Munkajog
Főoldal > Jogélet > Munkajogi Akadémia – A belső visszaélés-bejelentési rendszer – szabályok és a gyakorlat

Munkajogi Akadémia – A belső visszaélés-bejelentési rendszer – szabályok és a gyakorlat

A Magyar Munkajogi Társaság Munkajogi Akadémia elnevezésű rendezvénysorozata keretében 2023. november 15-én foglalkozott a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, közkeletű elnevezésével a „Panasztörvény” gyakorlati aspektusaival. Dr. Kisfaludy Zoltán LL.M. ügyvéd ismertette a szabályozás kialakulásának történeti előzményeit, okait, a panasz keletkezéstörténetét, a panaszhoz, illetve a panaszkezeléshez való jog alkotmányos alapjait, a hatályos panasztörvény hazai előzményeit, európai uniós hátterét, illetőleg az Európai Unió elvárásait a háromlépcsős visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására vonatkozóan. Kiemelte az Európai Parlament és a Tanács (EU) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 (2019. október 23.) irányelve megoldásainak amerikai gyökereit (whistleblowing vagy ethics hotline típusú visszaélés-bejelentési rendszer). Ennek kapcsán bemutatta egy jól működő, hatékony és a foglalkoztató számára is hozadékot jelentő visszaélés-bejelentési rendszer kritériumait. Végül kitért a szabályozás anomáliáira, illetőleg megosztotta a hallgatósággal bejelentővédelmi ügyvédi gyakorlati tapasztalatait.

Az előadást követő hozzászólások elsősorban ugyancsak a szabályozási anomáliákra hívták fel a figyelmet, illetőleg határozott fenntartásokat jeleztek az amerikai típusú visszaélés-bejelentési rendszer kontinentális jogi kultúrában és struktúrában történő hatékony érvényesülésével szemben.