Munkajog
Főoldal > Jogélet

Visegrádi munkajogi konferencia – a tizenötödik, jubileumi évben

Az idei visegrádi munkajogi konferenciára szikrázó kék ég és sárga őszi lombok háttere előtt került sor. A résztvevők ezúttal is átfogó képet kaphattak a munkajog múltjáról, jelenéről és – izgalmasnak ígérkező – jövőjéről. A közelmúltat az elmúlt évek jogeseteiből leszűrődő bírói gyakorlat tanulságainak levonása képviselte, a jelent az egyes munkajogi jogintézmények aktuális kérdéseinek megtárgyalása, a jövőt pedig az egyre több

Hugo Sinzheimer Moot Court Competition – Felhívás

A HS MCC a joghallgatók számára rendezett nemzetközi versenysorozat azért is számít különlegesnek, mivel a "moot court" típusú versenyek közül világszerte ez az első és egyetlen, melyet az európai/nemzetközi munkajog témakörében rendeznek meg. 785

Beszámoló a Győri Munkaügyi Konferenciáról

A 2017-es év második felében jött létre Magyarországon a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat). A Szolgálatnak két alapvető feladata van. Az egyik, hogy segítse a kollektív érdekviták szereplőit abban, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat tudjanak kötni egymással, figyelembe véve és tiszteletben tartva a másik fél érdekeit. Másik célja, hogy még a viták kialakítása előtt támogassa a

Beszámoló – Hugo Sinzheimer Moot Court Competition 2018

2018. június 14–16. között, harmadik alkalommal került megrendezésre a Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC). A joghallgatók számára rendezett nemzetközi versenysorozat azért is számít különlegesnek, mivel a „moot court” típusú versenyek közül világszerte ez az első és egyetlen, melyet az európai/nemzetközi munkajog témakörében rendeznek meg. A versenynek minden évben más egyetem ad otthont, idén a University of Cassino and Southern Lazio volt a házigazda (2016-ban Amszterdam, 2017-ben Aarhus). Magyarországot idén a

Tisztújítás a Magyar Munkajogi Társaságban

A Magyar Munkajogi Társaság (a továbbiakban: MMT, Társaság) 2018. május 16-án tartott közgyűlésén – figyelemmel a mandátumok négyéves tartamának közelgő lejártára – határozott a Társaság tisztségviselőiről. Az MMT négy éve megválasztott elnöke, Prof. Dr. Kiss György a közgyűlésen előzetesen bejelentette, hogy számos tudományos megbízatása miatt a következő ciklusban nem tudná felelősséggel ellátni az elnöki feladatokat, ezért nem jelölteti magát e pozícióra.

„Kihívások és kísértések” Beszámoló a digitalizáció hatása a foglalkoztatásra és a munkaviszony jogi környezetére című konferenciáról

„Kihívások és kísértések” címmel rendezett konferenciát 2017. november 21-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a Friedrich Ebert  Stiftung  Budapest Irodájának támogatásával a  digitalizáció  foglalkoztatásra, illetve a munkaviszony jogi környezetére gyakorolt hatásáról. A konferencia célja a  digitalizáció  által előidézett, a munkaviszonyt és annak környezetét érintő változások feltérképezése, illetve a közösségi és

Kiss György egyetemi tanárt köszöntötték 65. születésnapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Kiss György 1953. április 27. napján született Debrecenben. Általános és középiskolai tanulmányait is ugyanitt folytatta. Az érettségit követően 1971-ben nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol tanulmányait 1972-ben kezdte meg. Tudományos érdeklődése korán kibontakozott. Egyetemi hallgatóként kapcsolódott be a polgári jogi tudományos diákkör tevékenységébe, majd később az akkor a Kar Államigazgatási Jogi Tanszékének keretei között működött Munkajogi Csoport

Szükség van-e magánnyugdíj típusú rendszerekre az öregkori biztonság elérése érdekében?¹

Dr. Farkas Zsuzsanna[2] a Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében címen a GlobeEdit Kiadó gondozásában 2018-ban megjelent monográfiájában arra vállalkozott, hogy bemutassa a nyugdíjbiztosítási ág kiegészítő pilléreit, azon belül is a magánnyugdíj intézményét. Ennek érdekében a szerző részletes elemzés alá vette a kiegészítő nyugdíjrendszerek rendszertanából, dogmatikai alapjaiból kiindulva a magánnyugdíjrendszer megoldásokat, azok strukturális lehetőségeit. Mindezen elméleti háttérből kiindulva – már az olvasó számára is egy szakkérdésekre

A Magyar Munkajogi Társaság II. Konferenciája

Társszervező és támogató: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar Időpont: 2018. június 7. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Szentkirályi utca 28. II. emeleti Szent II. János Pál pápa terem (Díszterem) A részvétel ingyenes, de kötelező a regisztráció 2018. június 5-ig a következő e-mail-címen: banhidi.monika@jak.ppke.hu PROGRAM 9.00–9.10 Dékáni köszöntő, dr. Szabó István egyetemi tanár (PPKE, JÁK) 9.10–9.25 Az MMT elnökének megnyitója, dr. Kiss György egyetemi tanár 9.30–11.00

Beszámoló a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete jubileumi konferenciájáról és közgyűléséről

2017. december 7-én került megrendezésre a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete jubileumi konferenciája és közgyűlése az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria támogatásával, amelynek a Kúria Díszterme adott otthont dr. Tallián Blanka kúriai tanácselnök elnöklésével. Az Egyesület fennállásának huszadik évfordulója alkalmából összehívott konferencia résztvevőit elsőként – a moderátori szerepet is magára vállalva – az egyesület titkára, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese,