Munkajog
Főoldal > Jogélet

Recenzió: Szabó Imre Szilárd: A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban¹

A folyóirat 2020. évi 3. számában közölt tudósítást a szerző PhD-értekezésének műhelyvitájáról, majd a 2021. évi 2. számában a doktori védéséről. Az értekezés – átdolgozott szövege – a közelmúltban jelent meg a PTE Állam- és Jogtudományi Kar „Doktori értekezések a jog- és államtudományok köréből” című sorozatának negyedik köteteként. A mű kiadását az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programja támogatta.

Beszámoló a Hétköznapi munkajog – 10 éve lépett hatályba az Mt. című konferenciáról

2022. június 30-án a Munkajog folyóirat és a Magyar Munkajogi Társaság immáron harmadik alkalommal szervezte meg éves konferenciáját, amelynek nem titkolt célja a munkajoggal foglalkozó gyakorló szakemberek és a munkajog akadémiai művelői közötti tudományos fórum megteremtése. A konferenciának idén a Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme adott helyt, az érdeklődök azonban nemcsak a helyszínen, hanem online is követhették az előadásokat. A résztvevők elsőként

Beszámoló az Emlékünnepség Prof. Dr. Radnay József tiszteletére című konferenciáról

A néhai Prof. Dr. Radnay József születésének 95. évfordulója alkalmából 2022. július 7-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK) és a Kúria szervezésében került megrendezésre az „Emlékünnepség Prof. Dr. Radnay József tiszteletére” című konferencia a PPKE JÁK dísztermében. A szervezők ezen emlékünnepség keretében kívántak tisztelegni a volt legfelsőbb bírósági kollégiumvezető, a PPKE JÁK egykori dékánja,

A Hugo Sinzheimer Moot Court Competition nemzetközi munkajogi jogesetmegoldó és perbeszéd verseny 2022-es fordulójának beszámolója

Az idei, 2022. június 19. és 21. között zajló Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HSMCC) házigazdája a portugál főváros jogi egyeteme, az Universidade de Lisboa volt. A versenynek minden évben más egyetem ad otthont [2020, 2021: Grúzia, Tbiliszi (online), 2019: Hasselt, 2018: Cassino, 2017: Aarhus, 2016: Amszterdam]. A HSMCC ma is az egyetlen európai munkajogi témakörben megrendezett nemzetközi perbeszédmondó verseny.

Erika Kovács: Ein europäisches Grundrecht auf Kündigungsschutz (Art 30 GRC)*

Ez év tavaszán jelent meg az egyik legjelentősebb osztrák jogi könyvkiadónál Kovács Erika nagymonográfiája, amely az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikkét („az indokolatlan elbocsátással szembeni védelem”) tárgyalja. Előzetesen rögzítenünk kell, hogy a Charta hatálybalépése óta e munka a tárgykör tematikus célkitűzéseiben és terjedelmében is legjelentősebb, s túlzás nélkül állítható: az európai munkajogi irodalomban egyedülálló feldolgozása. Kovács Erika a magyar munkajogász

A véleménynyilvánítással járó kockázatok és kérdések munkajogi szemszögből – Könyvismertető*

A 21. században a technológia térnyerése miatt az emberek jelentősen könnyebben közölhetik a gondolataikat akár nagyobb számú tömegekkel, csoportokkal, illetve közösségekkel. Természetes jelenség, hogy egy-egy közéleti eseménnyel kapcsolatban különféle vélemények és álláspontok fogalmazódnak meg bennünk, amelyek különböző módon kerülnek közlésre. Pontosan ezért lehet és érdemes bizonyos időközönként újra körüljárni és megvizsgálni a szabad véleménynyilvánítással kapcsolatos dilemmákat és jogeseteket, hiszen a

Tudományos munkajogi tárlatvezetés – Könyvismertető

Nagy örömmel vettem a kezembe Petrovics Zoltán A biztonság árnyékában – a munkajogviszony munkáltató általi megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései és magyarországi története című könyvét, mely az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában jelent meg idén[1]. A szerző az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének adjunktusa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának egyetemi docense,

Többet kellene segítenünk!

A legtöbben nagy, magasztos célokért váltunk jogásszá, mégis ritkán érezzük a mindennapi munkánk során, hogy jogi tanácsainkkal az emberek életét jobbá, könnyebbé tehetjük, illetve azt, hogy a „jogot” mi tesszük elérhetővé olyan emberek számára, akiknek amúgy elérhetetlen. Az orosz invázió olyan helyzetet teremtett, amikor azt éreztük, hogy nem elég az interneten keresztül követni az eseményeket: segítenünk kell! És a segítségünk

XVII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny

Kétéves „kényszerpihenő” után 2022. április 29-én a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán került megrendezésre a XVII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszédverseny, a hazai munkajogi képzés egyik legrangosabb eseménye. A versenyen hét egyetem – a Debreceni Egyetem (DE), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE), a Miskolci Egyetem (ME), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), a Pázmány

Merre tovább? alternatív vitarendezés a kollektív munkajogban – A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) második (2019–2021) működési ciklusa és perspektívái*

Ahogyan az e lap olvasói előtt már minden bizonnyal ismeretes,[1] a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat) célja a kollektív munkaügyi érdekvitában álló felek − így egyfelől munkáltatók (és érdekképviseleteik), másfelől szakszervezetek, üzemi/közalkalmazotti tanácsok − között a bizalom helyreállítása, a konfliktushelyzet megszüntetése, a munkahelyi béke megőrzése, illetve helyreállítása, illetve, távlatibb igénnyel, a hazai munkaügyi kapcsolatok kultúrájának, rendezettségének