Munkajog
Főoldal > Jogélet > A „Tízéves a Munka Törvénykönyve” konferencia margójára

A „Tízéves a Munka Törvénykönyve” konferencia margójára

A Károli Gáspár Egyetem „Tíz éves a Munka Törvénykönyve” címmel 2021 decemberében munkajogi konferenciát szervezett, amelynek különleges rangot adott, hogy a konferencián Rektorhelyettes asszony köszöntőjét követően valamennyi magyarországi egyetem munkajogi tanszékének professzora felszólalt és előadásban értékelte az elmúlt tíz év szabályozási és gyakorlati tapasztalatait.

A konferencia szervezőinek szakmai bátorságát dicséri, számomra pedig nagy megtiszteltetést jelentett, hogy bár nem vagyok munkajogász, e tudományterület sokszínű és méltán nagyrabecsült tudományos előadója között lehetőségem nyílt a munkajogi szabályozás gazdaságpolitikai megfontolásaira vonatkozó gondolataimat megosztani. Megjegyzem, jelentős értéknek és nagyszerűnek tartom, hogy a tudományterület legkiválóbb elméleti és gyakorlati művelői – adott esetben alapvetően eltérő véleményük ellenére is – készek és képesek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénnyel (a továbbiakban: Mt.) kapcsolatos véleményüket ilyen és ehhez hasonló konferenciák keretében rendszeresen megvitatni. A közös gondolatok így olyan szabályozási megoldások kiérlelését eredményezhetik, amelyre mindenképpen lehet és kell is építeni a munkajogi kodifikáció jövőbeli továbbvitele során.

A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!