Munkajog
Főoldal > Jogélet

Recenzió Kiss György (szerk.): Munkajog (Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020)

A hazai egyetemi képzés szerves részét képezi a munkajog oktatása. A minden jogi képzést folytató karon, továbbá számos más képzést szervező karon is jelen lévő tantárgy tekintetében a különböző intézmények azonos alapok felhasználásával határozzák meg a munkajogi oktatás kereteit, ennek részletekkel való feltöltése azonban a kurzus megszervezéséért felelős tanszék, az oktatásban részt vevő oktatók feladata. Ebbe beletartozik az oktatáshoz leginkább

Az új társadalombiztosítási jogi kódex – „Kommentár a társadalombiztosításról szóló törvényhez” (ajánló, recenzió) (Gergely Katalin – Kiss Zoltán: Kommentár a társadalombiztosításról szóló törvényhez. Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest, 2020)*

2021 januárjában jelent meg könyv, e-könyv és jogtár formátumban is a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: új Tbj.) részletes kommentárja. Az új Tbj. – a korábbi szabályozással azonosan – szabályozza a társadalombiztosítás alapvető intézményeit, alapelveit, az ellátások felsorolását, a biztosítottakat és a biztosítási jogviszony alapvető jellemzőit, valamint a járulékfizetés rendszerét, a

Recenzió: Hoffman István – Gellérné Lukács Éva, Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020)

Gellérné Lukács Éva egyetemi adjunktus és Hoffman István egyetemi tanár szerzőpáros Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba című kötete az Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Kiadó gondozásában jelent meg 2020-ban. A könyv alakban kiadott jegyzet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a társadalombiztosítási és munkaügyi igazgatási alapszakon oktatott, A társadalombiztosítás alapjai és a Szociális jog című tárgyak törzsanyagát képezi. A

Kiváló Ügyvéd Munkáért díj

Örömmel adjuk hírül, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a 2020. évi Ügyvéd Nap alkalmából Kiváló Ügyvéd Munkáért díjat adományozott Dr. Pál Lajos ügyvéd (Pál és Kozma Ügyvédi Iroda), lapunk szerkesztőbizottságának tagja részére. A kitüntetettnek ezúton is szívből gratulálunk!

Önálló Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán

Örömmel adjuk hírül, hogy 2021. február 1-jétől az egyetem Szenátusának döntése értelmében a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán is önálló tanszék, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék gondozza a munkajogi és ahhoz kapcsolódó tárgyakat. A Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék szétválásával létrejött tanszék annak a munkának is az elismerése egyben, mely a győri munkajogi műhelyt az

Szubjektív tudósítás Kártyás Gábor egyetemi adjunktus habilitációjáról

Gábort régóta ismerem. Évfolyamtársak voltunk az egyetemen, majd évekkel később örömmel láttuk viszont egymást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Munkajogi Tanszékén, ahol akkor Gábor már javában építette tudományos karrierjét a tanszék adjunktusaként. Már ennek is lassan egy évtizede, és ez idő alatt mindig számíthattam Gáborra kollégaként és barátként is, akár szakmai kérdésekről, akár az egyetem adminisztrációs útvesztőjéről

Recenzió a „Jog és Vírus” című Glossa Iuridica különszám munka- és szociális jogi tárgyú cikksorozatáról

A közelmúltban megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (a továbbiakban: KRE ÁJK) folyóiratának, a GlossaIuridica VII. évfolyam Különszáma, amely a „Jog és vírus” címet viseli.[1] A kötetben szereplő tanulmányok szerzői azt elemzik, hogy kutatási területükön milyen változások következtek be a COVID–19 pandémia hatására. A kötetben a munka- és szociális jog területéhez tartozó írások találhatók meg legnagyobb számban.

Hungler Sára – Gellérné Lukács Éva – Petrovics Zoltán – Dudás Katalin: Az Európai Unió szociális és munkajoga (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020)

Ahogy a méhkirálynő irányt mutat a dolgozó méheknek, úgy törekszik az uniós jogalkotás arra, hogy a tagállamok területén munkát vállaló személyek munkavégzésével kapcsolatos alapvető kérdések tekintetében irányt mutasson a tagállamoknak. A hasonlatot az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent, az Európai Unió szociális és munkajoga címet viselő könyv borítója ihlette. A mű az ELTE Jogi Kari Jegyzetek sorozatában foglalja el méltó

Sára Hungler: The Dual Nature of Employee Involvement (A munkavállalói részvétel kettős természete) (L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2020)

Néhány éve meg kellett szüntetnem egy feleslegessé vált e-mail-címemet az egyik nagy, globális e-mail-szolgáltatónál. Az erre irányuló sok kattintgatás közben egyszer csak felugrott egy chatablak, ahol egy bizonyos Alex a cég részéről megkérdezte, hogy miben segíthet, és hogy miért kívánom elhagyni őket. Körülbelül 25-30 perces győzködést követően sikerült elérnem, hogy Alex valóban megszüntesse az e-mail- fiókomat. De ma sem tudom,

Miniszteri elismerés

Örömünkre szolgál, hogy dr. Varga Judit igazságügyi miniszter az augusztus 20-i ünnepkörben lapunk Tanácsadó Testületének tagja, Prof. em. Dr. Prugberger Tamás részére, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara egyetemi tanárának, professzor emerituszának, az MTA doktorának a jogelmélet, a munka- és agrárjog területén folytatott hazai és nemzetközi tevékenységéért és műhelyteremtő egyetemi oktatói munkájának, illetve kiemelkedő tudományos életművének elismeréseként Moór Gyula-díjat