Munkajog
Főoldal > Jogélet

Beszámoló „Az eltűnő kollektív szerződések és munkaügyi perek nyomában” című konferenciáról

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (a továbbiakban: PPKE JÁK) 2024. február 29-én konferenciát szervezett az eltűnő kollektív szerződések és munkaügyi perek nyomában témakörben. A konferencia a Friedrich Ebert Stiftung támogatásával, valamint számos munkajogász közreműködésével valósult meg. Komáromi László dékán és Németh Edit tudományos munkatárs (Friedrich Ebert Stiftung) megnyitóját, köszöntőjét követően az első szekció a kollektív szerződéses

XIX. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny

2024. május 10-én a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE) Magánjogi Tudományok Intézete és Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke által került megrendezésre a XIX. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny, a hazai munkajogi képzés egyik legrangosabb eseménye. A versenyen ezúttal valamennyi jogi kar csapata részt vett. A zsűri elnöke dr. Lőrincz György ügyvéd, a Magyar Munkajogi Társaság korábbi

Prof. Dr. Prugberger Tamás munkásságának elismerése

Örömmel adjuk hírül, hogy Prof. Dr. Prugberger Tamás professor emeritus, a Munkajog lap Tanácsadó Testületének tagja a Miskolci Egyetem szenátusától 2023. szeptember 1. napján vehette át a Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetést. Azt követően, hogy Miskolc Város napja alkalmából néhány esztendővel korábban tudományos és oktatói munkája elismeréseként Herman Ottó Tudományos díjjal tüntették ki, Miskolc Városának önkormányzata Professzor Úrnak a „Bizony Ákos

Munkajogi Akadémia – A belső visszaélés-bejelentési rendszer – szabályok és a gyakorlat

A Magyar Munkajogi Társaság Munkajogi Akadémia elnevezésű rendezvénysorozata keretében 2023. november 15-én foglalkozott a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, közkeletű elnevezésével a „Panasztörvény” gyakorlati aspektusaival. Dr. Kisfaludy Zoltán LL.M. ügyvéd ismertette a szabályozás kialakulásának történeti előzményeit, okait, a panasz keletkezéstörténetét, a panaszhoz, illetve a panaszkezeléshez való jog alkotmányos alapjait, a

Dr. Gellérné dr. Lukács Éva a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért képviseletében az Egészségügyi Munkacsoportban

Az Európai Bizottság 2023. november 23–24-én indította el a Tehetségpotenciált Kiaknázó Platform (HTP) munkacsoportjainak munkáját. A HTP egy olyan újonnan létrehozott platform, amelynek célja, hogy támogassa a régiókat a demográfiai változások következményeinek kezelésében és a felsőfokú végzettségű népesség csökkenésével kapcsolatos kihívások enyhítésében az Európai Unióban, különösen a jelenleg tehetségfejlesztési csapdával küzdő negyvenhat régióban. A HTP négy munkacsoportot (digitális, egészségügyi, területfejlesztés,

XIX. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny

Hírül adjuk, hogy 2024. május 10. napján a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében a Károlyi-Csekonics-palotában kerül megrendezésre a XIX. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny, a hazai munkajogi képzés egyik legrangosabb eseménye. A verseny végeredményéről folyóiratunkban beszámolunk, a versenyzőknek addig is jó felkészülést kívánunk!

Magyar csapat kiválasztása a nemzetközi munkajogi perbeszédversenyre (HSMCC)

2024. június 20. és 22. között Bécsben (Universität Wien) kerül megrendezésre a kilencedik Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC), Nemzetközi Munkajogi Perbeszédverseny [melynek 2023-ban Magyarország, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) adott otthont, és ahol a magyar csapat kiváló, döntős, második helyezést ért el]. Az európai versenyre tizenhárom ország csapata érkezik. A magyar csapat kiválasztása és felkészítése – hasonlóan

Pályázati felhívás előadás tartására

A Magyar Munkajogi Társaság (MMT), közösen a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékével, harmadik alkalommal rendezi meg konferenciáját 2024. május 30. napján a Károlyi-Csekonics Palotában.

Bokor-Szőcs Izabella PhD-értekezésének nyilvános vitája

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában 2023. október 2. napján zajlott le Bokor-Szőcs Izabella (Kolozsvár) PhD-értekezésének nyilvános vitája. A dolgozat műhelyvitájára 2022-ben került sor, és ennek nyomán a jelölt jelentősen átdolgozta az értekezés szövegét. „A munkavállalók védelme a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a 2001/23/EK irányelv és a romániai szabályozás tükrében” című értekezést a bírálóbizottság summa cum laude

Prof. Dr. Gyulavári Tamás, a Labour Law Research Network elnöke

Örömünkre szolgál, hogy hírül adjuk: Prof. Dr. Gyulavári Tamást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkajogi Tanszékének vezetőjét, a Munkajog folyóirat szerkesztőbizottságának tagját választották a Labour Law Research Network (LLRN) munkajogi világszervezet elnökévé.