Munkajog
Főoldal > Értekezések > Ami szerződésszegés a polgári jogban, az munkaviszony a munkajogban?¹

Ami szerződésszegés a polgári jogban, az munkaviszony a munkajogban?¹

A szerződésszegés esetei, esetleges jogkövetkezményei, illetőleg jogdogmatikai alapjai fontos kérdései a magánjogi szabályozásnak. Miután minden szerződő felet – függetlenül az adott szerződés konkrét tartalmától vagy éppen jogi természetétől – jogok illetnek meg és kötelezettségek terhelnek, ezért sokszor elkerülhetetlen, hogy a szerződésszerű teljesítés valamilyen hibában szenvedjen a teljesítés ideje, helye, módja stb. vonatkozásában. A releváns polgári jogi szabályozások ennek megfelelően elsődlegesen a potenciálisan alkalmazandó jogkövetkezményekre koncentrálnak, és alapvetően nincs ez másként a jelen tanulmány tárgyát képező munkajogi dogmatikában sem azzal, hogy néhány specialitás és unikális jogértelmezési lehetőség mindenképpen jellemzi e területet. Ennek megfelelően a tanulmány röviden felvázolja a szerződésszegés jelentőségét és esetköreit munkajogi szempontból, különös figyelmet szentelve annak, hogy a munkajogi jogkövetkezmények alkalmazhatósága sok esetben nem feltétlenül követi az egyébként kiindulási alapnak tekintett polgári jogi logikát. A kutatás szintén érinti a szerződésszegés időbeliségének dilemmáját, ami egy kifejezetten a munkaviszony létesítéséhez köthető sajátos jogi helyzet. A tanulmány végén lehetséges válaszok olvashatók a feltett kérdésekre elméleti és gyakorlati nézőpontból.

  1. Bevezető gondolatok
  2. Kiindulási pont – a megkötött szerződést teljesíteni kell
  3. A szerződésszegés fogalmáról és felmerülésének időbeliségéről
  4. A szerződésszegés munkajogi esetkörei
  5. A szerződés vagy a tényleges teljesítés bír jogviszony-alakító erővel?
    5.1. Érvénytelenség, szerződésszegés és jogellenesség elhatárolása
    5.2. A fogalmi elhatárolás gyakorlati relevanciája
  6. Következtetések
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!