4. lapszám, 50-64. o.

A 2014. március 15. napján hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a munkajogi személyiségvédelem körében is meghatározó változást idézett...

Jogélet

Ismertetés Kozma Anna – Lőrincz György – Pál Lajos „A munka törvénykönyvének magyarázata” című könyvről

Előzetes a 2020/2. lapszámból
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

I. BEVEZETŐ GONDOLATOK 2020-ban jelent meg a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó gondozásában a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (a továbbiakban: Mt.) részletes, teljességre törekvő magyarázata...

„Más kép? – Másképp az egyenlő bánásmód szabályozásáról” című Vitaklub beszámolója

2020/1. lapszám, 75-78. o.

A Magyar Munkajogi Társaság Munkajogi Vitaklub néven évekkel ezelőtt útjára indított egy kezdeményezést, melynek lényege, hogy egy-egy szűkebb munkajogi kérdés esetében a fennálló ellentétes vélemények...

A minimálbér és a garantált bérminimum 2020-tól

2020/1. lapszám, 78.o.
Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2020. január 1-jén hatályba lépett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet. A rendelet alapján a) a...

Egyetemi tanári kinevezés

Ez az írás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömünkre szolgál, hogy Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a 449/2019. (XII. 4.) KE határozatában lapunk Szerkesztőbizottsága tagját, Dr. Kun Attila Sándort, a Károli Gáspár Református...

Pályázati felhívás

2020/1. lapszám, 79. o.
Ez a felhívás nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A konferencia szervezői:  Pályázati felhívás a megalakulásának 30. évfordulóját ünneplő Magyar Munkajogi Társaság "Merre tovább munkajog?" c. konferenciáján előadás tartására A Magyar Munkajogi Társaság (MMT), közösen a Károli Gáspár Református Egyetem...

„30 éves a sztrájktörvény” című konferencia megnyitóbeszéde

2019/4. lapszám, 65. o.

Tisztelt Előadók! Tisztelt Hallgatóság! Kedves Vendégeink! A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nemzetközi és tudományos dékánhelyetteseként szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy elfogadták...