Munkajog
Főoldal > Értekezések > A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a létre nem jött individuális munkajogi megállapodások esetén¹

A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a létre nem jött individuális munkajogi megállapodások esetén¹

A munkajogi szakirodalomban és az ítélkezési gyakorlatban a nemlétező szerződések marginális jelentőségűnek tűnhetnek. Ugyanakkor, meglátásom szerint ez pusztán csak azért van így, mert a szerződés létrejöttét a jogtudomány és a jog­gyakorlat is sok esetben magától értetődőnek és eldöntöttnek véli, teret engedve az érvényesség-érvénytelenség dogmatikailag is kellően körüljárt kérdésköre vizsgálatának. A létre nem jött megállapodás megítélésem szerint azonban sajátos jogkövetkezményekkel bír, amelyek az anyagi jogi megfontolásokon túlmenően eljárásjogi szempontból sem tekinthetők mellékesnek. Éppen ezért foglalkozom jelen cikkben a nem létező szerződés fogalmával, esetköreivel, jogkövetkezményeivel, valamint a hatáskörrel rendelkező bíróság dilemmájával.

 1. Bevezetés
 2. A létre nem jött megállapodás fogalmi aspektusai
 3. A munkajogi megállapodások létrehozása
  3.1. A kötelező vagy lényeges tartalmi elemekben történő megállapodás dilemmája
  3.2. A munkaszerződés létrejötte
  3.2.1. Ha nincs alapbér, nincs munkaszerződés
  3.2.2. A munkakörben történő megállapodás elmaradása
  3.3. A munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodások létre nem jötte
 4. A nemlétező szerződések jogkövetkezményei
  4.1. Irányadó-e a polgári jogi joggyakorlat a munkaviszonyra nézve?
  4.2. A nem létező szerződések potenciális munkajogi jogkövetkezményei
  4.3. Az Mt. alkalmazhatóságának a kérdése a nemlétező munkajogi megállapodások tükrében
  4.4. Kártérítési szabályok alkalmazása: bekövetkezett-e bármilyen kár?
  4.5. A jogalap nélküli gazdagodás alkalmazhatósága
  4.6. Felelősség a szerződés létre nem jöttéért
 5. A munkaügyi perekben eljáró bíróság hatáskörének hiánya
 6. Konklúzió
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!