Munkajog
Főoldal > Jogélet

Beszámoló a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete jubileumi konferenciájáról és közgyűléséről

2017. december 7-én került megrendezésre a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete jubileumi konferenciája és közgyűlése az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria támogatásával, amelynek a Kúria Díszterme adott otthont dr. Tallián Blanka kúriai tanácselnök elnöklésével. Az Egyesület fennállásának huszadik évfordulója alkalmából összehívott konferencia résztvevőit elsőként – a moderátori szerepet is magára vállalva – az egyesület titkára, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese,

Beszámoló a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat országos szakmai konferenciájáról

2018. január 24-én került megrendezésre a Nemzetgazdasági Minisztérium Szemere utcai dísztermében a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat) országos szakmai konferenciája. A rendezvényen a kormány részéről Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, illetve dr. Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár tartották megnyitóbeszédüket. Köszöntőjükben kiemelték, hogy a magyar kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy rendezett, konszolidált

Az Európai Munkaügyi Bírák XXV. találkozója

2017. november 27. napja és 2017. november 29. között ke­rült megrendezésre Budapesten az Európai Munkaügyi Bírák XXV. találkozója. A jubileumi konferenciának az Országos Bí­rósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adott otthont a Magyar Igazságügyi Akadémián. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (International Labour Organization, a továbbiakban: ILO) 1919-ben alapítot­ták és 1946-ban vált az ENSZ első szakosodott szervezetévé. Az ILO az egyetlen háromoldalú ENSZ-ügynökség, amely

A 2018. évi munkarend

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 102. § (5) bekezdése szerint felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók munka- idő-beosztásának a munkaszüneti napok miatti változtatását évenként rendeletben szabályozza és ezáltal hosszú hétvégéket kreáljon. 2017-ben nem volt indokolt ilyen rendeletet kiadni, az idei évre viszont a 2018. évi munkaszüneti napok körüli

Lőrincz György: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2017.)

A magyar munkajogi tudományos és szakmai közélet jeles képviselőjének (a 2014. évi Pro Iure Laboris díj birtokosának) tollából a közelmúltban látott napvilágot „A munkaviszony megszűnése és megszüntetése” című kötet, amely a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 2012. évi hatályba lépését követő időszak első ilyen tárgyú, illetve terjedelmű és tematikus igényű munkája. Amint a szerzői előszó

A Magyar Munkajogi Társaság

A politikai rendszerváltozás folyamatának utolsó évében, 1990-ben alakult meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Munkajogi Tanszékén a Magyar Munkajogi Társaság (a továbbiakban: MMT). A munkajog művelőinek szakmai szervezeteként. Elnökének Dr. Radnay Józsefet, a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának elnökét választották. Az MMT első elnöke később a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa lett, az MMT vezetői feladatait 2014-ben bekövetkezett haláláig ellátta. Három éve az elnöki tisztséget

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat, illetve MTVSZ) elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a kollektív munkaügyi kapcsolatok működéséhez − és fejlődéséhez − hazánkban. Egyik feladata, hogy segítse a kollektív érdekviták szereplőit abban, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat (különösen: kollektív szerződéseket) tudjanak kötni egymással, figyelembe véve és tiszteletben tartva a másik fél érdekeit. Másik célja, hogy még a viták kialakítása előtt, proaktív jelleggel támogassa

Az ágazati párbeszéd bizottságok és az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság

A bipartit ágazati párbeszéd fókuszában a munkáltatók érdekképviseletei és a szakszervezetek közötti közvetlen párbeszéd és konzultáció áll, amely magában hordozza az ágazati megállapodások és ágazati kollektív szerződések megkötésének lehetőségét. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdései­ről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPB tv.) 2009. augusztus 20-án lépett hatályba. E törvény, továbbá az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális

LLRN 3 – Toronto, 2017. június 25-27.

A Labour Law Research Network (LLRN) a munkajogász kutatók egyik legnagyobb szervezete. Az LLRN azonban nem is igazán szervezet, hanem online szerveződő közösség. 2011-ben hozták létre munkajogi kutatóközpontok, hogy minél szélesebb körben, gyorsan és ingyenesen jusson el a munkajogi kutatással kapcsolatos különféle információ. A szervezet elnöke John Howe (University of Melbourne), de meg kell említeni Guy Davidov (Hebrew University of Jerusalem) szerepét is.