Munkajog
Főoldal > Jogélet

Merre tovább? alternatív vitarendezés a kollektív munkajogban – A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) második (2019–2021) működési ciklusa és perspektívái*

Ahogyan az e lap olvasói előtt már minden bizonnyal ismeretes,[1] a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat) célja a kollektív munkaügyi érdekvitában álló felek − így egyfelől munkáltatók (és érdekképviseleteik), másfelől szakszervezetek, üzemi/közalkalmazotti tanácsok − között a bizalom helyreállítása, a konfliktushelyzet megszüntetése, a munkahelyi béke megőrzése, illetve helyreállítása, illetve, távlatibb igénnyel, a hazai munkaügyi kapcsolatok kultúrájának, rendezettségének

Létezik uniós kollektív munkajog? – Könyvismertetés – Beryl ter Haar – Attila Kun (editors): EU Collective Labour Law. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021.

Számtalan szakkönyv és tankönyv jelent meg az elmúlt évtizedekben, amely az Európai Unió munkajogának egészével foglalkozott. Ugyanez az állítás viszont egyáltalán nem áll meg az Európai Unió (EU) kollektív munkajogával kapcsolatban, hiszen a jelen könyvismertetés tárgyát képező, angol nyelven, 2021-ben megjelent kötet úttörő ebben a műfajban. Eddig ez az első angol szakkönyv ugyanis, amely kifejezetten és kizárólag az uniós munkajog

Tízéves a Munka Törvénykönyve – konferenciabeszámoló

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE ÁJK) Munkajogi és Szociális jogi Tanszékének szervezésében immár harmadik alkalommal került sor a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) értékelő nagyszabású, országos konferencia megrendezésére. Az első, hagyományteremtő alkalom 2011. december 13. volt, a törvény parlamenti elfogadásának napja, egyben „Az új Munka Törvénykönyve dilemmái” című tudományos konferencia

A „Tízéves a Munka Törvénykönyve” konferencia margójára

A Károli Gáspár Egyetem „Tíz éves a Munka Törvénykönyve” címmel 2021 decemberében munkajogi konferenciát szervezett, amelynek különleges rangot adott, hogy a konferencián Rektorhelyettes asszony köszöntőjét követően valamennyi magyarországi egyetem munkajogi tanszékének professzora felszólalt és előadásban értékelte az elmúlt tíz év szabályozási és gyakorlati tapasztalatait. A konferencia szervezőinek szakmai bátorságát dicséri, számomra pedig nagy megtiszteltetést jelentett, hogy bár nem vagyok munkajogász, e

Vita a távmunka veszélyhelyzetet túlélő különös szabályairól

A távmunka kérdéskörének dinamikusan változó szabályozása újabb mérföldkőhöz érkezett a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény megalkotásával, amely úgy módosította – többek között – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt, hogy a rendkívüli jogrend távmunkára megalkotott speciális rendeleti szabályozása a veszélyhelyzet megszűnését követően

Beszámoló az Ipar 4.0 – Magyar és nemzetközi perspektívák című konferenciáról

2022. január 10-én „Ipar. 4.0 – Magyar és nemzetközi pers­pektívák” címmel tartott workshopot az iREL projekt („Irel – Smarter Industrial relations to address new technological challenges in the world of work”/„Intelligensebb” ipari kapcsolatok a munka világában jelentkező új technológiai kihívások kezelésére) keretein belül a Munkástanácsok Országos Szövetsége (továbbiakban: Munkástanácsok), együttműködve a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE

A Magyar Jogász Egylet Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztálya tavasszal öt képzést szervez

A Magyar Jogász Egylet Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztálya tavasszal öt képzést szervez, melyből négyet (“Tavaszi négyes”) közösen a Munkajog folyóirattal. Nézze meg a kínálatot! Ha még nem előfizetőnk, úgy ez kiváló alkalom, hogy megismerje folyóiratunkat, ugyanis a résztvevők a képzés keretében megkapják a tavaszi lapszámot.

„Lezáratlan jelentés” – konferencia egy világjárvány munkaügyi és szociális (utó)hatásairól

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a Friedrich Ebert Stiftunggal közösen szervezett konferenciát a koronavírus-járvány okozta válság munkaügyi és szociális hatásairól. A konferenciát Sonnevend Pál, az ELTE ÁJK dékánja, valamint Jörg Bergstermann, a Friedrich Ebert Stiftung Budapesti Képviseletének igazgatója nyitotta meg. A jogi kar dékánja köszöntőjében a két szervezet közösen szervezett konferenciáinak erényeként emelte

Beszámoló dr. Sipkáné dr. Puskás Ágnes és dr. Balogh Áron Péter nyilvános doktori védéséről

2021. október 15-én sikerrel zajlott le dr. Sipkáné dr. Puskás Ágnes doktorjelölt, jogtanácsos egyetemi doktori (PhD) fokozat megszerzésére irányuló nyilvános doktori védése. Doktori disszertációjának címe A felelős üzleti magatartás megjelenési formái és szabályozási tendenciái munkajogi aspektusból volt. A jelölt doktori tanulmányait 2016 és 2020 között a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában folytatta dr. Nádas György tanszékvezető habilitált

Kiváló Kamarai Jogtanácsos díj

Örömmel adjuk hírül, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara 2021-ben Kiváló Kamarai Jogtanácsos kitüntető jelvényt adományozott Dr. Haskó Tündének, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kamarai jogtanácsosának, Munkajogi és Adatvédelmi Munkacsoport vezetőjének. A kitüntetettnek ezúton is szívből gratulálunk!