Munkajog
Főoldal > Portfolio Item

2024/2. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Nádas György – Dr. Orosz Ferenc: A szerződési szabadság megjelenése az általános szerződési feltétel mint egyoldalú jognyilatkozat kapcsán Dr. Kártyás Gábor: Másodállás pihenőidőben? A párhuzamosan fennálló munkaviszonyok problémája Prof. Dr. Prugberger Tamás – Dr. Zaccaria Márton Leó: A munkajogi igények elévülésének újszerű megközelítése – gondolatkísérlet a 2023/970 irányelv 21. cikke alapján A MUNKA VILÁGA Dr. Antalóczy Adrienn: A versenytilalmi

2024/1. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Herdon István – Dr. Németh Tamás: A piac láthatatlan keze a munkaviszonyban – avagy a munkajog kollektív és individuális oldalának sajátos szerepe Dr. Zaccaria Márton Leó: A valódi egyenlőség ára, avagy az egyenlő díjazás követelményének megerősítése a legújabb uniós szociálpolitikai jogalkotásban (2. rész) Dr. Rab Henriett – Dr. Hornyák Virág: A munkaszerződés rendeltetése a munkavállaló ráutaló magatartással történő

2023/4. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Nádas György: Az érvénytelenség jogkövetkezményeiről Dr. Zaccaria Márton Leó: A valódi egyenlőség ára, avagy az egyenlő díjazás követelményének megerősítése a legújabb uniós szociálpolitikai jogalkotásban (1. rész) A MUNKA VILÁGA Dr. Horváth István: Csatornák – A visszaélések bejelentésének szabályozása – eredmények és kérdőjelek Ludányi Dávid: Családpolitika a közszolgálati jogi szabályozás tükrében Soltész Gábor: A munkahelyi egészségkárosító kockázatok munkajogi konzekvenciái ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT

2023/3. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Hornyák Virág: Valódi szabadulás vagy csapda? – Elállás a munkaszerződéstől Dr. Wellmann Barna Bence: A munka törvénykönyve alkalmazhatóságának dilemmája a munkaerő kiválasztására irányuló eljárások során Dr. Takács Dóra: A többszörös diszkrimináció problematikája a foglalkoztatásban A MUNKA VILÁGA Dr. Trenyisán Máté – Dr. Papp Nikolett – Baky Boglárka: A munkáltatói felelősségbiztosítás intézménye a munkáltatói kárfelelősség rendszerében Dr. Mélypataki Gábor: Egy

2023/2. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Herdon István: A kétnyelvű okiratok érvényességi problémái a munkajogban Németh Tamás: Nincs új a nap alatt – A kollektív igényérvényesítés múltja, jelene és jövője A MUNKA VILÁGA Dr. Fodor T. Gábor – Dr. Szemenyei Barabás Máté: A napi és heti pihenőidők kiadásának problémája Dr. Kártyás Gábor: Pihenés után is édes a pihenés? – Hozzászólás a napi és heti pihenőidő

2023/1. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Mészáros Árpád: A kiküldetésre vonatkozó szabályok egységesítésének kérdései a kétoldalú szociális biztonsági egyezményekben különös tekintettel a magyar gyakorlatra Dr. Hungler Sára: A pedagógussztrájkok az ILO gyakorlatának tükrében A MUNKA VILÁGA Dr. Tarján Zoltán – Dr. Szopkó Rebeka: A munkáltató tájékoztatási kötelezettségének változó szabályozása Dr. Laribi Karim – Dr. Sziládi Péter: Kísérlet a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére az újfajta

2022/4. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Sipka Péter – Dr. Zaccaria Márton Leó: Tisztességes munkáért méltányos bérezés kontra versenyképesség – az európai minimálbér-irányelv jelentősége és várható hatásai Dr. Rab Henriett: A négynapos munkahét dilemmái munkajogi nézőpontból – avagy a piaci működés gazdaságossága összefér-e a munkajogi garanciarendszerrel? A MUNKA VILÁGA Dr. Rátkai Ildikó: NeverEnding Story? Avagy meddig tart a munkáltató kártérítési felelőssége jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén? Dr.

2022/3. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Herdon István – Dr. Zaccaria Márton Leó: Ami szerződésszegés a polgári jogban, az munkaviszony a munkajogban? A MUNKA VILÁGA Dr. Tóth Kinga : A koronavírus hatása a foglalkozási megbetegedések és a munkabalesetek területén Dr. Szabó Mercédesz Ibolya: A jogharmonizáción túl – a munkaidő szabályozásának versenyképessé tétele Józsa Elena: A tolmácsok titoktartási kötelezettsége ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT Dr. Mikola Orsolya Irén: Az észszerű

2022/2. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Gellérné dr. Lukács Éva – Dr. Mészáros Árpád: A menekültek és menedékesek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének lényegi elemei Magyarországon – az ukrán válság fényében Dr. Lukács Adrienn: A főnök szeme mindent lát? Gondolatok a munkavállalók webkamerás ellenőrzéséről A MUNKA VILÁGA Dr. Horváth István – Dr. Petrovics Zoltán: A jogvédelem irányában – Irányelvtervezet a platformmunka körülményeinek javításáról (2. rész) Dr.

2022/1. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Balogh Áron Péter: A kollektív autonómia alapjogi összefüggései Dr. Tóth Kristóf: A munkavállaló javára való eltérés megítélésének egyes szempontjai Prof. em. Dr. Prugberger Tamás D. Sc. – Dr. Nádas György: Az érvénytelenség szabályozásának és gyakorlati megállapításának munkajogi problémái A MUNKA VILÁGA Dr. Trenyisán Máté: A kármegosztás esetei a munkáltatói kárfelelősség körében Dr. Horváth István – Dr. Petrovics Zoltán: A