Munkajog
Főoldal > Portfolio Item

2022/1. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Balogh Áron Péter: A kollektív autonómia alapjogi összefüggései Dr. Tóth Kristóf: A munkavállaló javára való eltérés megítélésének egyes szempontjai Prof. em. Dr. Prugberger Tamás D. Sc. – Dr. Nádas György: Az érvénytelenség szabályozásának és gyakorlati megállapításának munkajogi problémái A MUNKA VILÁGA Dr. Trenyisán Máté: A kármegosztás esetei a munkáltatói kárfelelősség körében Dr. Horváth István – Dr. Petrovics Zoltán: A

2021/4. szám

ÉRTEKEZÉSEK Dr. Herdon István – Dr. Sipka Péter – Dr. Zaccaria Márton Leó: Van? Volt? Lesz? – a munkaszerződés létezésének dogmatikai és gyakorlati problémái Dr. Balogh Áron Péter: A kollektív szerződés hatálya A MUNKA VILÁGA Dr. Kozma Anna – Dr. Pál Lajos: A védőoltásra kötelezés feltételei a munkajogviszonyban Havas Bence – Szabó Patrik: A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X.

2021/3. szám

Értekezések Prof. em. Dr. Prugberger Tamás: A munkavállalóhoz hasonló személyként történő foglalkoztatás minősítése a külföldi megoldások, valamint az Mt. és Ptk. tükrében Dr. Heinrich Renáta: A platformalapú munkavégzés jogi kihívásai – Szürke zóna a munkaviszony és az önfoglalkoztatás közt A munka világa Ludányi Dávid: A teljesítményértékelés (és minősítés) jogi szabályozása a közigazgatás közszolgálati törvényeiben – mérés-értékelés és/vagy fejlesztés-támogatás? Tóth Liliána: Kárfelelősségi

2021/2. szám

Értekezések Dr. Kártyás Gábor: A méltányos verseny vagy a munkavállalók védelme? – A kiküldetési irányelv módosításával szembeni semmisségi eljárásban hozott ítéletekről Dr. Lőrincz György: Mi lesz veled, Kjt.? Havas Bence: Bizonytalan foglalkoztatás az állásbiztonság tükrében A munka világa Dr. Vereb Anita: Ne szólj szám…? – A közösségi médiában közölt vélemények a munkajogi bírói gyakorlatban Ábrók Kamilla: Véleménynyilvánítás kontra munkajogi kötelezettségek –

2021/1. szám

Értekezések Dr. Horváth István – Dr. Kártyás Gábor: Látlelet: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról és a szabályozás kérdőjeleiről A munka világa Dr. Lőrincz György: Elmélkedés, időnként álmélkodás a munkáltató kárfelelősségét érintő egyes bírói döntésekről Dr. Tallián Blanka: A világjárvány hatása a határozott idejű munkaviszonyra – „esetlegesen a szerződések megszüntetésére kifejezetten szükség van” Dr. Rácz Réka: A fegyelmi felelősség egyes kérdései a Munka

2020/4. szám

Értekezések Prof. em. Dr. Prugberger Tamás: Az akarati hiba miatti jognyilatkozat megtámadását érintő munkajogi szabályozás problémája Herdon István: A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a létre nem jött individuális munkajogi megállapodások esetén A munka világa Dr. Ferencz Jácint – Dr. Wellmann Barna Bence: Adalékok az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja szerinti munkaviszony-megszüntetéshez, a koronavírus-járvánnyal összefüggésben Dr. Pál Lajos: A

2020/3. szám

Értekezések Dr. Lőrincz György: A munkaszerződés teljesítésének egyes kérdései Dr. Balogh Áron Péter: A kedvezőbb eltérés elvének jogalkalmazási kérdései a szakképzési munkaviszony fényében A munka világa Dr. Arató Balázs: Az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja a koronavírus tükrében Dr. Gellérné dr. Lukács Éva – Paragh Brigitta: A magyar biztosítottak részvétele az európai uniós szintű betegmozgásokban – nem tervezett egészségügyi

2020/2. szám

Értekezések Dr. Lőrincz György: In memoriam munkaügyi bíróság (szubjektív emlékezés) Dr. Pál Lajos: A munkarend sajátos formáiról A munka világa Dr. Rátkai Ildikó: A munkavállaló e-mail-címe – a munkáltató problémája? A munkahelyi elektronikus levelezés ellenőrzésének hatósági gyakorlata Prof. Dr. Prugberger Tamás - Dr. Román Róbert: Ellentmondás a fiatalkorúak védelmét célzó alkalmazási tilalom munkajogi szabályozásának értelmezése körül Dr. Kovács Réka: Az Európai

2020/1. szám

Értekezések Dr. Lőrincz György: Az „ellenőrzési kör” értelmezése a munkaügyi ítélkezés tükrében Dr. Kártyás Gábor: A kiküldetési irányelv módosítása és magyar átvétele A munka világa Dr. Sipka Péter – Dr. Zaccaria Márton Leó: A munka és magánélet közötti egyensúly kialakításának alapvető követelményeiről a 2019/1158 irányelvre figyelemmel Dr. Bérces Kamilla: Munkaügyi szabályok változásai 2020-ban Dr. Gellérné dr. Lukács Éva – Dr. Gergely

2019/4. szám

Értekezések Dr. Tercsák Tamás: Kényszer szülte útitársak vagy közeli rokonok. Az egyenlő bánásmód kötelezettsége és a joggal való visszaélés tilalma Dr. Petrovics Zoltán: A polgári jog egyes rendelkezéseinek alkalmazása a munkajogban, különös tekintettel a kötbérre A munka világa Dr. Lőrincz György: A fizetési felszólítás alkalmazásával kapcsolatos jogértelmezési kérdések Dr. Mészáros Árpád: Magyarország szociális biztonsági egyezményei, és az azokban alkalmazott főbb szabályozási