Munkajog
Főoldal > Jogélet

Quid juiris? Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete megalakulásának 20. évfordulójára (szerkesztette: Bankó Zoltán – Berke Gyula – Tálné Molnár Erika)

„Az Egyesület[1] megalapításának 20 éves jubileuma jó alkalom arra, hogy a munkajoggal foglalkozó jogászok sokszínű tábora, bírák, ügyvédek, egyetemi oktatók számba vegyék az elért eredményeket és az új kihívásokat.”[2] Ennek a gondolatnak a jegyében látott napvilágot tanulmánykötet a Kúria, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének összefogásával. Az 517 oldalas kötet 37 tanulmányt tartalmaz,

Beszámoló Dr. Nádas György habilitációs eljárásának nyilvános előadásairól

Dr. Nádas György a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense, a munkajog tárgy vezető oktatója. Doktori (PhD) fokozatot 2008-ban a „Felsőoktatásban dolgozók munkajogi helyzete” című disszertációja alapján szerzett. Kutatásaiban kiemelt szerepet szánt a munkajogi kárfelelősség és a jogkövetkezmények munkajogi rendszere vizsgálatának. A habilitációs eljárás során is ilyen tárgyú előadásokkal jelentkezett. Tantermi előadása „A munkaszerződés teljesítése, jogok és kötelezettségek” címet

Beszámoló a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójának Munkajog és szociális jog tagozatáról

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Jog- és Államtudományi Karán – kiemelkedően igényes szervezés és kitűnő minőségű kísérő programok mellett – került sor 2019. április 10–12. napjain a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójának versenyeire, amelyek huszonkilenc jogterületi tagozatban zajlottak. A munkajogi tárgyú dolgozatokat két tagozatban mutatták be a szerzők. A „Munkajog és szociális jog” tagozat

Szakszervezetek és a „túlóratörvény” Avagy hol vannak „a szakszervezetek”?

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) év végi módosításának[1] alapvetően két támadott pontja volt, egyik a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés, köznapi kifejezéssel élve a túlmunka elrendelése éves felső határának megemelése (a „buta bürokratikus akadályok lebontása”), azaz bizonyos mérték felett az „önkéntes túlmunka” intézményesítése. A másik a munkaidőkeret mértékének szinte beláthatatlan időtartamra – akár harminchat hónapra –

Új munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési szabályok 2019-től

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCIV. törvény érintette a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt és a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényt is. A munkavédelmi szabályok módosítása alapján – többek között – már csak a teljes egészében magyar nyelvű nemzeti szabvány tekintendő munkavédelemre vonatkozó szabálynak. A munkavédelmi képviselő éves képzése – a minőség garantálása

Magyar Munkajogi Társaság

Ami a XV. Magyar Munkajogi Konferencia pódiumvitájából kimaradt… Érvek és ellenérvek munkaügyi bírósági ítéletekről
Moderátor: Dr. Berke Gyula – rektorhelyettes, Pécsi Tudományegyetem

Visegrádi munkajogi konferencia – a tizenötödik, jubileumi évben

Az idei visegrádi munkajogi konferenciára szikrázó kék ég és sárga őszi lombok háttere előtt került sor. A résztvevők ezúttal is átfogó képet kaphattak a munkajog múltjáról, jelenéről és – izgalmasnak ígérkező – jövőjéről. A közelmúltat az elmúlt évek jogeseteiből leszűrődő bírói gyakorlat tanulságainak levonása képviselte, a jelent az egyes munkajogi jogintézmények aktuális kérdéseinek megtárgyalása, a jövőt pedig az egyre több

Hugo Sinzheimer Moot Court Competition – Felhívás

A HS MCC a joghallgatók számára rendezett nemzetközi versenysorozat azért is számít különlegesnek, mivel a "moot court" típusú versenyek közül világszerte ez az első és egyetlen, melyet az európai/nemzetközi munkajog témakörében rendeznek meg. 785

Beszámoló a Győri Munkaügyi Konferenciáról

A 2017-es év második felében jött létre Magyarországon a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat). A Szolgálatnak két alapvető feladata van. Az egyik, hogy segítse a kollektív érdekviták szereplőit abban, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat tudjanak kötni egymással, figyelembe véve és tiszteletben tartva a másik fél érdekeit. Másik célja, hogy még a viták kialakítása előtt támogassa a

Beszámoló – Hugo Sinzheimer Moot Court Competition 2018

2018. június 14–16. között, harmadik alkalommal került megrendezésre a Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC). A joghallgatók számára rendezett nemzetközi versenysorozat azért is számít különlegesnek, mivel a „moot court” típusú versenyek közül világszerte ez az első és egyetlen, melyet az európai/nemzetközi munkajog témakörében rendeznek meg. A versenynek minden évben más egyetem ad otthont, idén a University of Cassino and