Munkajog
Főoldal > Értekezések > A munkáltatói normatív nyilatkozatok vizsgálata a szerződéses konszenzus fényében

A munkáltatói normatív nyilatkozatok vizsgálata a szerződéses konszenzus fényében

A XXI. századi munkahelyek jogát nagymértékben a munkáltató belső szabályzatai, nyilatkozatai határozzák meg. Az Mt. kísérletet tett az egyoldalú jognyilatkozatok, a kötelezettségvállalás fogalmának beépítésével konkretizálni a munkáltatói nyilatkozatok természetét, ennek ellenére a nyilatkozatok és jognyilatkozatok gyakorlati elhatárolása nehézkes, dogmatikai megalapozásuk pedig kifogásolható. A munkajogviszony tényleges tartalma a munkáltató egyoldalúan megállapított munkahelyi szintű jognyilatkozatai útján eltávolodik a munkaszerződésben egyébként fennállt konszenzustól. A tanulmány célja e munkáltatói egyoldalú hatalmasságokra épülő sajátos szabályozási hierarchia bemutatása. Célja továbbá párhuzamot vonni a polgári jogban hasonlóan érvényesülő egyoldalú alakító jogosítványokkal, az általános szerződési feltételekkel, következtetésként pedig rámutatni a munkaviszonyban tapasztalható konszenzus hiányával kapcsolatos magánjog-dogmatikai összefüggésekre.

  1. Bevezető gondolatok
  2. A munkajogi és a polgári jogi jognyilatkozatok kapcsolata
  3. A munkajog jogforrási rendszere
  4. A normatív egyoldalú (jog)nyilatkozatokés azok helye a munkajog rendszerében
  5. Az általános szerződési feltételek és a munkáltatói (jog-)nyilatkozatokútján érvényesülő foglalkoztatási feltételek összehasonlítása
  6. Következtetések
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!