Munkajog
Főoldal > Jogélet

Tájékoztató a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) első (2016–2019) és második (2019–2021) működési periódusáról

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) immár mintegy három éve része a munkaügyi viták rendezésére szolgáló infrastruktúrának, illetve segíti szakmai tanácsaival a munkaügyi kapcsolatok szereplőit, a szociális partnereket. Az alábbi összefoglaló egyrészt röviden bemutatja és értékeli a működés ezen első szakaszának eredményeit, másrészt vázolja a 2019. júliusával induló második működési szakasz főbb paramétereit. Bevezetés, „emlékeztető”: Mi is az az

A Hugo Sinzheimer Moot Court Competition 2019-es versenye

Hasselt, Belgium, 2019. június 13–15. Idén immár negyedik alkalommal került megrendezésre (2016: Amszterdam, Hollandia; 2017: Aarhus, Dánia; 2018: Cassino, Olaszország) a nemzetközi munkajogi jogesetmegoldó verseny, a Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC), melynek ez évben a belgiumi Hasselt University adott otthont. A versenyen idén is négyfős magyar csapat vett részt. Magyarországról a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Állam- és Jogtudományi Kar

Beszámoló a XVI. Országos Munkajogi Perbeszédversenyről

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan 2019-ben is megrendezésre került a hazai munkajogi képzés egyik legrangosabb eseménye, az Országos Munkajogi Perbeszédverseny. A 2019. április 26-án, a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán megrendezett, sorban már a tizenhatodik megmérettetés jelszava a változás is lehetett volna, ugyanis 2019 áprilisára valamennyi hazai munkajogi tanszék vezetőinek és neves oktatóinak bevonásával elkészült

Kitüntetés

Örömünkre szolgál, hogy az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere lapunk Szerkesztőbizottsága tagjának, dr. Berke Gyulának, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszéke tanszékvezető egyetemi docensének magas színvonalú munkájáért a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adta át. A kitüntetettnek ezúton is szívből gratulálunk! 1286

Gyászhír

Neumann László, szociológus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja 2019. július 23-án, életének hetvenedik évében elhunyt. A Munkajog szerkesztőbizottsága és a munkajogászok közössége nevében részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és mindenkinek, aki ismerte és szerette.Neumann László 1949. június 27-én született. Az érettségit a Kandó Kálmán Híradás és Műszeripari Technikumban tette le, majd a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen és

Meghívó – 30 éves a sztrájktörvény

MEGHÍVÓ A KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke, a Magyar Munkajogi Társaság (MMT) és a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) konferenciát szervez, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! A konferencia témája: 30 éves a sztrájktörvény Időpont: 2019. szeptember 26-án 9:00–16:45 óráig Helyszín: MRE Zsinati Díszterem (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2019. szeptember 24. napjáig szíveskedjen jelezni az alábbi címen: konferencia.ajk@kre.hu   További szakmai partnerek,

Quid juiris? Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete megalakulásának 20. évfordulójára (szerkesztette: Bankó Zoltán – Berke Gyula – Tálné Molnár Erika)

„Az Egyesület[1] megalapításának 20 éves jubileuma jó alkalom arra, hogy a munkajoggal foglalkozó jogászok sokszínű tábora, bírák, ügyvédek, egyetemi oktatók számba vegyék az elért eredményeket és az új kihívásokat.”[2] Ennek a gondolatnak a jegyében látott napvilágot tanulmánykötet a Kúria, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének összefogásával. Az 517 oldalas kötet 37 tanulmányt tartalmaz,

Beszámoló Dr. Nádas György habilitációs eljárásának nyilvános előadásairól

Dr. Nádas György a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense, a munkajog tárgy vezető oktatója. Doktori (PhD) fokozatot 2008-ban a „Felsőoktatásban dolgozók munkajogi helyzete” című disszertációja alapján szerzett. Kutatásaiban kiemelt szerepet szánt a munkajogi kárfelelősség és a jogkövetkezmények munkajogi rendszere vizsgálatának. A habilitációs eljárás során is ilyen tárgyú előadásokkal jelentkezett. Tantermi előadása „A munkaszerződés teljesítése, jogok és kötelezettségek” címet

Beszámoló a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójának Munkajog és szociális jog tagozatáról

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Jog- és Államtudományi Karán – kiemelkedően igényes szervezés és kitűnő minőségű kísérő programok mellett – került sor 2019. április 10–12. napjain a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójának versenyeire, amelyek huszonkilenc jogterületi tagozatban zajlottak. A munkajogi tárgyú dolgozatokat két tagozatban mutatták be a szerzők. A „Munkajog és szociális jog” tagozat

Szakszervezetek és a „túlóratörvény” Avagy hol vannak „a szakszervezetek”?

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) év végi módosításának[1] alapvetően két támadott pontja volt, egyik a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés, köznapi kifejezéssel élve a túlmunka elrendelése éves felső határának megemelése (a „buta bürokratikus akadályok lebontása”), azaz bizonyos mérték felett az „önkéntes túlmunka” intézményesítése. A másik a munkaidőkeret mértékének szinte beláthatatlan időtartamra – akár harminchat hónapra –