Munkajog
Főoldal > A munka világa > A munkáltató tájékoztatási kötelezettségének változó szabályozása

A munkáltató tájékoztatási kötelezettségének változó szabályozása

2023. január 1-jétől a munkáltatóknak rövidebb határidők mellett sokkal szélesebb körű tájékoztatást kell nyújtaniuk a munkavállalóknak az alapvető munkafeltételekről, köszönhetően az Országgyűlés által 2022. december 7-én elfogadott és 2023. január 1-jén hatályba lépett az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv5.). A Módtv5. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és néhány más foglalkoztatási tárgyú törvény rendelkezéseit széles körben módosította, ideértve a munkáltató tájékoztatási kötelezettségeit is.

 1. Az Mt.-módosítás európai uniós szabályozási háttere
  1.1 A 2019/1152 irányelv implementálása
  1.2. Az Európai Unió Alapjogi Chartája, a szociális jogok európai pillére
 2. A tájékoztatásra jogosultak köre
 3. A tájékoztatási kötelezettség tartalmi elemei
  3.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója
  3.2. A munkaviszony kezdete, tartama, a munkahely
  3.3. A munkakörbe tartozó feladatok
  3.4. Munkaidő-beosztás, rendkívüli munkaidő, munkáltató tevékenységének sajátos jellege
  3.5. A munkabérről való elszámolás módja, a munkabérfizetés gyakorisága, a kifizetés napja
  3.6. Az alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások
  3.7. Szabadságnapok száma, számítási módja és kiadásának szabályai
  3.8. A munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályok
  3.9. A munkáltató képzési politikája, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartama
  3.10. A hatóság, amely részére a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megfizeti
  3.11. A munkáltatóra alkalmazandó kollektív szerződés
  3.12. Az Mt. 46. §-án kívül szabályozott tájékoztatási kötelezettségek
 4. Külföldi munkavégzés esetén adandó kiegészítő tájékoztatás
 5. Tájékoztatás az Mt.-re vagy más munkaviszonyra vonatkozó szabályra való hivatkozással
 6. A tájékoztatás megadásának határideje
 7. Tájékoztatási kötelezettség a munkafeltételek változásáról
 8. Az Mt. 38. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség
 9. A tájékoztatás módja: írásbeliség
 10. A fennálló munkaviszonyok esetében történő tájékoztatás
 11. A tájékoztatási kötelezettség nemteljesítésének jogkövetkezményei
  11.1. Az Irányelv szerinti minimumelvárás
  11.2. Foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárás és munkaügyi bírság
  11.3. Vélelmek és a joggal való visszaélés
  11.4. Munkavégzés jogszerű megtagadása
  11.5. Egyéb munkaügyi igény lehetősége
 12. Az új szabályozás várható hatása
 13. Összefoglalás
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!