Munkajog
Főoldal > Értekezések

Miért kell védeni? A munkajogviszony munkáltató általi megszüntetésével szembeni védelem egyes kérdéseiről

A tanulmány a munkajogviszony munkáltató általi megszüntetésével szembeni védelem egyes elméleti kérdéseit vizsgálja. Arra kíván választ találni, hogy melyek a munkáltató általi önkényes megszüntetéssel szembeni védelem elvi alapjai. Következtetései értelmében a védelem a munkához való jogból és az emberi méltósághoz való jogból vezethető le, az önkényes megszüntetéssel szembeni védelem pedig emberi jogként alapjogi védelmet igényel. Problémafelvetés A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem szükségtelenségét támogató elméleti megfontolások

Közszolgálat: komparatív előnyök – hátrányokkal? (1. rész)

Éppen a munkajogi rendszerváltozás évében láttam Patrick Süskind német író Nagybőgő című monodrámáját. Egy esti koncertre történő készülődés során hangzott el egy máig megőrzött mondat a nagybőgőst alakító Darvas Ivántól: sok a gond, de egy állami szimfonikus zenekarban legalább biztos az állása. Egy közszolgálati komparatív előny. Írásom ezekkel, a közszféra egyes foglalkoztatási feltételeiben – így különösen a jogviszony stabilitásban és az ehhez kapcsolódó tervezhető előmenetelben

A szövetkezeti tagi munkaviszony jogi kockázatai, különös tekintettel az alapvető munkavállalói jogokra[1]

Jelen[1] tanulmány a szövetkezetekről szóló törvény alapján kialakított sajátos foglalkoztatási formák néhány alapvető dilemmájáról és azok lehetséges új megközelítéséről szól. Az említett jogszabály több módon is lehetővé teszi a tagi munkavégzést, e jogi konstrukciókban pedig közös elem a munka törvénykönyvéhez viszonyított eltérő, alacsonyabb szintű munkavállalói jogvédelem. Ezen aggályok annak ellenére élő jogi problémák, hogy nemzetközi és uniós munkajogi szabályok egyaránt garantálják az ilyen formában