Munkajog
Főoldal > A munka világa

A munka törvénykönyvét érintő módosítások 2018 januárjától

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a hatálybalépése óta már tíznél több kisebb módosításon esett át. Idén január 1-jétől két törvény változtatta meg az Mt. szövegét, s július 1-jével is további módosítások várhatók. A várandós, gyermekágyas, szoptató munkavállalók munkavédelme A munkavállalói képviselő fogalma Pontosító jellegű rendelkezések Eljárási szabálymódosítások Várható módosítások 360

A foglalkoztatással összefüggő adatkezelés szabályozásának lehetőségei az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján (1. rész)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 rendeletét (általános adatvédelmi rendelet)[1] (a továbbiakban: Rendelet) 2018. május 25-étől kell alkalmazni. A Rendelet továbbfejleszti a 95/46/EK irányelv[2] rendelkezéseit, különböző változásokat eredményezve a foglalkoztatás során megvalósuló adatkezelések

Kiküldetés az EU-n belül – jogalkalmazási dilemmák a gyakorlatban

A cikk szerzői az Európai Unió valamely tagállama területén kiküldetésben lévő munkavállalók jogi védelmét biztosító szabályokat és ezek gyakorlati megvalósulását vizsgálják. A téma aktualitásául szolgál, hogy a visszaélések és a szabályok további kijátszásának kizárása érdekében született ún. „posting enforcement irányelv” jogharmonizációs határideje lejárt, a végrehajtást szolgáló – tagállamonként eltérő mélységű és változó erősségű – közigazgatási intézkedések pedig már gyakorlattá érlelődtek. A cikk az alábbiakban értékeli

A Bring Your Own Device (BYOD)-policy jelensége – munkajogi nézőpontból

A digitalizálódó, technológiai fejlődéssel folyamatosan változó munka világában egyre nagyobb kihívást jelent – az elmélet és a gyakorlat számára is –, hogy a meglévő munkajogi kereteket hogyan lehet alkalmazni az újszerű folyamatokra. Jelen írás a vállalati gyakorlatban egyre inkább elterjedő – BYOD (Bring Your Own Device) néven is ismert – a saját eszközök munkahelyi használatára vonatkozó munkajogi kérdéseket járja körül. A tanulmány ezzel eligazodási támpontokat