Munkajog
Főoldal > Jogélet

Bokor-Szőcs Izabella PhD-értekezésének nyilvános vitája

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában 2023. október 2. napján zajlott le Bokor-Szőcs Izabella (Kolozsvár) PhD-értekezésének nyilvános vitája. A dolgozat műhelyvitájára 2022-ben került sor, és ennek nyomán a jelölt jelentősen átdolgozta az értekezés szövegét. „A munkavállalók védelme a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a 2001/23/EK irányelv és a romániai szabályozás tükrében” című értekezést a bírálóbizottság summa cum laude

Prof. Dr. Gyulavári Tamás, a Labour Law Research Network elnöke

Örömünkre szolgál, hogy hírül adjuk: Prof. Dr. Gyulavári Tamást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkajogi Tanszékének vezetőjét, a Munkajog folyóirat szerkesztőbizottságának tagját választották a Labour Law Research Network (LLRN) munkajogi világszervezet elnökévé.

Prof. Dr. Kun Attila kutatói és oktatói munkásságának elismerése

Örömmel adunk hírt arról, hogy Prof. Dr. Kun Attila, a Károli Gáspár Református Egyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Munkajog folyóirat szerkesztőbizottságának tagja a közelmúltban több elismerésben is részesült.

Dr. Pál Lajos, a Károli Gáspár Református Egyetem címzetes egyetemi docense

Örömünkre szolgál hírt adni arról, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa Dr. Pál Lajos ügyvéd, a KRE Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, a Munkajog folyóirat szerkesztőbizottságának tagja részére címzetes egyetemi docensi címet adományozott. A címhez szívből gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

Tisztújítás a Magyar Munkajogi Társaságban

Hírül adjuk, hogy 2023. június 1-jén megújult a Magyar Munkajogi Társaság (MMT) ügyvezető szerve, a hét tagból álló elnökség. A közgyűlés a Magyar Munkajogi Társaság elnökének Dr. Berke Gyulát, alelnökeinek Dr. Tánczos Ritát és Dr. Pál Lajost, elnökségi tagjainak Dr. Lőrincz Györgyöt, Prof. Dr. Gyulavári Tamást és Dr. Sipka Pétert, titkárának Dr. Horváth Istvánt választotta.

Konferencia „20 év EU-tagság – Munkajog és szociális jog Közép- és Kelet-Európában” témában

2024. június 6–7. között kerül megrendezésre a prágai Károly Egyetemen a „20 év EU-tagság – Munkajog és szociális jog Közép- és Kelet-Európában” című nagyszabású nemzetközi konferencia, a közép- és kelet-európai(KKE) államok, köztük Csehország, Magyarország, Szlovénia és Lengyelország 2004-es európai uniós csatlakozásának húszéves évfordulójáról való megemlékezés apropóján.

Beszámoló dr. Wellmann Barna Bence nyilvános doktori védéséről

Dr. Wellmann Barna Bence doktori értekezésének első nyilvános tervezetét („A munkavállalói magánszféra határai – a munkáltató ellenőrzési joga adatvédelmi megközelítésből” munkacímalatt) 2022 telén nyújtotta be munkahelyi vitára.

Beszámoló dr. Trenyisán Máté nyilvános doktori védéséről

Amint az az előző beszámolónkból is kiderült, 2023. június 1. napján került sor a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán dr. Trenyisán Máté doktorjelölt, egyetemi tanársegéd nyilvános védésére is.

Prof. Dr. Kiss György hetvenéves

Kiss György Árpád 1953. április 27. napján Debrecenben született. Jogi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1972-ben kezdte meg, majd 1977-ben szerzett oklevelet, miután megvédte „Az alá-fölé rendeltség statikus vizsgálata a munkajogviszony tartalmában” című szakdolgozatát.