Munkajog
Főoldal > A munka világa > A fizetési felszólítás alkalmazásával kapcsolatos jogértelmezési kérdések

A fizetési felszólítás alkalmazásával kapcsolatos jogértelmezési kérdések

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 285. § (2) bekezdése a munkáltatói igényérvényesítés sajátos, mondhatni könnyített, a bírói út mellőzésével járó módját szabályozza. E szabály lényegét a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 23. §-a határozza meg, amely lehetőséget ad – meghatározott feltételek fennállása esetén – a fizetési felszólítás végrehajtási záradékkal való ellátására. Könnyű belátni, hogy ez a megoldás kifejezetten kedvező a munkáltató számára, mivel mellőzhetővé teszi a sokszor hosszadalmas és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) által más tekintetben is nehezített peres eljárást. Ez a lazább igényérvényesítés ugyanakkor a munkavállaló oldalán jelenthet kockázatot azáltal, hogy az egyoldalú munkáltatói jognyilatkozat alapján – akár egy, az Mt. 24. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alkalmazásával – tudtán kívül indulhat vele szemben végrehajtási eljárás. E két érdek összehangolása – figyelemmel a szabályozás eléggé lakonikus jellegére is – több jogértelmezési kérdést vet fel. Az alábbiakban ezeket tekintem át, de mindenekelőtt – a jogértelmezést elősegítendő – érdemes a fizetési felszólítás jogintézményének néhány alapvonását ismertetni. Ennek megfelelően a cikk az alábbi kérdéseket érinti.

 1. A fizetési felszólítás fogalma és jellege
  1.1. A fizetési felszólítás fogalma
  1.2. A fizetési felszólítás útján történő igényérvényesítés kivételes jellege
 2. A fizetési felszólítás indokolása
 3. A jogorvoslati kioktatás elmaradásának jogkövetkezménye
 4. A fizetési felszólítás végrehajtási záradékkal való ellátásnak feltételei
 5. A fizetési felszólítással szemben indított perrel kapcsolatban felmerülő jogértelmezési kérdések
  5.1. A fizetési felszólítással szemben benyújtott kereset jellege
  5.2. A fizetési felszólítással szemben kezdeményezett perben hozott határozat
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!