Munkajog
Főoldal > Értekezések > A versenytilalmi klauzula komparatív bemutatása a nemzetközi gyakorlatban

A versenytilalmi klauzula komparatív bemutatása a nemzetközi gyakorlatban

Jelen tanulmány célja, hogy elemző igényű áttekintést adjon néhány célirányosan kiválasztott szempont mentén a különböző országok (különös tekintettel, de nem kizárólag az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország) versenytilalmi megállapodásokkal összefüggő szabályozásáról és gyakorlatáról. Célja továbbá, hogy összehasonlítsa azokat a hazai szabályozással. A vizsgált aspektusok abból a célból kerültek meghatározásra, hogy gazdagítsák a hazai diskurzust, további olyan lehetséges megoldásokat vessenek fel, amelyek a hazai joggyakorlat számára is előremutatóak lehetnek. Ha csak a magyar jogrendszerbeli konkurencia kizárási szerződést vizsgáljuk, az alkalmas ugyan a jogintézmény részletes „megértésére”, azonban több állam szabályozásának és gyakorlatának bemutatása nagyobb lehetőséget biztosít arra, hogy általánosan figyelembe veendő szempontokat, elveket fogalmazhassunk meg. A komparatív elemzés a hazai elmélet és gyakorlat számára is hasznos lehet, hiszen rámutat azon formai és tartalmi elemekre, dilemmákra, amelyek fontosak lehetnek a versenytilalmi megállapodás megalkotása kapcsán még akkor is, ha a hatályos munkajogi szabályozás nem feltétlenül tér ki egyes részletkérdésekre.

  1. Kiindulási pont – versenytilalmi megállapodások a magyar szabályozás tükrében
  2. Az alanyi kör meghatározása
  3. A versenytilalmi megállapodások tipizálása
  4. A versenytilalmi megállapodások érvényességi feltételei
  5. Az érvénytelen megállapodás jogkövetkezményei
  6. Összegzés
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges.
Kérjük,
Még nem előfizetőnk? Fizessen elő folyóiratunkra!