Munkajog
Főoldal > Értekezések > A kétnyelvű okiratok érvényességi problémái a munkajogban¹

A kétnyelvű okiratok érvényességi problémái a munkajogban¹

A gazdasági szükségszerűségek okán a munkajogban is megjelentek a kétnyelvű okiratok. Ebben az esetben az okirat tipikusan két hasábból áll, mely ideális esetben azt a két nyelvet rögzíti, melyet a szerződő felek vagy – egyoldalú jognyilatkozat esetén – a nyilatkozattevő és a címzett értenek. A gyakorlatban azonban előfordul, hogy ezen okiratok érvényessége kérdésessé válik. Szintén volt már példa arra, hogy az adott jognyilatkozat egy nyelven került megfogalmazásra, mivel a nyilatkozatot megfogalmazó személy abban a hiszemben volt, hogy azt az egy nyelvet közös nyelvként valamennyi érintett fél érti. A munkajogi szabályok – a polgári jogi normákhoz hasonlóan – látszólag világosan rögzítik, hogy miként kell eljárni abban az esetben, ha a nyilatkozattevő nem érti azt a nyelvet, amelyen az írásbeli nyilatkozatát tartalmazó okirat készült. Ezzel szemben a gyakorlatban és az irodalomban is felmerültek már olyan neuralgikus kérdések, melyek e témakör dogmatikai szempontú feldolgozását kívánják meg. A jelen cikkben elsődlegesen e dilemmát elemzem, figyelembe véve az esetleges akarati vagy formai hibák jogkövetkezményeit is. Írásomban külön kitérek a joggyakorlatra is, mely vonatkozásában az a szerencsés együttállás is teljesül, hogy a normaazonosság miatt a jelen elemzés keretében a polgári jogi gyakorlat is hivatkozható. Konklúziómban a megállapításaimat törekszem haladó szemlélettel, elsősorban a jogalkotó célja szerinti értelmezési keretek között megtenni.

 1. Bevezetés és problémafelvetés
 2. Jogszabályi háttér és jogdogmatikai alapok
 3. Az akarati elv jelentősége a jognyilatkozatok létrejötte körében
 4. Érvénytelenségre vonatkozó szabályok alkalmazhatósága
  4.1. Az érvénytelenség akarati oldala
  4.2. Formai követelmények és elmulasztásának jogkövetkezményei
  4.3. Általános szerződési feltételek a munkajogban
 5. Bírói joggyakorlat
  5.1. Tájékoztató céllal fordítás rendelkezésre állt
  5.2. Magyar nyelvű jognyilatkozat fordítás hiányában
  5.3. Kéthasábos – azaz kétnyelvű okiratok jogi megítélése
 6. Összegzés
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!