Munkajog
Főoldal > Jogélet

Kiss György a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

2023. február 9-én tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását Kiss György„A munkajog lehetőségei és határai” címmel. Minden akadémiai székfoglaló előadás különleges, ünnepi alkalom, jelen esetben talán még többről is szólt ez a nap: nemcsak egy több évtizeden át tartó kimagasló kutatómunka elismerésére és ünneplésére került sor, hanem ezzel együtt a munkajog a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztályának fősodrába került azáltal, hogy

Egy hiánypótló mű – Recenzió Rácz Ildikó A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire¹ című monográfiájáról

A munkavégzés „hagyományos” módjai időről időre megújulnak. Ennek a szinte robbanásszerű megújulásnak lehetünk tanúi a 21. században is, amely egyszerre indokolja a munkajogi szabályok megerősítését és azok rugalmas újragondolását is. Az új szabályozást több körülmény is sürgeti, amelyek közül az egyik legfontosabb a digitalizáció. A digitalizáció a munkajogi kereteket képlékennyé teszi, ennélfogva a tudományos dogmatikának az alapokhoz kell visszanyúlnia. A

Gyászhír

2022. augusztus 30-án, életének nyolcvanhatodik évében elhunyt Prof. Dr. Harmathy Attila akadémikus, az Alkotmánybíróság volt tagja, a Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és korábbi dékánja, az új Polgári Törvénykönyv kidolgozására létrehozott kodifikációs bizottság egykori elnöke, a polgári jog nemzetközileg is elismert, kiemelkedő alakja. A Munkajog szerkesztőbizottsága és a munkajogászok közössége nevében részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és mindenkinek, aki

Dr. Berke Gyula a Pro Iure Laboris díj 2022. évi díjazottja

A Pro Iure Laboris Díjat olyan személyek kaphatják, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a magyar munkajog művelésében, elméleti és gyakorlati tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a magyar munkajog fejlődéséhez. Örömünkre szolgál, hogy hírül adjuk: a Pro Iure Laboris Díj kuratóriuma a díjat 2022. évben az idén hatvanéves Dr. Berke Gyula egyetemi docensnek, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi

Recenzió: Szabó Imre Szilárd: A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban¹

A folyóirat 2020. évi 3. számában közölt tudósítást a szerző PhD-értekezésének műhelyvitájáról, majd a 2021. évi 2. számában a doktori védéséről. Az értekezés – átdolgozott szövege – a közelmúltban jelent meg a PTE Állam- és Jogtudományi Kar „Doktori értekezések a jog- és államtudományok köréből” című sorozatának negyedik köteteként. A mű kiadását az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programja támogatta.

Beszámoló a Hétköznapi munkajog – 10 éve lépett hatályba az Mt. című konferenciáról

2022. június 30-án a Munkajog folyóirat és a Magyar Munkajogi Társaság immáron harmadik alkalommal szervezte meg éves konferenciáját, amelynek nem titkolt célja a munkajoggal foglalkozó gyakorló szakemberek és a munkajog akadémiai művelői közötti tudományos fórum megteremtése. A konferenciának idén a Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme adott helyt, az érdeklődök azonban nemcsak a helyszínen, hanem online is követhették az előadásokat. A résztvevők elsőként

Beszámoló az Emlékünnepség Prof. Dr. Radnay József tiszteletére című konferenciáról

A néhai Prof. Dr. Radnay József születésének 95. évfordulója alkalmából 2022. július 7-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK) és a Kúria szervezésében került megrendezésre az „Emlékünnepség Prof. Dr. Radnay József tiszteletére” című konferencia a PPKE JÁK dísztermében. A szervezők ezen emlékünnepség keretében kívántak tisztelegni a volt legfelsőbb bírósági kollégiumvezető, a PPKE JÁK egykori dékánja,

A Hugo Sinzheimer Moot Court Competition nemzetközi munkajogi jogesetmegoldó és perbeszéd verseny 2022-es fordulójának beszámolója

Az idei, 2022. június 19. és 21. között zajló Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HSMCC) házigazdája a portugál főváros jogi egyeteme, az Universidade de Lisboa volt. A versenynek minden évben más egyetem ad otthont [2020, 2021: Grúzia, Tbiliszi (online), 2019: Hasselt, 2018: Cassino, 2017: Aarhus, 2016: Amszterdam]. A HSMCC ma is az egyetlen európai munkajogi témakörben megrendezett nemzetközi perbeszédmondó verseny.

Erika Kovács: Ein europäisches Grundrecht auf Kündigungsschutz (Art 30 GRC)*

Ez év tavaszán jelent meg az egyik legjelentősebb osztrák jogi könyvkiadónál Kovács Erika nagymonográfiája, amely az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikkét („az indokolatlan elbocsátással szembeni védelem”) tárgyalja. Előzetesen rögzítenünk kell, hogy a Charta hatálybalépése óta e munka a tárgykör tematikus célkitűzéseiben és terjedelmében is legjelentősebb, s túlzás nélkül állítható: az európai munkajogi irodalomban egyedülálló feldolgozása. Kovács Erika a magyar munkajogász

A véleménynyilvánítással járó kockázatok és kérdések munkajogi szemszögből – Könyvismertető*

A 21. században a technológia térnyerése miatt az emberek jelentősen könnyebben közölhetik a gondolataikat akár nagyobb számú tömegekkel, csoportokkal, illetve közösségekkel. Természetes jelenség, hogy egy-egy közéleti eseménnyel kapcsolatban különféle vélemények és álláspontok fogalmazódnak meg bennünk, amelyek különböző módon kerülnek közlésre. Pontosan ezért lehet és érdemes bizonyos időközönként újra körüljárni és megvizsgálni a szabad véleménynyilvánítással kapcsolatos dilemmákat és jogeseteket, hiszen a