Munkajog
Főoldal > Portfolio Item

2023/3. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Hornyák Virág: Valódi szabadulás vagy csapda? – Elállás a munkaszerződéstől Dr. Wellmann Barna Bence: A munka törvénykönyve alkalmazhatóságának dilemmája a munkaerő kiválasztására irányuló eljárások során Dr. Takács Dóra: A többszörös diszkrimináció problematikája a foglalkoztatásban A MUNKA VILÁGA Dr. Trenyisán Máté – Dr. Papp Nikolett – Baky Boglárka: A munkáltatói felelősségbiztosítás intézménye a munkáltatói kárfelelősség rendszerében Dr. Mélypataki Gábor: Egy

2023/2. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Herdon István: A kétnyelvű okiratok érvényességi problémái a munkajogban Németh Tamás: Nincs új a nap alatt – A kollektív igényérvényesítés múltja, jelene és jövője A MUNKA VILÁGA Dr. Fodor T. Gábor – Dr. Szemenyei Barabás Máté: A napi és heti pihenőidők kiadásának problémája Dr. Kártyás Gábor: Pihenés után is édes a pihenés? – Hozzászólás a napi és heti pihenőidő

2023/1. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Mészáros Árpád: A kiküldetésre vonatkozó szabályok egységesítésének kérdései a kétoldalú szociális biztonsági egyezményekben különös tekintettel a magyar gyakorlatra Dr. Hungler Sára: A pedagógussztrájkok az ILO gyakorlatának tükrében A MUNKA VILÁGA Dr. Tarján Zoltán – Dr. Szopkó Rebeka: A munkáltató tájékoztatási kötelezettségének változó szabályozása Dr. Laribi Karim – Dr. Sziládi Péter: Kísérlet a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére az újfajta

2022/4. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Sipka Péter – Dr. Zaccaria Márton Leó: Tisztességes munkáért méltányos bérezés kontra versenyképesség – az európai minimálbér-irányelv jelentősége és várható hatásai Dr. Rab Henriett: A négynapos munkahét dilemmái munkajogi nézőpontból – avagy a piaci működés gazdaságossága összefér-e a munkajogi garanciarendszerrel? A MUNKA VILÁGA Dr. Rátkai Ildikó: NeverEnding Story? Avagy meddig tart a munkáltató kártérítési felelőssége jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén? Dr.

2022/3. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Herdon István – Dr. Zaccaria Márton Leó: Ami szerződésszegés a polgári jogban, az munkaviszony a munkajogban? A MUNKA VILÁGA Dr. Tóth Kinga : A koronavírus hatása a foglalkozási megbetegedések és a munkabalesetek területén Dr. Szabó Mercédesz Ibolya: A jogharmonizáción túl – a munkaidő szabályozásának versenyképessé tétele Józsa Elena: A tolmácsok titoktartási kötelezettsége ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT Dr. Mikola Orsolya Irén: Az észszerű

2022/2. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Gellérné dr. Lukács Éva – Dr. Mészáros Árpád: A menekültek és menedékesek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének lényegi elemei Magyarországon – az ukrán válság fényében Dr. Lukács Adrienn: A főnök szeme mindent lát? Gondolatok a munkavállalók webkamerás ellenőrzéséről A MUNKA VILÁGA Dr. Horváth István – Dr. Petrovics Zoltán: A jogvédelem irányában – Irányelvtervezet a platformmunka körülményeinek javításáról (2. rész) Dr.

2022/1. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Balogh Áron Péter: A kollektív autonómia alapjogi összefüggései Dr. Tóth Kristóf: A munkavállaló javára való eltérés megítélésének egyes szempontjai Prof. em. Dr. Prugberger Tamás D. Sc. – Dr. Nádas György: Az érvénytelenség szabályozásának és gyakorlati megállapításának munkajogi problémái A MUNKA VILÁGA Dr. Trenyisán Máté: A kármegosztás esetei a munkáltatói kárfelelősség körében Dr. Horváth István – Dr. Petrovics Zoltán: A

2021/4. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Herdon István – Dr. Sipka Péter – Dr. Zaccaria Márton Leó: Van? Volt? Lesz? – a munkaszerződés létezésének dogmatikai és gyakorlati problémái Dr. Balogh Áron Péter: A kollektív szerződés hatálya A MUNKA VILÁGA Dr. Kozma Anna – Dr. Pál Lajos: A védőoltásra kötelezés feltételei a munkajogviszonyban Havas Bence – Szabó Patrik: A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X.

2021/3. szám

Értekezések Prof. em. Dr. Prugberger Tamás: A munkavállalóhoz hasonló személyként történő foglalkoztatás minősítése a külföldi megoldások, valamint az Mt. és Ptk. tükrében Dr. Heinrich Renáta: A platformalapú munkavégzés jogi kihívásai – Szürke zóna a munkaviszony és az önfoglalkoztatás közt A munka világa Ludányi Dávid: A teljesítményértékelés (és minősítés) jogi szabályozása a közigazgatás közszolgálati törvényeiben – mérés-értékelés és/vagy fejlesztés-támogatás? Tóth Liliána: Kárfelelősségi

2021/2. szám

Értekezések Dr. Kártyás Gábor: A méltányos verseny vagy a munkavállalók védelme? – A kiküldetési irányelv módosításával szembeni semmisségi eljárásban hozott ítéletekről Dr. Lőrincz György: Mi lesz veled, Kjt.? Havas Bence: Bizonytalan foglalkoztatás az állásbiztonság tükrében A munka világa Dr. Vereb Anita: Ne szólj szám…? – A közösségi médiában közölt vélemények a munkajogi bírói gyakorlatban Ábrók Kamilla: Véleménynyilvánítás kontra munkajogi kötelezettségek –