Munkajog
Főoldal > Jogélet > Prof. Dr. Kiss György hetvenéves

Prof. Dr. Kiss György hetvenéves

Kiss György Árpád 1953. április 27. napján Debrecenben született. Jogi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1972-ben kezdte meg, majd 1977-ben szerzett oklevelet, miután megvédte „Az alá-fölé rendeltség statikus vizsgálata a munkajogviszony tartalmában” című szakdolgozatát.

1977. március 1-jén kezdte meg egyetemi oktatói tevékenységét tudományos ösztöndíjas gyakornokként, majd 1979-ben egyetemi tanársegéddé, 1983-ban egyetemi adjunktussá, 1988-ban egyetemi docenssé nevezték ki.

A hetvenes években kibontakozott kutatói aktivitása kezdetben a munkaszervezeti demokrácia kérdéseire irányult; bekapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szociológiai Intézetének koordinálásával folyt munkába. Első tanulmányai is ebben a tárgykörben jelentek meg. Ugyanebben az időszakban bontakozott ki kutatói érdeklődése a munkajogi konfliktusok természete és feloldásuk módozatai iránt is, aminek eredményeit 1985-ben „A munkajogi konfliktusok alapkérdései és feloldásuk módozatai” című kandidátusi értekezésében foglalta össze. 1987-ben megszerezte a tudományok kandidátusa címet. A nyolcvanas évekre visszatekintve jól látható Kiss Györgynek ebben az időszakban kibontakozott – napjainkig tartó – rendkívüli publikációs aktivitása, de első tudományos kutatási célú külföldi tartózkodásai is erre az időszakra esnek. 1987–1988-ban ellátta a pécsi jogi kar dékánhelyettesi teendőit is.

A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!