Munkajog
Főoldal > Jogélet

Szubjektív tudósítás Kártyás Gábor egyetemi adjunktus habilitációjáról

Gábort régóta ismerem. Évfolyamtársak voltunk az egyetemen, majd évekkel később örömmel láttuk viszont egymást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Munkajogi Tanszékén, ahol akkor Gábor már javában építette tudományos karrierjét a tanszék adjunktusaként. Már ennek is lassan egy évtizede, és ez idő alatt mindig számíthattam Gáborra kollégaként és barátként is, akár szakmai kérdésekről, akár az egyetem adminisztrációs útvesztőjéről

Recenzió a „Jog és Vírus” című Glossa Iuridica különszám munka- és szociális jogi tárgyú cikksorozatáról

A közelmúltban megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (a továbbiakban: KRE ÁJK) folyóiratának, a GlossaIuridica VII. évfolyam Különszáma, amely a „Jog és vírus” címet viseli.[1] A kötetben szereplő tanulmányok szerzői azt elemzik, hogy kutatási területükön milyen változások következtek be a COVID–19 pandémia hatására. A kötetben a munka- és szociális jog területéhez tartozó írások találhatók meg legnagyobb számban.

Hungler Sára – Gellérné Lukács Éva – Petrovics Zoltán – Dudás Katalin: Az Európai Unió szociális és munkajoga (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020)

Ahogy a méhkirálynő irányt mutat a dolgozó méheknek, úgy törekszik az uniós jogalkotás arra, hogy a tagállamok területén munkát vállaló személyek munkavégzésével kapcsolatos alapvető kérdések tekintetében irányt mutasson a tagállamoknak. A hasonlatot az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent, az Európai Unió szociális és munkajoga címet viselő könyv borítója ihlette. A mű az ELTE Jogi Kari Jegyzetek sorozatában foglalja el méltó

Sára Hungler: The Dual Nature of Employee Involvement (A munkavállalói részvétel kettős természete) (L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2020)

Néhány éve meg kellett szüntetnem egy feleslegessé vált e-mail-címemet az egyik nagy, globális e-mail-szolgáltatónál. Az erre irányuló sok kattintgatás közben egyszer csak felugrott egy chatablak, ahol egy bizonyos Alex a cég részéről megkérdezte, hogy miben segíthet, és hogy miért kívánom elhagyni őket. Körülbelül 25-30 perces győzködést követően sikerült elérnem, hogy Alex valóban megszüntesse az e-mail- fiókomat. De ma sem tudom,

Miniszteri elismerés

Örömünkre szolgál, hogy dr. Varga Judit igazságügyi miniszter az augusztus 20-i ünnepkörben lapunk Tanácsadó Testületének tagja, Prof. em. Dr. Prugberger Tamás részére, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara egyetemi tanárának, professzor emerituszának, az MTA doktorának a jogelmélet, a munka- és agrárjog területén folytatott hazai és nemzetközi tevékenységéért és műhelyteremtő egyetemi oktatói munkájának, illetve kiemelkedő tudományos életművének elismeréseként Moór Gyula-díjat

Pro Iure Laboris Díj 2020

Örömmel adjuk hírül, hogy 2020. október 12-én a visegrádi XVII. Magyar Munkajogi Konferencián került átadásra a Pro Iure Laboris Díj, amelynek 2020. évi kitüntetettje Pál Lajos ügyvéd (Pál és Kozma Ügyvédi Iroda), a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének megbízott oktatója, lapunk szerkesztőbizottságának tagja. A kitüntetettnek ezúton is szívből gratulálunk!

A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 14/2020. (V. 13.) ITM rendelet 2. §-a értelmében a 2021. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend alapján 2021-ben egy áthelyezett munkanappal kell számolni: 2021. december 11., szombat munkanap, 2021. december 24., péntek pedig pihenőnap lesz. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk

„A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire” – Dr. Rácz Ildikó műhelyvitájának beszámolója

A koronavírushelyzet számos rendhagyó körülményt szült a tudományos világban is. Ennek egyik esete az online formában megtartott PhD-műhelyviták és nyilvános védések. Ilyen körülmények között került sor dr. Rácz Ildikó műhelyvitájára Prof. Dr. Kun Attila (tanszékvezető egyetemi tanár, KRE-ÁJK) témavezetésével, ahol a résztvevők száma harminchárom fő volt. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának doktori hallgatója „A digitalizáció

„A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban” – Dr. Szabó Imre Szilárd műhelyvitájának beszámolója

2020. június 10-én került sor dr. Szabó Imre Szilárd (a Pécsi Tudományegyetem doktorjelöltje és a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója) doktori műhelyvitájára, a koronavírus-helyzetre tekintettel rendhagyó módon, online formában. Az értekezés a kollektív munkajog világából a szakszervezetek jogállásával és szabályozásával kapcsolatos kérdéseket járja körül. A jelölt munkáját témavezetője, dr. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense segítette. A műhelyvita

Ismertetés Kozma Anna – Lőrincz György – Pál Lajos: A munka törvénykönyvének magyarázata című könyvről (HVG-ORAC, Budapest, 2020)

2020-ban jelent meg a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó gondozásában a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) részletes, teljességre törekvő magyarázata (kommentárja), amelynek szerzője Kozma Anna, Lőrincz György és Pál Lajos, a mű szerkesztő-lektora pedig Petrovics Zoltán. Valamennyi szerző neve ismerősen csenghet a munkajogi kommentárirodalom ismerőinek,[1] ami nem véletlen, hiszen a szerzők e jogterület elismert szakértői, gyakorlati művelői és jogirodalmi szerzői.