Munkajog
Főoldal > Jogélet

„Lezáratlan jelentés” – konferencia egy világjárvány munkaügyi és szociális (utó)hatásairól

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a Friedrich Ebert Stiftunggal közösen szervezett konferenciát a koronavírus-járvány okozta válság munkaügyi és szociális hatásairól. A konferenciát Sonnevend Pál, az ELTE ÁJK dékánja, valamint Jörg Bergstermann, a Friedrich Ebert Stiftung Budapesti Képviseletének igazgatója nyitotta meg. A jogi kar dékánja köszöntőjében a két szervezet közösen szervezett konferenciáinak erényeként emelte

Beszámoló dr. Sipkáné dr. Puskás Ágnes és dr. Balogh Áron Péter nyilvános doktori védéséről

2021. október 15-én sikerrel zajlott le dr. Sipkáné dr. Puskás Ágnes doktorjelölt, jogtanácsos egyetemi doktori (PhD) fokozat megszerzésére irányuló nyilvános doktori védése. Doktori disszertációjának címe A felelős üzleti magatartás megjelenési formái és szabályozási tendenciái munkajogi aspektusból volt. A jelölt doktori tanulmányait 2016 és 2020 között a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában folytatta dr. Nádas György tanszékvezető habilitált

Kiváló Kamarai Jogtanácsos díj

Örömmel adjuk hírül, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara 2021-ben Kiváló Kamarai Jogtanácsos kitüntető jelvényt adományozott Dr. Haskó Tündének, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kamarai jogtanácsosának, Munkajogi és Adatvédelmi Munkacsoport vezetőjének. A kitüntetettnek ezúton is szívből gratulálunk!

Beszámoló a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) online képzéséről

2021. május 31-én és június 1-jén, online formában került megrendezésre a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) tagjainak képzése. Az első nap házigazdája és moderátora Prof. Dr. Kun Attila (egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék/ Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Emberi Erőforrás Tanszék, az MTVSZ országos szakmai koordinátora) volt.

A Hugo Sinzheimer Moot Court Competition 2021-es versenye 

Az idei alkalommal a COVID-járvány miatt online módon került megrendezésre a nemzetközi munkajogi jogesetmegoldó és perbeszéd verseny, a Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC). Az idei, 2021. június 17. és 19. között zajló HS MCC verseny szervezője a grúziai Ilia State University (ISU) Law School volt. E versennyel ünnepelte indulásának ötödik évfordulóját a HS MCC, mely a joghallgatók számára rendezett nemzetközi „moot court” típusú versenyek között világszerte továbbra is az első és egyetlen, melyet az európai/nemzetközi munkajog témakörében rendeznek meg. A versenynek minden évben más egyetem ad otthont (korábban: 2019: Hasselt, 2018: Cassino, 2017: Aarhus, 2016: Amszterdam).

A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata – gondolatok Sipka Péter monográfiájáról

Sipka Péter A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata című monográfiája 2021-ben a HVG-ORAC Kiadó gondozásában jelent meg.[1] A szerző a művében arra vállalkozott, hogy a munkáltatói kárfelelősség hazai szabályait komplex módon, elméleti és gyakorlati megközelítésből vizsgálja. A kutatás során a szerző a munkáltató munkajogi, munkavédelmi jogi és társadalombiztosítási jogi felelősségére vonatkozó szabályokat és az ahhoz kapcsolódó esetjogot széles körben vonja

Recenzió Az egyenlő bánásmód szabályozásáról című tanulmánykötetről¹

Bevezetésként le kell szögeznem, hogy egy igen nehéz feladatra vállalkoztam. Egy olyan könyvet[2] fogok bemutatni a következőkben, amely szerkezetileg egy szerkesztett tanulmánykötet, sajátos, rendhagyó logikai felépítéssel. Ennek oka, hogy a Pál Lajos által szerkesztette, Az egyenlő bánásmód szabályozásáról címet viselő tanulmánykötet a Magyar Munkajogi Társaság 2020. február 5-i vitaülésén elhangzott előadásokra és hozzászólásokra épülő tanulmányokat tartalmazza. Ebből kifolyólag ezek a

Recenzió Kártyás Gábor Kiküldött munkavállalók az uniós és a magyar jogban című könyvéről

2020 őszén e lap hasábjain volt lehetőségem tudósítani Kártyás Gábor habilitációs védéséről. Szubjektív tudósításom azonban javarészt inkább magának az eseménynek – ti. habilitációs eljárás – az ismertetésére helyezte a hangsúlyt, egyrészt, mert ez volt a szerkesztői elvárás, másrészt, mivel az online tér és az ennek következtében számos elemében rendhagyó eljárás valóban egyedi jelleggel szolgált. A habilitációs dolgozat maga ugyanakkor megjelent

Beszámoló a HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások című konferenciáról

2021. április 27-én a Munkajog folyóirat szerkesztőbizottsága és a HVG-ORAC Kiadó szervezésében online került megrendezésre a HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások című konferencia, melynek házigazdája és moderátora Prof. Dr. Kun Attila (KRE/NKE) volt. A konferencia immár hagyománynak tekinthető, hiszen a folyóirat évente szervez hasonló eseményeket, noha a járványügyi helyzet a 2020 tavaszára tervezett konferencia megrendezését sajnos nem